Pro mnohé z nás začíná rok ve znamení předsevzetí – předsevzetí, že právě tenhle rok zvládneme dosáhnout toho, co nám dosud unikalo. Často se jako nejtěžší ukážou každodenní věci – dodržovat plány a rozvrh, chovat se správně k lidem a udržet si věcný nadhled, když se blíží chaos.

To, že se nám většinou nedaří těchto cílů dosahovat, má dva hlavní důvody:

Zaprvé máme tendence si ukusovat větší sousta, než zvládneme. Může se zdát zcela rozumné a racionální vybrat si třeba tři nebo čtyři nové věci, kterým byste se chtěli naučit, ale jde o očekávání, jež lidská mysl nedokáže naplnit. Když se snažíme rozvíjet moc dovedností najednou, začnou si konkurovat v prioritách a zanechají nás demotivované, nesoustředěné a zahlcené.

Druhým důvodem, proč většina sebelépe míněných snah o sebezdokonalování selhává, jsou naše emoce. Právě ty totiž mají velmi ošklivý zvyk unášet naše chování mimo zamýšlený kurz. Bez silné vůle a schopnosti ovládat své emoce za běhu se starých zvyků člověk zbavuje těžko.

Dobré zprávy
Dobrou zprávou pro vás je to, že můžete s oběma problémy pohnout a nasměrovat se k naplánovaným změnám tím, že se rozhodnete zdokonalit v jediné schopnosti – emoční inteligenci (EQ).

Čtěte také: Jak úspěšní lidé zvládají své emoce a stres

Hromady výzkumných publikací za posledních 20 let dokazují, že emoční inteligence je pravděpodobně tím klíčovým a nejdůležitějším faktorem úspěchu majícím efekt doslova na všechno – od výkonů v práci přes náladu ke kvalitě osobního života.

Ale jak je možné, že emoční inteligence hraje tak významnou roli u tolika důležitých schopností? Naše mozky jsou naprogramovány tak, že u kořenů veškerého lidského chování stojí emoce. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, motivace v pozadí jakéhokoli (a to i sebemenšího) rozhodnutí či činu je neodmyslitelně emocionální.

Funguje to následovně: všechny primární smysly vstupují do bazální úrovně mozku. Než máte vůbec šanci se racionálně zamyslet nad tím, co vnímáte, musí signály projít skrze limbický systém – místo, kde se generují emoce. To způsobuje, že první reakce na cokoli bude emocionální.

Emoční inteligence se stará o efektivní komunikaci mezi racionálním a emočním centrem vašeho mozku. Zdokonalujete-li si emoční inteligenci, zlepšujete tím svou schopnost porozumět a tím pádem i ovládat primární motivace vašeho chování, což vám následně bude nosit ovoce každý den. Emoční inteligence je mocná a efektivní, dovoluje vám zaměřit se na jedinou věc se skvělými výsledky.

Jak vlastně emoční inteligence vypadá?
Emoční inteligence je to „něco“, co je u každého z nás nepopsatelné. Ovlivňuje to, jak se ovládáme, jak se orientujeme v komplexních mezilidských interakcích, jak činíme osobní rozhodnutí vedoucí k pozitivním výsledkům. Emoční inteligence se skládá ze čtyř základních schopností, které jsou rozděleny mezi dvě primární kompetence: osobní a sociální.

Čtěte také: Vstávejte brzo a neuklízejte. 9 věcí, které úspěšní lidé dělají o víkendu

Ta osobní sestává z vašeho sebeuvědomění a managementu sebe sama. Obě schopnosti se zaměřují více na vás než na vaše interakce s jinými lidmi. Osobní kompetence je vaše schopnost uvědomovat si své emoce a ovládat své chování a sklony.

  • Sebeuvědomění (znalost vlastních emocí) je schopnost uvědomovat si přesně své emoce v každém momentu svého konání.
  • Management sebe sama (zvládání vlastních emocí) je schopnost využívat znalost sebe sama a svých emocí, zůstávat pružný a směrovat své chování ke kladným výsledkům.

Sociální kompetence sestává ze sociálního uvědomění a managementu vztahů; sociální kompetence je schopností chápat nálady, chování a motivy jiných lidí, na jejich základě umět efektivně reagovat, a tím zlepšovat kvalitu vašich vztahů.

  • Sociální uvědomění (vnímavost k emocím jiných) je schopnost správně odhadovat emoce jiných lidí a správně porozumět, co se vlastně děje.
  • Management (také umění) mezilidských vztahů je schopnost uvědomění si vlastních i cizích emocí a následný úspěšný management vzájemných interakcí.

Zdokonalování emoční inteligence vám vylepší mnoho různých schopností. Je tu ale pět takových, u nichž mají lidé tendence si je stanovovat jako své roční cíle. Toto je návod, jak každou z těchto schopností dokážete vylepšit jen tím, že se zaměříte na emoční inteligenci.

