skip to main content
Byznys

Jak si požádat o kompenzaci 1000 korun denně? Tady je podrobný návod

Finanční správa začala vyplácet nový kompenzační bonus tisíc korun denně. Žádat o něj je možné zpětně od 1. února a zatím nejdéle do 31. března, tedy nejvýše o 59 tisíc korun.

Kdo na něj dosáhne?

Podpora je zaměřená na firmy a podnikatele, kterým se snížily příjmy z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 procent proti měsíčnímu průměru za srovnávací období. Maximální výplata příspěvku je nově zastropována do výše reálných měsíčních příjmů žadatele ve vybraném srovnávacím období.

Reklama

Příspěvek byl zvýšen z 500 korun na základě nového zákona o kompenzačním bonusu. Zvýšený příspěvek je určen živnostníkům, společníkům malých s. r. o. a osobám pracujícím na dohodu. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 korun denně.

Za jakých okolností na něj dosáhnete?

  • uzavření nebo omezení provozovny
  • karantény nebo izolace subjektu nebo zaměstnance (pokud je OSVČ účastna nemocenského pojištění)
  • péče o dítě
  • omezení poptávky po výrobcích či službách
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb

Jak o kompenzační bonus požádat?

Podat žádost je možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Novinkou je odeslání online žádosti prostřednictvím nově spuštěného online finančního úřadu dostupného ze stránky www.mojedane.cz. Výhodou tohoto způsobu podání je možnost sledovat, v jaké fázi vyřízení se žádost nachází.

Reklama

Mohu zpětně?

Pokud si žadatel požádal o původní kompenzační bonus za období od 1. do 15. února, může požádat o nový kompenzační bonus, který bude snížen o již vyplacenou částku. Maximální možná výše podpory za únor 2021 tak činí 28 tisíc korun.

Kdo má nárok na 500 korun denně?

V případě osob vykonávajících práci na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti zůstává výše nového kompenzačního bonusu na původních 500 Kč denně. O tuto částku mohou nově při splnění podmínek žádat i podnikatelé a společníci, kteří mají zdravotní pojištění, a to za každý den, kdy jim byla nařízena izolace či karanténa. Podmínkou je, že už za daný den nejsou příjemci nového kompenzačního bonusu.

Co je srovnávané a srovnávací období?

Srovnávané období je kalendářní měsíc, který bezprostředně předchází bonusovému období. U bonusu za únor se tedy jedná o leden 2021. U bonusu za březen o únor 2021.

Příklad: Srovnávané období = leden 2021

Srovnávací období je tříměsíční období po sobě jdoucí v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020. Pro porovnání se však musí poslední měsíc srovnávacího období shodovat se srovnávaným obdobím. Vzhledem k dvouletému období, které lze mezi sebou porovnat, si může subjekt kompenzačního bonusu vybrat, které období si zvolí. 

Příklad: Srovnávací období = listopad + prosinec 2019 + leden 2020 nebo listopad + prosinec 2018 + leden 2019

Reklama
Reklama