Jako nová hlava „firmy“, jak se britské královské rodině přezdívá, dnes král Karel III. spravuje majetek v hodnotě přibližně 42 miliard dolarů. Po své matce, královně Alžbětě II., však zdědil osobní majetek „jen“ v hodnotě pět set milionů dolarů – včetně zámků, šperků, uměleckých sbírek a koňské farmy. Vše je přitom osvobozeno od daní.

Příslušnost k rodinnému podniku může členu rodu Windsorů přinést celoživotní prestiž a výsady, ale jen v některých případech přináší velké bohatství. Dokonce i vysoce postavení členové královské rodiny jsou často závislí na žijících předcích, pokud jde o přídavky, dary a podobné požitky lidí s modrou krví.

Stále je však dobré být králem. Po mnoha desetiletích přípravy na své postavení zdědil Karel III. po své matce rozsáhlé pozemky, královský majetek, vzácné šperky, obrazy a další osobní majetek.

Některá z těchto aktiv mají staletou historii. Nový král také dohlíží na majetek zesnulé panovnice v hodnotě 42 miliard dolarů, který byl království svěřen do správy – včetně investic v hodnotě miliard dolarů a dalších honosných paláců, šperků a neocenitelné sbírky umění. Tuto část pozůstalosti však nikdy nebude vlastnit.

Závěť bude otevřena za devadesát let

Očekává se, že závěť Jejího Veličenstva bude zapečetěna nejméně devadesát let, takže přesné rozdělení jejího majetku bude známo až po několika generacích. Král Karel III. však jako nejstarší syn zdědil například královnin oblíbený zámek Balmoral ve Skotsku a Sandringham ve východní Anglii.

Očekává se také, že zdědí její rozsáhlou soukromou sbírku šperků, uměleckých děl, vzácných známek a osobních investic. Celkem Forbes nacenil tento osobní majetek na pět set milionů dolarů. Díky dohodě s britskou vládou z roku 1993 přitom nebude král platit ani penci dědické daně.

Panství Balmoral je jedním z paláců, které má nyní král v osobním vlastnictví | Foto Andrew DeCandis

Třiasedmdesátiletý panovník nastupuje na trůn s vlastní královskou výslužkou, a to především díky lukrativním ročním příjmům, které dostává z Cornwallského vévodství. Letos panství vydělalo přibližně 27 milionů dolarů a nyní jej zdědí nejstarší králův syn, princ William.

Ještě jako princ z Walesu zahájil Charles řadu projektů na ochranu životního prostředí a podporu ekologického zemědělství. Prostřednictvím své dobročinné nadace (i tu nyní zdědí princ William) vlastnil největší britskou značku biopotravin a přírodní středisko a centrum řemesel v Transylvánii, sloužící i jako ubytovací zařízení.

Princ William nyní převezme Cornwall, konglomerát s čistým majetkem 1,2 miliardy dolarů, včetně kriketového hřiště Oval v Londýně, králova bývalého panství Highgrove House (kde začal v roce 1985 ekologicky hospodařit) a ostrovů Scilly. Jako nový panovník přebírá Karel III. vlastnictví institucí spravujících majetek v odhadované hodnotě 42 miliard dolarů.

Tento majetek, který zahrnuje Buckinghamský palác, hrad Windsor a londýnský Tower, není v osobním vlastnictví krále, ale je v držení vládnoucího panovníka z titulu práva koruny po dobu jeho vlády. Musí je držet ve správě pro své nástupce a pro národ, což znamená, že je nesmí prodat. Jakou hodnotu má tedy veškeré Karlovo bohatství a jakou bohatství koruny?

Nejcennějším majetkem krále Karla III. je korunní majetek, rozsáhlé portfolio nemovitostí s čistou hodnotou 17,5 miliardy dolarů. Spadají tam nemovitosti na Regent Street, hlavní nákupní třídě Londýna, a také dostihové závodiště Ascot Racecourse.

Celý čistý zisk společnosti The Crown Estate, 361 milionů dolarů ve fiskálním roce 2022, jde do státní pokladny. Svůj podíl dostane ale i královská rodina. Ze státní pokladny získá panovnický příspěvek ve výši dvaceti pěti procent čistého zisku celkového korunního majetku za předchozí dva fiskální roky. Letos takto královská rodina obdržela 99,6 milionu dolarů.

Tradice chovu a lásky ke koním drží v královském majetku i závodiště Ascot a stáj Royal Studs | Foto Edward Betts

Tento celkový obrovský zisk ze správy královského majetku tedy neputuje přímo králi Karlovi III., protože například jen deset procent (tedy zhruba 39,8 milionu v roce 2022) se využije na údržbu Buckinghamského paláce. Nejdražší cestou královské rodiny v uplynulém roce byla březnová devítidenní návštěva prince a princezny z Walesu Williama a Kate v Belize, na Jamajce a Bahamách, která stála přibližně 260 tisíc dolarů.

Panovnický příspěvek není jediným zdrojem příjmů královské rodiny: král Karel III. také získává kontrolu nad Lancasterským vévodstvím, soukromým majetkem s čistou finanční hodnotou 753 milionů dolarů, který panovník opět vlastní v rámci svěřeneckého fondu.