Nakládání s časem
I v této době blahobytu je zde jedna věc, které nemá nikdo dost – a to je čas. Snad i proto Google zaznamenává měsíčně 111 milionů vyhledávání fráze „time management“. Pramálo lidí si ale uvědomuje, jak time management závisí na emoční inteligenci, zejména na managementu sebe sama a na managementu vztahů.

Vytvořit si dobrý časový plán je velmi racionální záležitost, ovšem držet se ho – to je již zcela emocionální. Mnoho z nás začíná den s předsevzetím, že svůj čas využijeme efektivně a moudře. Ale pak najednou dostaneme komplikovaný e-mail od kolegy, vyslechneme si únavný a náročný telefonát od kamaráda nebo nás rozptýlí něco jiného; a z našich pečlivě připravených plánů zbude hromádka trosek. Zbytek dne strávíme hašením cizích požárů či pokusy vyřešit věci, které zde ještě ráno nebyly. A než se nadějete, je večer a odvážné plány zůstaly… jen plány. V tom lepším případě.

Čtěte také: Dělat víc věcí najednou ničí vaši produktivitu i váš mozek

Pokud máte ona rozptýlení na svědomí vy sami, dodržování stanoveného plánu je záležitostí managementu sebe sama. Pokud vaše plány narušují záležitosti jiných, je zapotřebí efektivního managementu vztahů, abyste dokázali zároveň dostát závazkům plynoucím ze vztahu a přitom dodržet své plány a dostát svým prioritám.

Zvládání změn
Znáte někoho, kdo o sobě prohlašuje, že má rád změny? Nutně musí lhát – s jakkoli dobrým úmyslem. Změny jsou nepříjemné pro každého z nás a mnoha z nás při pomyšlení na ně naskakuje husí kůže. Lidé, kteří mají vytříbené schopnosti sebeuvědomění a managementu sebe sama, jsou ovšem schopni změny tolerovat a přizpůsobit se jim snadněji než jiní. Sebeuvědomění vám umožňuje se na změnu lépe připravit a přijmout ji, protože vám poskytuje perspektivu nutnou k rozeznání blížící se změny a pochopení, jak se vás bude týkat.

Management sebe sama vám pak pomáhá zachovat klidnou hlavu – často vám připomene, že ani ty nejstabilnější a nejspolehlivější prvky vašich životů nejsou plně pod vaší kontrolou. Lidé, kteří mají ke změnám největší odpor, zároveň disponují vysoce rozvinutým sebeuvědoměním a managementem sebe sama a každý týden si udělají čas na to, aby si sepsali možné změny a definovali pro případ potřeby, jak se při dané události zachovají.

Asertivita
Někdy je – zcela chybně – kladeno rovnítko mezi vysokou emoční inteligenci a přívětivé chování k ostatním lidem. Ve skutečnosti je nejvíce emočně inteligentní taková reakce, kde dáváte otevřeně a přímo najevo svůj názor.

Abychom parafrázovali Aristotela, naštvat se je snadné. Naštvat se na správnou osobu ve správnou chvíli a ve správné míře – to vyžaduje emoční inteligenci. Emočně inteligentní člověk nemá sklony k výbuchům, ale ani ze sebe nenechává dělat onuci. Být asertivní znamená vědět, co cítím, umět přečíst správně druhou stranu a vyjádřit svůj názor tak, aby to přineslo co nejlepší výsledek. Lidé s vysokým EQ to umějí od přírody.

Činění zásadních rozhodnutí
Světu trvalo dlouho, než lidé otevřeli oči a konečně pochopili, že emoce prostě nemohou a ani nemají být upozaďovány při rozhodování. Neurovědy nám ukazují, že občas může být nejracionálnější cestou ke správnému rozhodnutí – jakkoliv paradoxní se to zdá – spolehnout se na své pocity. Ale aby to fungovalo, musíte si být svých emocí vědomi, být si vědomi toho, proč je takto cítíte a jakým způsobem se promítají do dané situace. A zde emoční inteligenci nenahradí nic.

Umění dobře mluvit
Jen málo věcí vzbuzuje v lidech takový prvotní, živočišný strach jako stát v záři reflektorů před místností plnou lidí. I ti nejvýmluvnější z nás se mohou proměnit v blábolící trosky, pokud si pustí k srdci úzkost a obavy z řečnění na veřejnosti. I proto je pro zkušeného spíkra většinou tou nejcennější a nejvíce inspirující řečí ta, kterou vede sám k sobě.

Trocha pozitivní samomluvy umožňuje zkušenému řečníkovi přetavit jeho strach z vystoupení v ještě lepší soustředění a vyjadřování. Pokud to pokládáte za pošetilé, asi jste to ještě nezkusili. Emoční inteligence vás učí nejen uvědomovat si vaše emoce, dává vám i prostředky, jak se zbavit břemen, kterými vás nezpracované emoce brzdí.

Dejte tomu šanci a zkuste zapracovat na vaší emoční inteligenci. Budete sami překvapeni, co všechno vám to přinese a kam vás to dovede.