skip to main content
Byznys

Máte odevzdáno? Přehled pro pojišťovny musí OSVČ předložit do pondělí

2 minuty čtení

Že jste to ještě neudělali? Tak si pospěšte. Přehled za rok 2019 je nutné zdravotní pojišťovně odevzdat nejpozději do 3. srpna 2020. Termín se týká všech osob samostatně výdělečně činných.

V prvé řadě se nenechte zmást lhůtou pro odevzdání daňového přiznání. Ačkoliv platí, že letos můžete daňové přiznání odevzdat do 18. srpna, aniž by vám hrozily jakékoliv sankce, nejedná se o skutečný posun lhůty pro podání daňového přiznání. Úřady pouze promíjejí pokutu a úrok z prodlení při jeho opožděném podání.

I kdybyste tak daňové přiznání plánovali odevzdat až v nejzazším možném termínu, povinnost předložit zdravotní pojišťovně Přehled OSVČ za rok 2019 máte stále právě k 3. srpnu. Toto přesné datum stanoví pro podání přehledu za rok 2019 novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Reklama
Aktuální vydání magazínu
Praga Matik

Dejte si také pozor, abyste přehled odevzdali všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byli v uplynulém roce pojištěni.

Jak je to s nedoplatky?

Nedoplatek pojistného musí plátce uhradit do osmi dnů od data, kdy má být přehled podán. Naopak zákonný termín pro vrácení přeplatků zdravotní pojišťovnou je 30 dnů ode dne podání žádosti o jejich navrácení. Za žádost o vrácení přeplatku se přitom vždy považuje vlastní podání přehledu, pokud z něho přeplatek vyplývá a pokud plátce nežádá o použití přeplatku na jiné platby.

Reklama

Jak přehled doručit?

Vše závisí na tom, jakou máte zdravotní pojišťovnu. Přehled lze pojišťovně doručit klasicky, takříkajíc analogově, dnes ho ale můžete prakticky všem pojišťovnám podat také elektronicky.

Například u VZP lze přehled odevzdat osobně na vytištěném formuláři, můžete ho zaslat poštou, emailem, prostřednictvím ePodatelny či přes datovou schránku.

V případě, že přehled posíláte poštou, postačí podací razítko s pondělním datem – 3. 8. 2020.

A co Správa sociálního zabezpečení?

OSVČ je umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 18. 9. 2020.

Pro odevzdání můžete využít datovou schránku či můžete přehled podepsat a poslat elektronicky – máte-li elektronický podpis. Pokud se rozhodnete formulář odevzdat osobně, stačí ho vyplněný donést na místní správu sociálního zabezpečení. (Přehled pro OSSZ si můžete vyplnit online v interaktivním formuláři.)

Reklama
Reklama