Třineckým železárnám loni výrazně klesl zisk, dosáhl čtyřiačtyřiceti milionů korun. O rok dříve byl přitom čistý zisk firmy 2,393 miliardy korun. Tržby podniku meziročně klesly o 7,91 miliardy korun na 49,692 miliardy korun. Výsledky hospodaření už schválila valná hromada společnosti.

Huť loni vyrobila přes 2,4 milionu tun oceli, tedy přibližně stejně jako v roce 2022. Podíl Třineckých železáren na domácí produkci surové oceli se v roce 2023 zvýšil podle mluvčí na 71 procent oproti předloňským 75 procentům.

„Rok 2023 nebyl pro výrobce oceli přívětivý. Spotřeba oceli se celosvětově propadla, a zapsala tak čtvrtou roční recesi v posledních pěti letech. Na hospodaření se významně podepsaly především strmě rostoucí ceny energií, které měly zásadní vliv na konkurenceschopnost na světových trzích. Po celý rok jsme také čelili značnému poklesu poptávky na trhu s ocelovými produkty,“ uvedl předseda dozorčí rady TŽ Tomáš Chrenek.

Největší podíl na objemu prodeje měl stejně jako v předchozích letech válcovaný drát. Firma ho loni prodala 937,5 kilotuny, což bylo mírně více než předloňských 904 kilotun. Objem prodeje tyčové a profilové oceli loni dosáhl 487 kilotun proti předloňským 511 kilotunám.

„Tyčová a profilová ocel směřuje především do pružných dílů používaných v automobilovém průmyslu. Zejména na zahraniční trhy směřovalo 250 kilotun kolejnic včetně příslušenství železničního svršku, přičemž podíl prodeje v zahraničí činil 89 procent,“ uvedla mluvčí.

Huť loni investovala 1,4 miliardy korun, předloni to bylo více než 1,8 miliardy korun. Podle mluvčí investovala například do automatizace, energetických úspor, zvýšení efektivity provozu i ekologických projektů, z nichž k největším patřilo odprášení sazeben obou vysokých pecí a rekonstrukce látkového filtru na aglomeraci. V letošním roce třinecká huť dokončí investici do tepelného zpracování kolejnic.

„K nejzásadnějším krokům firmy nyní patří realizace transformačního projektu, který povede k zásadní změně ve výrobě oceli, jehož cílem je razantní snížení emisí CO2 (oxidu uhličitého), jak nařizuje legislativa Evropské unie,“ doplnila mluvčí. Podstatou projektu je ekologizace prvovýroby, k zásadním opatřením bude patřit instalace elektrické obloukové pece.

„Role oceli je v průmyslu nezastupitelná. Její schopnost recyklace, využití v segmentech ekologické dopravy, energetiky a moderním strojírenství ji předurčuje být udržitelným materiálem budoucnosti. Přestože jsou pro naši firmu výzvy Green Dealu velmi náročné, na dekarbonizaci výroby oceli již intenzivně pracujeme,“ řekl první místopředseda dozorčí Ján Moder.

Třinecké železárny jsou největším hutním podnikem v Česku. Zaměstnávají sedm tisíc lidí. Roční výroba TŽ se pohybuje okolo dvou a půl milionu tun oceli. Mezi hlavní produkty patří především dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary.