Krajský soud v Ostravě zahájil insolvenční řízení s hutní společností Liberty Ostrava. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Uvedla v něm, že je v platební neschopnosti a její závazky po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, převyšují pět miliard korun.

Svou situaci chce řešit reorganizací. Vyplývá to z informací v Insolvenčním rejstříku. Soud vyzval věřitele, aby podali přihlášky svých pohledávek.

Liberty uvedla, že se potýká s hospodářskými potížemi od loňského podzimu. Od prosince, kdy společnost Tameh Czech zastavila huti dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Koncem února uváděla, že eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.

Mezi věřitele firmy patří mimo jiné i státní pojišťovna EGAP, která v minulosti za huť zaplatila úvěr asi 1,5 miliardy korun.

V insolvenčním návrhu Liberty uvedla, že má téměř 5000 zaměstnanců. Převážná část zaměstnanců je od prosince doma. Před věřiteli dosud firmu chránilo moratorium vyhlášené soudem a huť chystala preventivní restrukturalizaci.

Ve středu ale Liberty oznámila, že od preventivní restrukturalizace ustupuje, požádá soud o reorganizaci podle insolvenčního zákona a zahajuje kroky směřující k prodeji ostravských provozů.

Liberty uvedla, že její restrukturalizační plán získal v hlasování masivní podporu věřitelů.

„Bohužel, dlužníkem neovlivnitelné okolnosti v mezidobí snížily vyhlídky na úspěšnou realizaci připraveného plánu pod hranici předvídanou zákonem o preventivní restrukturalizaci,“ oznámila firma.

„Současně výrazně zesílil i tlak na dlužníkovu likviditu, což vedlo v posledních několika týdnech k nezanedbatelné akumulaci nových pohledávek po splatnosti,“ uvedla firma, kterou zastupuje bývalý ministr spravedlnosti za ANO a nynější advokát kanceláře Wolf Theiss Robert Pelikán.

Liberty uvedla, že při rozhodnutí pro preventivní restrukturalizaci kalkulovala s předpoklady uznávaných analytických společností, že letos výrazně oživí poptávka po jejích výrobcích, a že tím pádem naroste i ziskovost její výroby.

„Tyto předpoklady se nenaplnily,“ konstatovala firma. Uvedla, že proto není schopna financovat náročné obnovení výroby z vlastních zdrojů a je nucena hledat zájemce o koupi alespoň části jejího provozu.

„Z procesní opatrnosti si dlužník dovoluje podotknout, že část celkových závazků dlužník neuznává a vede o ně spor. Největší sumu představují pohledávky uplatňované společností Tameh Czech v celkové výši 2,18 miliardy korun,“ uvedla Liberty.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh se nachází přímo v areálu Liberty. Jde o někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty.

Tameh huti dodával elektřinu, různé plyny a páry, Liberty zase Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů.

Tameh skončil v prosinci v úpadku. Své problémy zdůvodnil tím, že mu Liberty dlouhodobě neplatila. Obnovení výroby v Liberty by se buď muselo odehrát zároveň s obnovením provozu Tamehu, nebo by si Liberty musela energie zajistit jinak. Už dříve oznámila, že další spolupráci s Tamehem nepředpokládá.

„Úplné znovuobnovení provozu dlužníka vyžaduje i vybudování nového energetického zdroje, který tohoto dodavatele nahradí, což je řešení sice perspektivnější (zařízení Tameh Czech bylo na konci své environmentální životnosti), ale zároveň také kapitálově podstatně náročnější,“ uvedla nyní Liberty.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. Když se majitelem huti stala v roce 2019 Liberty Steel Group z Guptova koncernu GFG Alliance, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Mluvčí Tamehu Patrik Schober ve středu uvedl, že Tameh už od konce roku 2023 tvrdil, že Liberty zneužívá ochranné moratorium k oddálení vyřešení vzniklé situace, jakým je mimo jiné navrácení devíti miliard korun rozpůjčovaných do spřízněných firem a zaplacení dluhů věřitelům. Liberty na sebe podle něj správně měla podat insolvenční návrh už tehdy.

„Rozhodnutí Liberty Ostrava Tameh vítá, protože se tím konečně otevírá cesta k řešení situace pod dohledem věřitelů a insolvenčního správce,“ uvedl Schober.