Přiznejme si to – každý asi známe někoho, kdo čeří vody všude, kam přijde. A i ti nejklidnější z nás se tak mohou ocitnout uprostřed ostré a nepříjemné hádky. Konflikt ale nutně nemusí mít jen negativní vyústění, můžete z něj i těžit.

Útrapy totiž dokážou stimulovat tvořivost, protože překážky a problémy nás nutí na situaci nahlížet z jiné perspektivy. Dobře zvládnutý a pochopený rozpor mezi dvěma lidmi může vést k větší produktivitě.

Máme pro vás několik rad, jak konflikt využít ke svému prospěchu:

1. Soustřeďte se na fakta

U pramene většiny konfliktů leží domněnky a nepochopení. Můžete předpokládat, že váš kolega ví, kdy musí odevzdat svou část projektu. Ale pokud jste mu vy nebo někdo jiný to datum neoznámili, je zaděláno na konflikt. Jakmile přestanete předpokládat a začnete komunikovat, můžete odhalit „proč a jak“ většiny problémů.

Čtěte také: Proč si v práci nerozumíme a jak předcházet zbytečným konfliktům

2. Snažte se mít nadhled

Mnoho konfliktů na pracovišti je způsobeno tím, že zabředáme do detailů a zapomínáme, že naši kolegové jsou na stejné lodi. Je třeba se zastavit a podívat se na problém komplexně. Proč jste dnes v práci? Co jsou hlavní cíle vašeho týmu a proč? Co děláte pro to, aby byl život vašich klientů lepší? Soustřeďte se na problém jako celek a mnoho dílčích svárů se tak možná vyřeší samo. Což posílí celý váš tým.

3. Zeptejte se „Jak bych se na jejich místě cítil já?“

Pokud je člen týmu nespokojen, protože má pocit, že by se měl projekt vyvíjet jinak, je třeba si nejdřív uvědomit, že mu záleží na výsledku (což je dobře), ale zároveň je nutné zvážit, zda se necítí být nedoceněn. Zkuste mu, místo obracení očí v sloup, vyjádřit porozumění a vděk za jeho práci a nasazení. Kdybyste byli na jeho místě, možná byste si také připadali nedocenění. Využijte tohoto konfliktu k vytvoření lepšího vztahu.

4. Provizorní řešení nestačí

Na střelnou ránu náplast nestačí. Tedy můžete ji použít, ale nic se tím nevyřeší. Pokud je v týmu vážný konflikt, dobře si promyslete, jak se k němu postavíte. Jak se projeví vaše řešení? Zaobírá se všemi problémy? Čí práce bude ovlivněna nejvíce a proč? Pokud vám připadá, že se situace vymyká kontrole, nebojte se zavolat posily. Dejte ale pozor na to, aby vám tak neunikl pravý důvod konfliktu. Možná má spor příčinu, kterou byste u sehraného týmu nikdy nečekali.

Čtěte také: Otázky a odpovědi k životní rovnováze. Jak šaolinští mniši učí o cestě středu

5. Musí se snažit celý tým

Pokud nejste součástí řešení, pak jste součástí problému. U konfliktů na pracovišti je nepravděpodobné, že by se týkaly pouze dvou lidí – spíše se rozrostou tak, že utvoří dvě znepřátelené skupiny. Je třeba si uvědomit, že konflikt odhaluje prostor, který vede ke zvýšení výkonu všech – dokonce i těch, jichž se konflikt přímo netýká.

Takže až nastane čas k vyřešení sporů, je třeba, aby se zapojili všichni. Snažte se, aby měl v takové situaci každý svou úlohu a všichni členové týmu se tak mohli podílet na úspěchu, který vaše řešení přináší. Změna nastane, pouze pokud o ni kolegové budou stát. Když se na řešení problému budou podílet všichni, nastanou velké věci.

Samozřejmě že je příjemné fungovat v harmonickém prostředí, kde se všichni usmívají a dobře spolu vycházejí. Konflikt ale často vede ke zlepšení, protože neshody k němu často odkrývají cestu. A pak je tu ono staré přísloví – co tě nezabije, to tě posílí. Když ho vztáhneme na konflikt na pracovišti, někteří z nás z něj mohou vyjít velmi, velmi silní.