Charles Munger vybudoval úspěšnou kariéru na své schopnosti vyhýbat se obvyklým chybám, na kterých kariéry ostatních končí. Dlouholetý místopředseda holdingu Berkshire Hathaway (společnosti, která patří třetímu nejbohatšímu člověku světa Warrenu Buffettovi) sestavil seznam 25 tzv. „poruch myšlení“, které podle něj způsobují, že lidé činí špatná rozhodnutí.

Munger tyto chyby popsal v obsáhlé eseji, kterou nazval Psychologie špatného úsudku. My jsme je shrnuli do mnohem kratšího, 25bodového seznamu. Některé z nich obsahují i „protilék“. Tedy kroky, které můžete podniknout, abyste tyto situace zvládli. U většiny ale návod, jak se jim vyhnout, nenajdete. Stačí si uvědomit, že jako každý člověk máte k určitým chybám v úsudku přirozené sklony. Tohle jsou ony:

1. Sympatie a láska. Osoby, které máte rádi, nehodnotíte objektivně.

2. Averze a odpor. Nenávist zkresluje myšlení a zakrývá fakta.

3. Oplácení. Oplácíme jak laskavost, tak odmítnutí. Doporučení: Dávejte pozor, pokud vám prodejce udělá i tu nejmenší laskavost.

4. Odměna a trest. Nikdy nepodceňujte, co motivuje lidi kolem vás. Doporučení: Dávejte dobrý pozor na rady (a chování) lidí. I to, co za to dostávají.

5. Vyhýbání se pochybnostem. Aby se lidé vyhnuli pochybnostem, dělají uspěchaná rozhodnutí. Doporučení: Rozhodněte se, až budete mít dostatek informací.

6. Vyhýbání se změnám. Odoláváte obratům. S největší pravděpodobností nezměníte ani svou loajalitu, přesvědčení, zvyky nebo role.

7. Zvědavost. Lidé jsou neskutečně zvědaví. Doporučení: Zvědavost nemusí být vždy na škodu! Může pomoci vyvážit ostatní sklony.

8. Přílišný smysl pro spravedlnost. Sklon k tomu být féroví k ostatním za každou cenu.

9. Závist a žárlivost. Závist je všudypřítomná, ale málokdy ji bereme v potaz.

Čtěte také: 12 věcí, které byste na sebe v práci neměli nikdy prozradit

10. Ovlivnění asociacemi. Lidé zaměňují produkt s dalšími atributy. Tak například: čím vyšší cena, tím vyšší kvalita.

11. Sebezapření. Abyste se vyhnuli bolesti, odmítáte realitu.

12. Přeceňování. Myslíte si příliš nejen o sobě, ale i o lidech, kteří jsou jako vy. Doporučení: Naučte se používat objektivní měřítka i pro sebehodnocení.

13. Nadměrný optimismus. Pokud počítáte s tím, že vyhrajete v loterii, budete trpět. Doporučení: Zvykněte si posuzovat i další, méně lákavé možnosti.

14. Strach ze ztráty postavení. Radost z úspěchu je skvělá, ale bolest z případné prohry je intenzivnější. Lidé udělají cokoliv, aby se vyhnuli ztrátě postavení nebo prestiže. Doporučení: Uvědomte si, že váš strach z prohry je iracionální.

15. Společenský tlak. Automaticky se chováte/myslíte si to samé, co lidé kolem vás, zvlášť ve vypjatých situacích. Doporučení: Naučte se ignorovat špatná rozhodnutí lidí kolem vás.

16. Nenechte se strhnout. Špatné vyhodnocení = špatné rozhodnutí. Příklad: Tři nepřiměřené ceny by vás neměly přesvědčit, že ta čtvrtá je férová. Doporučení: Posuzujte vše podle samostatných měřítek.

Čtěte také: 16 věcí, díky kterým budete v práci zaručeně šťastní

17. Stres. Vede k depresi a pesimismu.

18. Přeceňování dostupnosti. Možnosti, která je po ruce, nevědomky připisujete „extra body “. Doporučení: Získejte perspektivu.

19. Opakování je matkou moudrosti. Pokud svoje schopnosti nepoužíváte, přijdete o ně. Doporučení: Trénujte, trénujte, trénujte.

20. Užívání omamných látek. Drogy (a alkohol) váš úsudek zhoršují. Doporučení: Neužívejte ani jedno.

21. Stáří. Umíte dobře skrývat změny, které přicházejí s vaším věkem. Doporučení: Jak stárnete, je snazší udržet si schopnosti, které již máte, než získávat nové.

22. Autority. Následujete vůdčí osobnosti, i když jednají špatně. Doporučení: Autority zpochybňujte.

23. Tlachání. Hodně mluvit není to samé jako dar porozumění. Doporučení: Zabraňte lidem, kteří nepracují, aby zdržovali ty, co ano.

24. Uznávání důvodů. Pokud vám někdo řekne, proč vás o něco žádá, tím spíš mu jeho přání splníte. Doporučení: Jedná se o pozitivní sklon, až na případy, kdy je daný důvod špatný.

25. Propojení. Někdy se více chyb v uvažování spojí dohromady.

Pokud děláte nějaké opravdu důležité rozhodnutí, doporučuji, abyste si prošli Mungerův seznam a zamysleli se, zda nejste na cestě k chybnému uvažování.

Autor: Bruce Kasanoff