skip to main content
Jak být lepší

Kariéra je nekonečná hra. Naučte se její pravidla

Jak vám může v kariéře pomoci disciplína aplikované matematiky, kterou vymyslel v roce 1944 John von Neumann s Oskarem Morgensternem? Říká se jí teorie her a stojí na množství protichůdných rozhodovacích situací, které mohou nastat kdekoliv, kde dochází ke střetu zájmů.

Herně-teoretické modely je pak analyzují sestavením matematického modelu daného konfliktu a pomocí výpočtů hledají co nejlepší strategie. Nebojte, sestavovat matematický model pro své rozhodování nemusíte, ale znalost principů teorie her vám přesto napoví, kde se skrývá vaše nejlepší řešení.

Jedním z konceptů teorie her je konečná hra, kde známe dopředu pravidla i hráče a dopředu je určen konkrétní cíl. Ideálním příkladem konečné hry je například fotbalový zápas. Oproti tomu nekonečná hra má známé i neznámé hráče, neustále se vyvíjí a cílem je, aby neskončila.

Reklama

Většina z nás přistupuje ke své kariéře jako bychom byli hráči v konečné hře: šplháme po kariérních příčkách, postupujeme krok za krokem. Přitom prostředí, ve kterém pracujeme, se dynamicky mění a připomíná spíš hru nekonečnou.

Konečný hráč je motivován mocí, ať už v podobě vyšší funkce, nebo zisku, nekonečný nezávislostí. V praxi to může vypadá tak, že coby majitel či majitelka firmy se jako nezávislý hráč pokusíte investovat do dlouhodobých projektů, které nenesou okamžitý prospěch – výzkumů a vylepšení nebo třeba vztahů se zaměstnanci a klienty.

Změnit svůj postoj tak, abyste hráli jako nekonečný hráč, můžete pomocí následujících kroků:

  • Investujte do sebe. Učte se novému, nepřestávejte se rozvíjet v různých oblastech. Nespokojte se jen s tím, že jste povýšili nebo je to vaší aspirací, cílem by mělo být vědět co nejvíc.
  • Budujte opravdové vztahy. Zapomeňte na rčení, že do práce si nechodíte hledat kamarády. V okruhu lidí, kde si navzájem pomáháte a záleží vám na sobě i po pracovní době, dokážete coby tým mnohem víc.
  • Přemýšlejte dopředu. Když plánujete dlouhodobou strategii, musíte někdy dělat rozhodnutí, která jsou krátkodobě nepříjemná. Ale přinesou vám užitek a budete za ně v budoucnu vděční. Odmítejte krátkodobá a prozatímní řešení.
  • Hrajte pro potěšení ze hry. Práce vám na prvním místě zajišťuje živobytí, ale pokud to jen trochu životní situace umožňuje, měla by vám dávat smysl.