skip to main content

Jakékoli pochybení z naší strany odmítáme. OSA podal proti rozhodnutí ÚOHS žalobu

Ochranný svaz autorský (OSA) podal žalobu ke Krajskému soudu v Brně, kterou se brání pokutě 10,7 milionu korun. Pokutu OSA uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za zneužití dominantního postavení.

Reklama

Úřad svaz potrestal za to, že v letech 2008 až 2014 požadoval od ubytovacích zařízení platbu i za přijímač v pokoji, ve kterém nebyl nikdo ubytován. Pokutu musel OSA zaplatit poté, co ji loni v listopadu pravomocně potvrdil tehdejší předseda ÚOHS Petr Rafaj.

„OSA je jednoznačně přesvědčen, že výběr za prázdné hotelové pokoje byl zcela v souladu s tehdejší legislativou. Postupovali jsme přesně podle zákonné úpravy, která do autorských odměn zahrnovala i neobsazené pokoje, což můžeme i jednoduše prokázat. Jakékoli pochybení z naší strany tedy odmítám,“ uvedl předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Reklama

Podle rozhodnutí úřadu nelze požadovat platbu autorské odměny i tehdy, kdy v pokoji ubytovacího zařízení prokazatelně nemohlo dojít k užití díla. Do roku 2008 přitom svaz obsazenost pokojů zohledňoval.

Za stejný prohřešek, tedy účtování poplatku za přijímače v neobsazených pokojích, dostal loni pokutu i další autorský svaz – Intergram, který zastupuje umělce a výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Úřad mu vyměřil pokutu 20,8 milionu korun za zneužití dominantního postavení, ta zatím není pravomocná, Intergram proti rozhodnutí podal rozklad.

Reklama
Reklama