Můžete vašeho šéfa zbavit postoje „bude po mém a basta“? Možná ano. Jsou to všeználkové a machři. Vládnou železnou pěstí. Je to jejich styl, jejich nápad, jejich vedení. A přes to vlak nejede.

Bezpochyby se každý z nás už setkal s diktátorským šéfem nebo alespoň s takovým, který v sobě neměl ani náznak pokory. Existuje vůbec nějaký způsob, jak tato kancelářská monstra zkrotit? To je téma, kterým se zabývalo několik LinkedIn Influencers.

Daniel Goleman je ředitelem Konsorcia pro výzkum a sociální inteligenci a BBC se ho ptalo, jestli je nějaká naděje pro diktátorské šéfy. Goleman vypráví příběh manažera Allena, kterému jeho podřízení říkali „Pan Bude po mém“. Allen vládl oddělení železnou pěstí a dělal každé rozhodnutí, ať malé nebo velké, jen s minimálním ohledem na názor ostatních. „A jeho podřízení si nakonec nedovolili mít jakékoliv připomínky,“ říká Goleman.

Existuje mnoho důkazů, že diktátorské vedení má zásadně negativní vliv na výkon celého týmu. Není to tedy jen problém osobnosti. Ale jak takového diktátora zkrotit? Daniela Siegel, autor knihy Mindsight, se snaží pochopit, co z lidí dělá diktátorské vůdce.

Čtěte také: 5 znamení, že pracujete pro slabého šéfa

Podle Siegela lidé potřebují tři základní věci – být viděni, být konejšeni a být v bezpečí. Tyto tři faktory vedou k pocitu jistoty. Pokud ovšem lidé tyto věci postrádají, necítí jistotu a stav jejich mysli je dělá náchylnějšími k diktátorskému chování.

Pokud chcete diktátora změnit, musíte nejdřív pochopit, proč se chová právě takovým způsobem. Goleman by diktátorovi položil dvě otázky. Zaprvé: Zajímá se vůbec? A zadruhé: Chce se změnit? „Pokud se diktátor chce změnit, musí sám sebe vidět tak, jak se jeví v očích ostatních. Ano, obrat o 180 stupňů může být tím správným nástrojem k řešení tohoto problému.“

Jako další krok je potřeba najít vhodný pozitivní model pro vašeho diktátora. Měl by to být někdo, koho ostatní obdivují a milují jako vedoucího. Poté svému diktátorovi pomozte, krůček po krůčku, stát se onou novou osobou. Sám uvidí hodnotu jiného způsobu vedení. Nikdy není pozdě.

„Podle toho, co se objevuje v médiích, by člověk řekl, že naši současní vůdci ztratili smysl pro pokoru, pokud vůbec nějaký kdy měli,“ napsal Bill George, bývalý výkonný ředitel společnosti Medtronic a profesor na Harvard Business School, ve svém článku Ztrácejí naši vůdci pokoru?

„Donald Trump se vychloubal, že z jednoho milionu, který zdědil, vytvořil deset miliard čistého jmění. Vedoucí pracovníci zase nadhodnocují své kvartální výsledky, zaměřují se pouze na pozitivní aspekty, aby o něco později sledovali, jak ceny akcií jejich firem nezadržitelně padají. Kam se poděla pokora a skromnost jako jedna ze ctností vůdců?“ ptá se George.

Čtěte také: Nebojte se svého šéfa. 5 důvodů, proč na něm vaše kariéra není závislá

Ti nejlepší vůdci jsou si dobře vědomi svých limitů a důležitosti svého týmu při honbě za úspěchem. Vědí, že stojí na ramenou obrů, kteří postavili jejich instituce. Svou skromnost dávají na odiv nejen v interakcích s ostatními, ale i při činech, které může vidět kdokoliv.

„Slovo pokora je často špatně chápáno. Slovníky je definují jako skromný názor na vlastní důležitost; vlastnost nemyslet si, že jste lepší než ostatní; sebeovládání před nadměrnou ješitností. Důležité ale je, že pokora pramení z vědomí vlastní hodnoty. Správný vůdce ví, že vést znamená skrze svou práci sloužit zákazníkům, zaměstnancům, investorům, komunitě a vlastně celé společnosti.“

George taky píše, že vůdci, kteří postrádají pokoru, nemají ani vědomí vlastní hodnoty. „Vůdci, kteří se často vychloubají a chvástají, tak činí právě kvůli hlubokému pocitu nejistoty. Navenek působí jako tyrani a snaží se zastrašit lidi kolem sebe, uvnitř jsou to ale podvodníci, kteří mohou být kdykoliv odhaleni.“