Téměř 55 milionů. Tolik zhlédnutí má slavný TED Talk sociální psycholožky Amy Cuddy, jeden z nejúspěšnějších vůbec. Cuddy v něm vysvětluje, jakou sílu má postavení těla a jaký má vliv na naše sebevědomí.

Tvrdí například, že pokud si chceme sebevědomí zvýšit, stačí stát dvě minuty v „power pose“, tedy v póze připomínající komiksové superhrdiny: mírně rozkročit nohy, dát ruce v bok, zvednout bradu a čekat na okamžitý přísun kuráže a odhodlání. 

Zní vám to až příliš jednoduše, aby to byla pravda? Váš instinkt je správný. Výzkumníci z Iowské státní univerzity prošli 40 studií zabývajících se účinky „power pose“ a dobrali se k jasnému závěru – ani jedna studie nedokazuje, že by superhrdinské pózování fungovalo.

Ukázalo se, že všechny studie včetně té původní vycházejí ze špatného výzkumného nastavení. To neumožňuje správné srovnání různých postavení těla, jako je například hrbení nebo krčení se.

„Následkem toho se může objevit rozdíl mezi ,power pózou‘ a nesebevědomou pózou, ale to jen proto, že nesebevědomé pózy vám kuráž spíše uberou,“ vysvětluje jeden z autorů metastudie Marcus Credé. „Je to docela zarážející zjištění. A to zejména proto, že kolem ‚power posingu‘ byl vybudován multimilionový byznys. Je to stejné, jako by se na trh dostal lék, u kterého se neprokázalo, jestli funguje víc než placebo.“

Jen jedna ze 40 studií, které autoři výzkumu analyzovali, důkladněji srovnávala silácké, nesebevědomé a normální postavení těla. A ani ta nepotvrdila Cuddyinu hypotézu, naopak – její autoři zjistili, že největší pocit dominance měli účastníci ve chvíli, kdy stáli přirozeně. Silácké postoje u nich sebevědomí paradoxně snižovaly.

Co z toho plyne? „Jediné, co bychom si měli z výsledků studií vzít, je vyhýbání se pózám nesebevědomým,“ uzavírá Credé.

Až se tedy budete příště strachovat před důležitou prezentací nebo pohovorem, nehledejte toalety, abyste před zrcadlem natrénovali Supermana nebo Wonder Woman. Hlídejte si jen to, abyste se nehrbili nebo prostě nepůsobili zvadle. Jen tím zpětně ovlivníte i své vnitřní nastavení.