skip to main content
Breaking News

Evropská konkurence Netflixu? Ze Slovinska vzešel nápad na novou streamovací platformu

Nápad konkurovat velkým světovým streamovacím službám vyplývá z dokumentu slovinského předsednictví EU. V něm figuruje návrh k tomu, aby se hlavní města evropských zemí a Evropská komise zabývaly vznikem online platformy pro streamování filmů.

Dokument přímo nezmiňuje Netflix ani jinou zahraniční streamovací platformu. Navrhuje však, aby země EU „přemýšlely o digitální a technologické suverenitě Evropy“ a prosazovaly, aby zde existovala online evropská streamovací platforma s evropským obsahem, která by byla zpřístupněna co největšímu počtu občanů EU.

Reklama

Americké společnosti Netflix a Amazon Prime jsou největšími streamovacími platformami v Evropě a využívá je více než 80 milionů evropských předplatitelů. Disney+ je v Evropě třetí největší platformou s odhadovaným počtem 10 milionů předplatitelů.

Reklama

Slovinsko chce zvýšit konkurenceschopnost evropských vysílacích společností na globálním trhu. Vysílací společnosti se sídlem v EU jsou totiž vázány pravidly teritoriality, které omezují distribuci obsahu, zatímco zahraniční platformy streamují svůj obsah napříč hranicemi.

Dokument vychází z příspěvků všech zemí EU. Poznamenává, že hlavní města unie a Evropská komise musí udělat více pro zachování kulturní rozmanitosti obsahu dostupného pro Evropany a pro propagaci a investování do místního obsahu.

Dokument také uvádí, že hlavní města a Komise by se měla snažit podporovat produkci a distribuci filmů pro děti a mládež „s cílem poskytnout budoucí generaci diváků evropský obsah, který může být přínosem pro jejich fyzický, psychický a morální vývoj“.

Reklama
Reklama