Díky čemu jste v práci šťastnější? V drtivé většině průzkumů priorit zaměstnanců se na špici objevuje platové ohodnocení. Důležitá je i možnost kariérního růstu. Stejně tak délka dovolené nebo flexibilita pro případy, kdy je třeba postarat se o nemocné dítě nebo rodiče.

Podle nové studie sociální sítě LinkedIn se ale ukazuje ještě jedna věc. Řada zaměstnanců klade velký důraz na docenění svého přínosu pro firmu. Zkrátka, touží po uznání od nadřízeného. Důležitý je ale jeden detail: Zaměstnanci nechtějí slyšet pochvalu jen po dokončení velkého projektu, ale potřebují hlavně to, aby jejich šéf ocenil každodenní, drobné úspěchy.

Internetový průzkum mezi 450 zaměstnanci pracujícími na plný úvazek z přelomu září a října ukázal, že když šéf chválí jejich každodenní výkony, tak:

– 58 procent dotázaných uvedlo, že budou mít k  práci celkově lepší přístup
– 45 procent lidí to namotivuje k ještě lepším výkonům
– 32 procent by taková věc motivovala k tomu, aby u firmy zůstali déle

Jinými slovy, nadřízení, kteří nedávají zaměstnancům znatelně najevo, že si váží jejich práce, riskují, že o své lidi přijdou.

Ukázalo se také, že o každodenní pochvalu nejvíce stojí mladší zaměstnanci.

Další zjištění ukázala, že:

– 33 procent zaměstnanců uvedlo jako důvod odchodu ze zaměstnání, že necítili dostatečné uznání za svoji každodenní práci
– 37 procent pracovníků pod 40 let dalo výpověď proto, že se cítili nedocenění

Ponaučení pro šéfy je jasné: Je snadné považovat své podřízené za samozřejmost, obzvláště pokud se potýkáte s deadliny a požadavky shora. Neschovávejte si ale chválu až na ukončení projektu. Místo toho zkuste oceňovat práci svých lidí každý den.