Hynek Sochor je zakladatelem a předsedou představenstva společnosti Soulmates Ventures. Vystudoval strojařinu a strategický marketing. V posledních letech se věnuje především oblasti udržitelných technologií a investování s impaktem, což vyústilo na začátku roku 2020 k založení investičního ekosystému Soulmates Ventures složený z akcelerátoru, inkubátoru a investičního fondu.

V podnikatelském prostředí se Sochor pohybuje už od střední školy a svůj první milion vydělal těsně po dosažení plnoletosti v 90. letech. Pro Forbes.cz zavzpomínal právě na své byznysové začátky.

V posledních letech se věnuje oblasti udržitelných technologií a investování s impaktem, což vyústilo na začátku roku 2020 k založení investičního ekosystému Soulmates Ventures, který řídí z pozice předsedy představenstva.

Byl červen roku 1992. Měl jsem těsně po maturitě a po přijímacích zkouškách na vysokou. Čekaly mě více než tři měsíce volna. Celé se to seběhlo vlastně během pár dnů.

Seděli jsme s kamarádem v Bohumíně na náměstí na pivu, když za okny zastavil bagr s velkým kladivem a začal rozbíjet relativně nový beton a asfalt, aby připravil výkop pro uložení kanalizačního potrubí. U toho trhal velké kusy a mě v tu chvíli napadlo, že kdyby se to něčím nařezalo, mohl by rozbíjet jen těch 70 centimetrů v pásu.

Hned druhý den jsme s kamarádem pátrali po celé Ostravě a okolí po někom, kdo by poskytoval řezání betonu nebo živice. Na nikoho jsme ale nenarazili. To ve mně umocnilo potřebu najít řešení a nabídnout ho firmám v okolí.

Večer jsem svůj nápad prokonzultoval s bratrem, stavebním inženýrem a majitelem stavební firmy, který mi řekl, že takové stroje viděl na výstavě u německé firmy RAVI. Obratem jsem jim zaslal fax a získal nabídku ke koupi jednoho stroje za 76 tisíc korun.

Pro obyčejného čerstvého maturanta to byla na začátku devadesátých let astronomická částka, ale podařilo se mi přesvědčit bratra, že pokud jeho firma peníze do nákupu investuje, vrátím mu je do konce prázdnin. Souhlasil a vše nabralo rychlý spád.

Základ jsou dobré vztahy

Další den jsme s kamarádem sedli do naší škodovky a vyrazili pro stroj do Německa. Pracovníci ve firmě byli z našeho entuziasmu nadšení a začali s námi sdílet poznatky, jak to v tomhle byznysu chodí v Německu. A my se vyptávali na všechno možné.

Tím jsme začali budovat vztah s dodavateli. Bylo to pro mě důležité zjištění hned při startu podnikatelské kariéry a držím se ho dodnes – dobré vztahy s obchodními partnery jsou naprostý základ.

Po prvním týdnu usilovné práce jsem mohl bratrovi investici vrátit.

Cestou z Německa jsem si udělal jasnou představu o celém byznys plánu. V první řadě bylo důležité dát o sobě vědět – informovat firmy, že jsme tady a řežeme asfalt. V dnešní době internetu to zní až komicky, ale než jsme měli hotový pořádný leták, odeslal jsem jednořádkový inzerát do Avíza. 

To přineslo ovoce. Ráno mi zazvonil telefon a zájem projevila firma, která v Ostravě vyhrála tendr na pokládku potrubí. Jako dva nadšenci, kteří slibovali, že budou pracovat tak rychle, jak jen to půjde, jsme je přesvědčili a první zakázka byla naše.

Po prvním týdnu usilovné práce od sedmi ráno do devíti večer jsem již mohl bratrovi investici vrátit. Potvrdilo se, že k podnikání bezesporu patří i trochu štěstí, ale člověk mu musí jít naproti. Pokud sedí a naříká, že štěstí nemá, s největší pravděpodobností ho ani nenajde.

