Už rok je řada firem ve „válce“, která se odehrává převážně na bitevním poli zvaném home office. A ukazuje se, že uřídit tak roztříštěnou armádu je přetěžký úkol, který staví do světla reflektorů nové hrdiny – HR manažery. Mnoho z nich jde ale do bitvy s holýma rukama. Aby měly firmy šanci současnou situaci zvládnout, potřebují dlouho přehlížené HR lépe vyzbrojit. 

Přijetí práce na dálku za nový standard zásadně ovlivnilo interakce i sociální vztahy zaměstnanců. K udržení produktivity a efektivity i při práci na dálku začali manažeři poměrně přirozeně využívat vedle e-mailů a telefonu nové intuitivní nástroje pro videohovory, ke sdílení dokumentů i vytvoření společných pracovních prostor, diskusních skupin a chatů. 

Stejně jako jsou tyto nové digitální nástroje nezbytné pro zvýšení produktivity týmu, závisí úspěch vzdáleného řízení také na schopnosti firmy naslouchat a řešit problémy. Podobným způsobem je proto nezbytné vyzbrojit i HR manažery. „Nestačí pouze správně komunikovat, to je jen základ. Řešení nových problémů, které práce na dálku přináší, je mnohem složitější,“ říká Stéphane Nicoletti, CEO společnosti Up Česká republika, která se specializuje na péči o zaměstnance.   

Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika

Nový notebook? To je málo

Tento úkol leží právě na bedrech HR manažerů, kteří jsou v dobách míru v mnoha firmách spíše přehlíženi, dnes se ale stávají srdcem firmy a mohou rozhodovat o jejím bytí a nebytí. Současná praxe ukazuje, že jednou z rozhodujících oblastí je zajištění co nejlepších pracovních podmínek navzdory všem překážkám a náhlým změnám. 

Pracovní podmínky nelze ale omezit jen na kvalitní počítač a pohodlnou židli. Firma může lidem práci na dálku usnadnit nebo zpříjemnit mnohem více. Stačí přitom poskytnout zaměstnancům možnosti jednoduchého řešení problémů, se kterými se při práci na home office každý den setkávají. Typicky třeba obstarání jídla. Možností, jak s tím zaměstnancům pomoci, díky pandemii paradoxně přibylo.   

„Při uzavření restaurací a přechodu lidí na home office jsme rychle aktivovali prodejní týmy a uzavřeli řadu nových partnerství, abychom dokázali nabídnout našim zákazníkům novou akceptační síť pro naše produkty a karty. Začali jsme tak spolupracovat nejen s rozvozovými společnostmi, ale třeba i s e-shopy s potravinami pro zaručení bezpečných nákupů,“ říká Nicoletti a dodává: „Stejně klíčové byly inovace eStravenky, abychom umožnili bezkontaktní placení kartou i telefonem nebo jednoduché převádění peněz mezi kolegy.“ 

Jak udržet balanc

V souvislosti s jídlem ukázal hromadný přechod na práci z domova ještě jednu zajímavou věc. A to že oběd neslouží jen k ukojení základních životních potřeb, ale funguje velmi dobře i jako předěl v práci a prostor pro odpočinek. Právě oddělení pracovního a soukromého času je na home office novým problémem, se kterým si mnoho lidí neví rady. Obzvlášť když možnosti trávení volného času jsou velmi omezené.

I s tím ale mohou firmy lidem pomoct. K podpoře duševního i fyzického zdraví mohou zaměstnance například motivovat. Jen musí mít v ruce ty správné nástroje. „Díky digitalizaci volnočasových benefitů a navázání nových partnerství lze dnes eBenefity využívat k lekcím online fitness, stejně jako k online návštěvám psychologa,“ říká Petra Prchlíková, obchodní ředitelka Up Česká republika.   

S technologiemi za štěstím 

Odpočinek a rovnováha jsou zcela zásadní, samy o sobě ale ještě spokojeného zaměstnance neudělají. Ukazuje se totiž, že práce na dálku mimo jiné nabourává odhodlanost zaměstnanců, kteří ztrácejí kontakt se společností i kolegy, a kvůli tomu se jim vzdalují i společné cíle, mise a význam jejich práce. 

„To je jedna z klíčových oblastí, se kterou se firmy a HR manažeři musí vypořádat. Právě ohledně HR vztahů a zapojení zaměstnanců se na nás firmy obrací čím dál tím víc. Naším cílem je proto vývoj nových modulů na naší platformě, které pomohou zaměstnance více zapojit do dění ve firmě, zvýšit jejich angažovanost i štěstí v práci,“ popisuje Nicoletti.  

Nové digitální technologie budou mít za úkol umožnit sdílet společné úspěchy zaměstnanců, přispět a vyjádřit svůj názor, posilovat týmovou soudržnost a vytvářet prostředí pohody uvnitř společnosti i při vzdálené práci. 

Chválit jen penězi nestačí

Odpovídající HR digitální řešení ale neslouží jen k vyřešení problémů, zároveň může být využíváno k vyjádření pochvaly, poděkování nebo odměny. Zpětná vazba od firmy, potažmo šéfa, za dobře odvedenou práci je totiž obzvlášť při práci na dálku přehlížena. 

Samotná výplata totiž už dávno nestačí, mnoho lidí už vlastně ani peníze nemotivují. „Jako manažer musíte dnes přemýšlet o tom, jak ocenit každý přínos, a umět ukázat uznání. Možností, jak to udělat, je více než dost. Poděkování může samozřejmě zahrnovat finanční bonus nebo zvýšení platu, ale také nefinanční formu poděkování nebo pozitivní zpětnou vazbu, která posiluje pocit sounáležitosti se společností,“ dodává Nicoletti. 

Přežije vaše firma?

Role HR ředitele dnes i po krizi je a bude rozhodně vzrušující. Úspěch jejich mise bude záviset na tom, zda dokážou udržet vysokou úroveň efektivity zaměstnanců, nepřetržitou motivaci a angažovanost při současném ponechání velké svobody. Právě digitální HR platformy a řešení jim budou muset být v této nelehké misi hlavními pomocníky, aby srdce firem bilo silně i navzdory současné krizi.