Čistý příjem vévodství však putuje přímo králi jako příspěvek zvaný Privy Purse neboli soukromý měšec. Ten pokrývá všechny ostatní oficiální výdaje, které v roce 2022 činily 24 milionů dolarů před zdaněním. Na rozdíl od panovnického příspěvku, který je od daně osvobozen, královna Alžběta II. v roce 1993 souhlasila s tím, že bude dobrovolně platit daň z příjmu z té části soukromé peněženky, která nebude použita pro oficiální účely.

Kromě Korunního majetku a Lancasterského vévodství vlastní nový král také korunní majetek ve Skotsku, jehož čistá aktiva činí přibližně 570 milionů dolarů a který zahrnuje skotské mořské dno, venkovské statky a práva na lov divokých lososů a těžbu zlata a stříbra ve Skotsku.

Zbytek majetku koruny – nejméně devět bývalých a současných královských rezidencí a královská sbírka, která zahrnuje korunovační klenoty – se oceňuje nejobtížněji, protože se nikdy nedostane na volný trh a nevznikají k němu výroční zprávy.

Buckinghamský palác má nejvyšší hodnotu korunního majetku, je ovšem neprodejný | Foto SAC Matthew Gerrard / RAF

Šperky za čtyři miliardy

Pravděpodobně nejznámějším majetkem spojeným s britskou královskou rodinou jsou korunovační klenoty. Jako součást královské sbírky jsou „ve správě panovníka pro národ“. Královský institut autorizovaných znalců odhadl v roce 2019 jejich hodnotu na čtyři miliardy dolarů a pro srovnání použil prodej francouzských korunovačních klenotů v roce 1887 a prodej klenotů zesnulé princezny Margaret v roce 2006.

Celková hodnota královské sbírky, která zahrnuje díla Rembrandta, Vermeera, Caravaggia a Leonarda da Vinciho, je nepochybně mnohem vyšší. Podle zprávy z roku 2017 od britské společnosti Brand Finance se hodnota královské sbírky včetně korunovačních klenotů odhaduje na 12,7 miliardy dolarů.

Dále je zde nejméně devět paláců, hradů a rezidencí, které vlastní král jako panovník nebo „z práva koruny“. Podle odhadů Lenky Duškové Munterové z realitní kanceláře Luxent a Colbyho Shorta, generálního ředitele GetAgent, činí celková hodnota těchto nemovitostí 9,5 miliardy dolarů.

Nejcennějším majetkem ve sbírce je samozřejmě oficiální londýnské sídlo Buckinghamský palác, jehož hodnota se odhaduje na 4,9 miliardy dolarů. Na spodní hranici je Clarence House, oficiální londýnská rezidence krále Karla III. z doby, kdy byl princem z Walesu, v hodnotě 72 milionů dolarů. Balmoral a Sandringham, které jsou nyní v osobním vlastnictví krále, mají hodnotu 118 milionů dolarů a 73 milionů dolarů. Většinu těchto aktiv však nelze prodat.

V majetku krále a královské rodiny je také rozsáhlá sbírka automobilů, hodinek a dalších extravagantních hraček. V neděli, první den vlády, se král objevil a pozdravil davy v Buckinghamském paláci s hodinkami Parmigiani Fleurier Toric Chronograph z osmnáctikarátového zlata. Švýcarský hodinář je vyrobil a prodal tehdejšímu princi roku 2000. Společnost Parmigiani Fleurier již hodinky Toric nevyrábí.

Nový královský pár přijel do Londýna ve voze Rolls-Royce Phantom VI, který dostala královna Alžběta II. jako dárek ke stříbrnému jubileu v roce 1977. Vůz sice není na prodej, ale podobný model z roku 1976 lze pořídit za 225 tisíc dolarů. Král Karel III. také zdědí státní limuzínu Bentley, která byla původně navržena pro královnino zlaté jubileum (padesát let na trůnu) v roce 2002.

Rolls-Royce královské rodiny Phantom VI | Foto Andrew Bone

Ve svých šedesáti čtyřech letech se tehdejší princ z Walesu naučil, jak vybudovat vlastní jmění. Velmi závisel na příjmech z Cornwallského vévodství, jehož čistý majetek se během působení prince Charlese rozrostl na 1,2 miliardy dolarů, včetně komerčních nemovitostí v hodnotě téměř čtyř set milionů dolarů a více než 52 000 hektarů půdy – zhruba třetinou rozlohy Velkého Londýna.

Mezi lety 2011 a 2022 vzrostla aktiva společnosti Cornwall o padesát jedna procent. Zisky z těchto aktiv zajistily princi Charlesovi dostatečný příjem, aby byl nezávislý na panovnickém příspěvku. Ve fiskálním roce končícím 31. března 2022 vydělal tehdejší princ z Walesu na Cornwallském vévodství přibližně 26,6 milionu dolarů (bez daně). Z grantu obdržel 1,2 milionu dolarů.

Toto jmění je nyní v rukou nejstaršího prince Williama, který po svém otci převzal titul prince z Walesu. Díky Cornwallu už princ William nebude muset žádat svého otce o podíl na výdělku.

Pohroma Paradise Papers

Královo osobní jmění předtím, než usedl na trůn, je mnohem nejasnější. V roce 2017 odhalilo vyšetřování Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů v kauze Paradise Papers, že princ Charles investoval miliony liber do offshorových fondů a společností, včetně firmy registrované na Bermudách.

Vévodství tehdy uvedlo, že se princ „přímo nepodílel na investičních rozhodnutích“. Suma sumárum dnes král Karel III. disponuje osobním majetkem v hodnotě pět set milionů dolarů a dalších 42 miliard dolarů má svěřeno jako panovník.