Igor Piňos patří mezi nejznámější české mořeplavce. Na lodích najel přes 120 tisíc námořních mil a několikrát už obeplul celý svět. V Česku vede vlastní jachtařskou společnost a zároveň se zabývá zhodnocováním investic do jachet. Pro Forbes.cz se zamyslel nad tím, jak byste koupi jachty mohli chytře využít i vy.


Námořní jachting prožívá nepřetržitý růst, který před lety nastartoval sytém tzv. charter-management programů. O co jde? Ještě v 90. letech byla většina lodí nabízených k charteru – pronájmu – majetkem místních rejdařů, tedy charterových společností. Postupně se ale rozvinul systém vlastnictví, který je podobný některým typům sdílené ekonomiky, totiž že investor buď zaplatí loď zčásti, nebo ji koupí celou a její provoz včetně kompletní péče a veškerých nákladů s tím spojených ponechává na třetí společnosti.

Samozřejmě výběr takové společnosti je neobyčejně důležitý. V oboru existují renomovaní velcí hráči, jako je např. Kiriacoulis Med., Dream YC., VPM Bestsail, kteří se o svěřené lodě řádně starají, nemají zapotřebí šetřit na kvalitě poskytované péče a nezlomí je náhlé neočekávané výdaje.

Igor Piňos

Tyto solidní společnosti nabízejí u lodí zaplacených vcelku výnos, který je fixní, přebírají riziko a odpovědnost za případné výkyvy na trhu a dohodnutý výnos vyplácejí bez ohledu na obchodní výsledky lodi.

Druhou variantou je, že investor zaplatí loď pouze z cca jedné poloviny a žádný výnos, ale loď se z něj splácí a většinou po pětiletém období je celá zaplacená a stává se jeho majetkem.

V tu chvíli si ji můžete ponechat na další období v charterovém provozu, tentokráte již za smluvený výnos, nebo pokud si to můžete dovolit, naskočit na palubu a vydat se na cestu kolem světa. Anebo, a to je případ až 80 procent klientů, můžete dát protiúčtem, koupit novou a začít další období.

Go big!
Vydání Forbesu Go big!

Na co byste si měli dát pozor? V první řadě samozřejmě na nepoctivé firmy, které lodím neposkytnou potřebnou péči, nebo na ty, které lákají na nápadně výhodné podmínky. Nabídce úroků ve výši 10—15 procent u nás už dnes snad nikdo nepodlehne, ale jsou známy případy lidí, kteří v byznysu, kde jsou doma, velmi dobře uspěli. Nashromáždili peníze na loď a potom naletěli srdečným úsměvům domnělých kamarádů, kteří jim slíbili hory doly, ale nakonec to dopadlo přinejlepším jen finanční ztrátou z výnosu, který nikdy nepřišel.

Naopak u solidní společnosti, která operuje na trhu často a má za sebou stovky nebo tisíce takto provozovaných lodí, lze očekávat, že investice nejen přinese výnos, který je podstatně vyšší než jakýkoli bankovní produkt, ale navíc radost z pobytů na své lodi, aniž by se o ni majitel musel jakýmkoli způsobem starat.

Ve smlouvách s charterovou lodí totiž bývá zakotveno právo užívat loď po určitý počet týdnů v roce. Tento počet týdnů u jednotlivých společností kolísá, ale protože se navzájem hlídají, většinou jsou srovnatelné.

Výhodou větších společností (a je jich opravdu jen několik v řádu jednotek) je také to, že vlastní stovky jachet po celém Středomoří, Karibském moři a některé i v dalších exotických destinacích (Seychely, Polynésie, Karibské ostrovy a další). Majitel díky tomu není vázán na svou vlastní loď ale může si své týdny vybrat na kterékoli lodi dalších partnerů. Pokud volné týdny nevyužijete, existuje i možnost prodat je dalším zájemcům a tím návratnost své investice o něco urychlit.

Abychom se na závěr podívali na čísla, za první rok klesne hodnota lodi asi o 10 procent, další léta cca o 5 procent ročně. Pokud se investor rozhodne s novou lodí v programu nepokračovat a chce loď prodat, solidní partner mu také pomůže s prodejem lodi a s příslušnou administrativou.

Prodejní cena závisí na tom, zda majitel na prodej spěchá, nebo zda je ochoten počkat na toho pravého zájemce. V charterovém byznysu existuje spousta menších nebo začínajících malých firem, které takovéto mírně ojeté jachty rády kupují. V zásadě se jedná o jednotrupové plachetnice a zejména v poslední době obrovský boom zažívá zájem o plachetní katamarány.

Co se motorových člunů týče, osobně bych investovat do nich v úmyslu uložit si peníze neradil, tady už se jedná o složité s citlivé mechanismy, jež obyčejný charterový zákazník, který se ocitne na lodi za rok na jeden týden, obtížně zvládá.

Samozřejmě že zde zbývá ještě ta nejkrásnější varianta, a to je koupě lodi pro vlastní radost a pro vlastní potřebu. Není to úplně levná záležitost, ale je to dobrá investice do vlastního štěstí a ta je vždy ta nejkrásnější ze všech.