Všímavý stav mysli, anglicky mindfulness, je pojem, který začíná být na pracovišti velmi populární. Třeba u společností jako Apple, Yahoo, Starbucks nebo Google. Ten svým zaměstnancům nabízí 19hodinový kurz zaměřený právě na tuto disciplínu a každoročně ho absolvují tisíce nadšenců.

Takže co přesně je mindfulness?

Jde o jednoduchou, a přesto efektivní formu meditace, která pomáhá získat kontrolu nad divokými myšlenkami a chováním. Lidé, co mindfulness trénují, jsou soustředěnější, a to i mimo meditaci. Mindfulness je skvělou technikou pro omezení stresu, protože máte nad vším kontrolu, neskáčete od jednoho ke druhému a nepřemítáte nad negativními myšlenkami. Celkově jde o účinný způsob, jak zvládnout rušný den poklidným a produktivním způsobem.

Psycholožka na Harvardově univerzitě Ellen Langer, která tuto metodu studuje, ji popisuje takto: „Mindfulness je proces aktivního registrování nových věcí. Dostává vás do přítomnosti a jste díky ní citlivější k souvislostem a perspektivě. Jde o podstatu zapojení. Nejde o požírače energie, ale naopak. Mnoho lidí si myslí, že všechno to přemýšlení je stresující a vyčerpávající. Co je ale doopravdy stresující, jsou všechna ta únavná negativní hodnocení, která neustále děláme. A také obavy, že narazíme na problémy, které nebudeme schopni vyřešit.“

Proč je mindfulness v pracovním prostředí najednou tolik populární? Nejdůležitějším důvodem, proč se na ni společnosti jako Google zaměřují, je skutečnost, že dokáže zlepšit výkon. Hnutí pro všímavý stav mysli však není jenom o výkonu. Existuje několik dalších důležitých důvodů, proč z této disciplíny dělají velké společnosti svoji prioritu:

Uvolňuje stres

Stres je víc než jen zabiják výkonu, je to i zabiják lidí. Stres zvyšuje krevní tlak, způsobuje onemocnění imunity, rakovinu, nemoci srdce, nespavost, depresi, úzkosti atd. Mindfulness redukuje stres například proto, že nás dostává z neklidného a neustále ostražitého stavu do stavu klidu a jasné mysli.

Pomáhá se soustředit

Mindfulness pomáhá soustředit se v daném okamžiku pouze na jedinou věc. Učí vás, jak se vyhnout rozptýlením, a zvyšuje hladinu koncentrace na práci.

Zvyšuje kreativitu

Kreativita je závislá na mentálním stavu. Mindfulness vám pomáhá dostat se do kreativní části mysli tím, že potlačuje negativní myšlenky, které brání sebevyjádření. Fakt, že se mindfulness zaměřuje na „nyní“, vám pomáhá myslet volně, a tedy kreativně.

Zvyšuje emoční inteligenci

Emoční inteligence (EQ) je „něco“ v každém z nás, co je tak trochu nedefinovatelné. EQ ovlivňuje to, jak zvládáme naše chování a jaká děláme osobní rozhodnutí, díky kterým dosahujeme pozitivních výsledků. Jde o schopnost rozpoznat a pochopit emoce vlastní i ostatních a využít tuto znalost ke zvládnutí svého chování a vztahů.

Desítky let výzkumu nyní ukazují, že EQ je stěžejní faktor, který vyčleňuje hvězdy od zbytku skupiny. Zvýšené povědomí, které existuje ve stavu mindfulness, vám dovoluje cítit, označit a chápat vaše emoce. To posiluje vaši emoční inteligenci, protože se tím značně zvyšuje vaše sebeuvědomění, což je základ vysokého EQ.

Mindfulness z vás udělá lepšího člověka

Harvardská studie odhalila silné spojení mezi mindfulness a prosociálním chováním. Jedinci, kteří meditují, prokazují soucit a laskavost k ostatním o 50 procent víc než ti, co nemeditují. Na pocitu přítomnosti a klidu je něco, co odhalí v lidech to nejlepší.

Všímavost dokáže zlepšit váš výkon nyní i v budoucnu. Dejte jí šanci a uvidíte.