Pořad Forbes ESG Masterclass vznikl ve spolupráci se společností Home Credit, poradenskou společností McKinsey & Company a finanční společností MSCI. Je v anglickém znění.

ESG. Tři písmena, o kterých stále mnoho českých firem ani Čechů samotných netuší, co přesně znamenají, ale která už nyní ovlivňují životy nás všech.

Tato zkratka zastupující anglické slovní spojení environmental, social and corporate governance v sobě totiž zahrnuje velké téma zodpovědného chování firem k životnímu prostředí, společnosti, ale i k řízení rizik. A čím dál více se propisuje do reálného byznysu.

I proto vám nyní ve spolupráci se společnostmi Home Credit, McKinsey & Co a MSCI přinášíme speciální videopořad, který vás do této problematiky zasvětí z co nejvíce možných pohledů. Ne vše, co totiž zeleně a udržitelně vypadá, také zelené a udržitelné je.

V závěrečném, šestém díle ESG Masterclass vám trojice Jan Růžička (Home Credit), Viktor Hanzlík (McKinsey) a Jakub Malich (MSCI) vysvětlí, jak přesně ESG dopadá na asijský region a jaké má pro něj důsledky.

Předchozí díly:

  1. Zodpovědně se chovat i investovat. Nový videopořad Forbes ESG Masterclass je tu
  2. Forbes ESG Masterclass: Co se skrývá pod písmenem E?
  3. Forbes ESG Masterclass: Co se skrývá pod písmenem S?
  4. Forbes ESG Masterclass: Co se skrývá pod písmenem G?
  5. Forbes ESG Masterclass: Jak ESG dopadá na region střední a východní Evropy?