Na pražském arcibiskupství dnes došlo k nebývalému odhalení. Veřejnost měla poprvé příležitost seznámit se s tím, jak ve skutečnosti vypadala svatá Ludmila, babička svatého Václava a chronologicky vůbec první česká svatá.

Mezinárodní tým odborníků z Česka a Brazílie digitálně sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a Cícero Moraes, celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličejů, následně vytvořil rekonstrukci Ludmiliny podoby.

K odhalení došlo při příležitosti výročí Ludmilina úmrtí. Česká světice pravděpodobně zemřela 15. září 921 na hradě Tetín poté, co ji na příkaz snachy Drahomíry, se kterou měla spory, uškrtili šálou.

Na rekonstrukci obličeje pracoval tým od loňského roku, samotné sestavení podoby tváře pak trvalo pár měsíců. Odborníci museli nejdříve nashromáždit velké množství historických podkladů, od starých antropologických výzkumů až po současné materiály. „Poté utvoříme 3D model, najednou nebo po částech, a z toho složíme celkovou podobu lebky, která se následně obalí měkkou tkání, kůží, vlasy,“ vysvětluje Martin Frouz, jeden ze členů týmu.

Světle modrou barvu očí určili odborníci na základě analýzy DNA u nejstarších Přemyslovců, které se již v minulosti prováděly. A v případě Ludmiliných synů vyšlo najevo, že měli nazrzlé vlasy a světlé oči.

Lebka Ludmily ale nebyla kompletní, proto pro rekonstrukci jejího obličeje využili odborníci software, na jehož vývoji spolupracuje Cícero Moraes, a také průzkum profesora Emanuela Vlčka z osmdesátých let minulého století. Ten dal dohromady zuby a zasadil je do čelisti. „Až do okamžiku, než se začneme zabývat vlasy nebo barvou očí, jde hlavně o matematické výpočty,“ uvádí další z týmu odborníků, geoinformatik Jiří Šindelář.

Ludmila nebyla první šlechtičnou, které se navrátila tvář. V minulosti už stejný tým odhalil podobu české královny Judity Durynské nebo svaté Zdislavy z Lemberka. Rekonstrukce obličeje proběhla i u nejstarších přemyslovských knížat a další se připravují. „Následovat bude svatý Václav a svatý Vojtěch. Abychom v rámci oslav 1050 let od založení pražského arcibiskupství měli medailonek českých světců,“ doplňuje Šindelář.