Řím nepostavili za jeden den, říká se. A taky že všechny cesty do něj vedou. Nebo ne? Němečtí designéři Philipp Schmitt, Benedikt Groß a Raphael Reimann se rozhodli, že na stovky let starou otázku konečně najdou odpověď. Z jejich bádání vyšlo, že silnice tím směrem opravdu míří. Zvlášť pokud Řím není pokaždé ten, který lidem vyskočí z paměti intuitivně jako první.
Tři muži rozparcelovali mapu Evropy do 486 713 buněk a každá buňka představovala počátek cesty s destinací Řím. Pak nastartovali internetový vyhledávač tras s názvem GraphHopper, využili dálniční data z Open Street Map a vytvořili algoritmus, který spočítal nejrychlejší cestu mezi každým z bezmála půl milionu startovacích bodů a Římem.

cesty do rima

Cesta, říká Schmitt, přitom nebyla pokaždé úplně nejpřímější. „Třeba v Norsku a Švédsku si všimnete, že většina tras se stejně nakonec napojí na největší autostrádu na švédském východním pobřeží místo toho, aby mířily rovnou k jihu,“ pronesl Schmitt na serveru Wired.com.

Když němečtí nadšenci zmapovali všechny trasy, Schmitt a jeho tým zkombinovali data, aby zjistili, které segmenty dálnic jsou nejvíce zaplněné. Čím častěji byl daný úsek dálnice využit, tím tmavěji a výrazněji z mapy čára svítila. Grafický výstup je pohledný – méně využívané silnice ústí do notně využívaných tras, které se klikatí kontinentem jako pavučina, a zesilují úměrně tomu, jak se počet cest k italské metropoli snižuje a silnice se napřimují.

rim usa

Pak se to stejné tým rozhodl provést s Amerikou, na jejímž území je nejméně deset měst s názvem Rome. Mapou USA se vinou menší dálnice, které krmí obří mezistátní tepny, což připomíná přítoky velké řeky. „A jak vidíte na obrázku, americká města s názvem Rome jsou koncentrována víc na východě kontinentu,“ popisuje Schmitt. „Tehdy jsme začali poznávat evropské osidlování USA.“

Pokud vezmeme v potaz, že město jménem Rome nebo Roma se nachází na skoro všech světadílech, pak snadno můžete konstatovat: Všechny cesty možná nevedou do italského Říma, ale pokud jste na svých cestách kreativní, spousta cest vás nakonec do některého místa toho jména dovede.