Vše probíhá ve spirálách

Hned za první zakázku jsem inkasoval více než milion korun. Důležité však bylo nepolevit, neuspokojit se prvním úspěchem. Ihned jsem začal promýšlet, jak rozjeté podnikání zefektivnit a rozvíjet.

Zakázky rychle přibývaly, nám se ale podařilo nejdříve nakoupit další stroje, najmout lidi a nabízet práci na více stavbách. Principem nebylo dřít a udřít se, ale hrát si a vyhrát. 

Časem jsme se stali výhradním zastoupením značky RAVI v České republice a rozjeli obchodní činnost. V tu chvíli jsme začínali vlastní praxí rozumět zákonitostem spirálového managementu. Nic není trvalé a vše probíhá ve spirálách.

Začali jsme kanibalizovat svůj původní byznys.

Jedna zaniká a musí se začít odvíjet druhá. Začal jsem přemýšlet jinak – o tom, že největších úspěchů dosáhneme, když budeme cíleně, dlouhodobě a systematicky zvyšovat svou úroveň. Díky tomu pak budeme schopni jednak určovat směřování trhu, jednak velmi flexibilně reagovat na změny.

Ty přišly vzápětí. Zanedlouho jsme naší obchodní aktivitou začali kanibalizovat svůj původní byznys. Naše „řezačské čety“ přicházely o práci, protože jsme do firem dodali dostatek strojů, a ty přestaly mít zájem o naši službu.

Místo toho jsme v Česku vybudovali trh s malou stavební technikou, na němž jsme stroje prodávali s velkým ziskem. Pochopili jsme, že se musí začít odvíjet nová obchodní spirála, protože ta původní, již rozvinutá, vedla k úpadku.

Neustálé získávání zkušeností

Na konci roku 1993 jsem došel k závěru, že pokud chci být skutečně úspěšným podnikatelem, potřebuji další zkušenosti a znalosti. Dohodli jsme se s bratrem, že převezme vedení mého projektu a já se vydám studovat, vzdělávat se a vytvářet další spirály.

V roce 1994 se mi naskytla příležitost podílet se na přípravě privatizace podniku v oblasti rybnikářství. Byla to příležitost, která provázela mé podnikání dalších bezmála 20 let. V roce 2006 jsem celý podnik odkoupil a hodnota mého majetku přesáhla 20 milionů dolarů. Okolnosti spojené s celosvětovou krizí o rok později však zapříčinily odstoupení banky od společného záměru – levného profinancování odkupu akcií části podniku.

Namísto rozvoje jsem řešil spirálu problémů.

Zůstal jsem odkázán na spolupráci se soukromými investory, o které jsme jako špička v oboru neměli nouzi.

V dobré víře jsme podepsali řadu smluv, které se posléze ukázaly jako nevýhodné. Namísto rozvoje firmy jsem řešil spirálu problémů, vzniklou při snaze o násilné převzetí firmy a zmaření mých plánů, kterému jsem musel za cenu dalších nákladů odolat.

Východiskem bylo firmu prodat. Mnoho času jsem pak věnoval analýze špatných rozhodnutí a negativních okolností. Právě jejich řešení a vyřešení je tím největším úspěchem, na kterém stavím ve svém dalším podnikání.

Také jsem si uvědomil důležitou věc: úspěchem není vydělání prvního ani dalšího milionu, ale možnost zažít řadu věcí, ke kterým se člověk běžně nedostane, poučit se z nich a na základě nabytých zkušeností vytvořit něco ještě většího.

Od začátku mé podnikatelské cesty uplynuly téměř dvě dekády. Byla to zábavná jízda, která pokračuje i nyní, ač v úplně jiné oblasti.

V průběhu své dosavadní podnikatelské praxe jsem pochopil, že klíčovou roli hrají v byznysu správní partneři a investoři. To mě vedlo k založení studia Made by Soulmates, které má dnes více než 95 procent zahraničních klientů a pomáhá vytvářet značky a digitální produkty.

Tým Made by Soulmates poskytuje expertizu pro investiční ekosystém Soulmates Ventures, který od roku 2020 buduji a je mým současným srdcovým projektem.