V byznysu, stejně jako kdekoli jinde se setkáte s lidmi různých povah. U někoho převažují ambice, u jiných zase vyšší poslání změnit svět. Když pochopíte osobní motivaci lidí kolem vás, snadněji najdete způsob, jak s nimi pracovat. Někdy to tak ale prostě nefunguje a chování nevychází z jasných nebo logických motivací. Někdy jsou lidé zkrátka iracionální.

Pro podnikatele a lídry je obzvlášť důležité naučit se s těmito lidmi zacházet. Není to jednoduché, ale dá se to. Jestli se chcete vypořádat s lidmi s náročnými povahami, řiďte se podle následujícího návodu.

Buďte empatičtí

Zaprvé je důležité si nejdřív přiznat, že všichni – tedy i vy – se občas chovají iracionálně až bláznivě. Ve skutečnosti je mnoho faktorů, které v napjatých situacích ovlivňují chování: osobní záležitosti, stresy nebo skryté úzkosti. Zaručený návod na to, jak zacházet s iracionálním lidmi, je jednat s nimi s empatií. Vaše empatická reakce může okamžitě zabrzdit prudce eskalující situaci.

Začněte tím, že budete brát vážně jejich pocity bez toho, že byste je shazovali nebo nějak nemístně komentovali. To poslední, co chce iracionální člověk slyšet, je, že s jeho pocity není něco v pořádku. Ať už jsou jak chtějí scestné nebo fakticky nesprávné, pro osobu, která je má, jsou opravdové. Když na člověka, který se projevuje iracionálně, zatlačíte, dosáhnete jen toho, že přejde do ofenzivy.

Rozpoznejte spouštěče

Bylo by jednoduché někoho rovnou odepsat jako „bláznivého“ nebo „potrhlého“, ale iracionální chování má mnoho podob. Takové chování je často situační. Když se naučíte rozpoznat spouštěče a ovládat je, v budoucnu vám to pomůže se s takovými těžkými situacemi vypořádat.

Abyste byli schopni určit spouštěče u ostatních, musíte nejdřív rozeznat, co vyvolá negativní emoce ve vás. Sebeuvědomění je klíčem k navázání vztahů s ostatními a k získání jejich důvěry. Když třeba víte, že váš partner špatně reaguje na komplikace s investory, naučte se s takovými interakcemi zacházet opatrně. Předvídejte potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vyvolat iracionální chování, a zjemněte ji. Předem se smiřte s tím, že to bude těžké. To vám pomůže se dopředu připravit, zachovat si chladnou hlavu a jednat empaticky.

Buďte citliví a pokuste se navázat vztahy

Jedna z nejhorších chyb, kterých se v interakci s iracionálními lidmi můžete dopustit, je útočné chování. Když se budete snažit bojovat za svoji pravdu, už prohráváte – a může to mít katastrofální důsledky. Odolejte pokušení bít se za svoji pravdu, i když víte, že ten druhý se očividně mýlí. Místo toho buďte citliví a s tím druhým navažte vztah.

Nemůžete vždycky vyhrát, ale můžete zůstat silní a oddaní svým ideálům a zároveň být empatičtí, citliví a otevření. Schopnost konstruktivně mluvit s iracionálními lidmi je dovednost, kterou by měl pilovat každý manažer. Základ je v upřímnosti a víře v hodnoty ostatních lidí. Smysluplné spojení s iracionální osobou můžete navázat jen tak, že budete reagovat na její lepší stránku.