Úspěch je pozitivní výsledek naší snahy o dosažení určitého cíle, který pro nás má osobní význam. Bývá směsicí tvrdé práce a velkých snů. Významným krokem na cestě k úspěchu je najít a formulovat své cíle a taky odlišit své vlastní cíle a představy od toho, co je společností obecně považováno za úspěch. Ta obvykle měří úspěch mimořádným výkonem, velkým majetkem nebo významnou pozicí ve velké firmě.

Jsou to však jediné hodnoty, které lze považovat za kritérium úspěchu?

Vezměme si jako příklad následující rodinu: Paní Katka je matkou dvou dětí, jedno z nich je postižené. Vede několik kroužků v Sokole a pomáhá při organizování různých akcí, které pořádá školka a škola. Takové ženy obvykle naše společnost nepovažuje za úspěšné a ony často přebírají tento postoj za vlastní. Manžel paní Katky se tvrdě věnuje kariéře v nadnárodní společnosti, aby rodině zajistil finanční zázemí a budoucnost. Společností je považován za úspěšného. Na rodinu však přestává mít čas, postupně se jí odcizuje, nemá čas na přátele, koníčky. Přidávají se zdravotní problémy způsobené stresem a vyčerpáním.

Čtěte také: Tajemství úspěchu podle Phelpse. Tyto tři kroky vás dostanou na vrchol

Nenechte se zmást druhými; úspěch je to, že dosáhnete cílů, které si sami zvolíte a které přinášejí radost nejen vám, ale taky vašemu okolí.

Ať už si vyberete jakékoliv cíle, dosažení úspěchu je úzce spjato s vaší psychickou přípravou a psychickým stavem. Být psychicky dobře připravený znamená ovládat svou mysl, emoce, uspořádat si myšlenky a umět se soustředit. Dobrým způsobem, jak se důkladně duševně připravit, je vizualizace.

Bylo vědecky ověřeno, že náš mozek v zásadě nerozlišuje mezi tím, co si představujeme a tím, co skutečně vidíme. Obojí považuje za „realitu“ a spouští v těle podobné procesy. Vy si samozřejmě uvědomujete, co je realita a co představa, ale mozek ne. Pokud si tedy budete představovat žádaný stav (výkon, výsledek, cíl), váš mozek jej přijme za reálný a bude mít tendenci jej následovat. Vizualizací programujete sami sebe na úspěch.

Čtěte také: Jako Michael Jordan v basketbalu. Buďte jedničkou v tom, co děláte

Konkrétní příklad: představte si, že vás za týden čeká důležité jednání, vy ho potřebujete co nejlépe zvládnout a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Máte však určité pochybnosti a necítíte se úplně jistě. Jak se psychicky připravit?

  1. Zklidněte se. Posaďte se, uvolněně dýchejte, zavřete oči a pro zklidnění napočítejte od 10 do 1.
  2. Rozeberte si situaci. Přiznejte si všechny obavy, které máte. Stanovte cíl, jak chcete, aby jednání dopadlo. Chvíli o celé situaci v tomto relaxovaném stavu přemýšlejte.
  3. Očekávejte výsledky. Přeneste představu sebe samotné/ho do dne, kdy se bude odehrávat zmiňované jednání. Představte si, jak vše skvěle probíhá, a podepisujete se zákazníkem smlouvu. Jste klidný/á a sebejistý/á. Máte z jednání upřímnou radost a oslavujete výsledek. Zapojte do představy co nejvíce smyslů a detailů.

Při vizualizaci sami sebe směřujete a ladíte na optimální výkon. Navíc si můžete uvědomit, co ještě například lze udělat pro to, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku, a na co se máte speciálně připravit a zaměřit. Ve stavu uvolnění vás snadněji napadají nové a podnětné myšlenky. A samozřejmě platí, že čím vícekrát „programování“ provedete, tím bude silnější.


Autorka píše na web Mindtrix.cz o tom, jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v dnešní hektické době