V nové éře se mění styl výuky a Češi, kteří v životě či v kariéře došli do bodu, kdy smysl osobního posunu vidí v dalším vzdělávání, tomu přicházejí na chuť. Nemají čas vysedávat ve školních učebnách a vítají proto možnosti flexibilní výuky on-line. Opětovně nabité kredibilitě se těší dlouhodobě nejpopulárnější titul MBA (Master of Business Administration), nabízející vzdělání v mnoha specializacích, např. v oblasti startupů a podnikání, marketingu, koučování a vedení, lidských zdrojů až po nejpopulárnější specializaci výkonný management.

Umíte-li si vybudovat pravidelný návyk, kdy se každý den věnujete pár desítek minut jedné činnosti, pak se můžete pyšnit a v kariéře využít nový titul už za 10 měsíců. A to, aniž byste se se svými učiteli, mentory a kouči potkali tváří v tvář.

„Naši studenti programu MBA stráví studiem u video lekcí pouze 15 minut denně, což je optimální čas pro vstřebání potřebných informací. Většině z nich navíc vyhovuje i možnost, věnovat se studiu v kteroukoli hodinu i den, veškerá výuka totiž probíhá pouze on-line,“ říká Pavel Makovský, předseda správní rady EDU Effective, neziskové vzdělávací instituce, která v Česku nabízí on-line studium vzdělávacích programů MBA a LL.M. formou tzv. microlearningu, ve čtvrthodinových blocích. Výukové lekce jsou pouze v angličtině s možností jejich překladu přes online překladače, psané práce však studenti mohou zpracovávat v rodném jazyce, u nás tedy v češtině.

Za rok fungování s českou vzdělávací firmou EDU Effective vystudovalo nebo stále studuje téměř 900 studentů z více než 45 zemí, ti zahraniční tvoří celou pětinu z nich a jejich podíl významně roste každý den. Za obvykle desetiměsíční studium MBA i LL.M. (Master of Laws) zaplatí lehce přes 15 000 Kč, doktorandské profesni studium ukončené titulem DBA (Doctor of Business Administration) přijde na necelých 74 000 Kč, s možností pravidelných splátek po celou dobu studia.

„Zájem je enormní. Jen za srpen máme 190 nových studentů,“ pochvaluje si Makovský. Za úspěchem stojí podle jeho tvrzení především kvalitní obsah výukových videí, kterým se odlišují od konkurence. „Z obrovského množství obsahu vybíráme pro naše studenty to nejlepší. Žádná jiná škola by nedala dohromady přednášející z ekonomických fakult Harvard Business School , University of Cambridge či gigantů jakými jsou Uber, Tesla, Airbnb, IBM, Microsoft nebo Amazon. Naši studenti tak čerpají informace od těch nejlepších i díky našemu licenčnímu partnerství s LinkedIn Learning, SelfLearning, Bookboon a dalšími.“

S EDU Effective plánují v posledním letošním čtvrtletí expandovat na americký trh a předčit konkurenci unikátem v podobě zisku amerického vysokoškolského titulu, tak i evropského profesního současně. V řeči čísel pak věří, že do roka se v počtech studentů přehoupnou přes číslovku 5000.

Daří se jim i ekonomicky, letošní plánovaný obrat 15 milionů korun prý hravě překonají. Výhled do let příštích je díky drastickému růstu ambiciózní, leč těžko odhadnutelný. Kapacita on-line výuky je neomezená, zájem roste a podmínky pro přijetí ke studiu přívětivé – stačí dokončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Tým EDU Effective: zleva Jan Vlk (CEO), studijní specialistka Tereza Čechová, předseda správní rady Pavel Makovský, obchodní zástupkyně Kateřina Mattasová, vedoucí marketingu Radomír Holan.

EDU Effective má dokonale zmáknutý i motivační program, pokud studium ukončíte do 10 (MBA & LL.M.) nebo 12 (DBA) měsíců, máte nárok na získání 5 % z placeného školného zpět, dalších 5 % odejde na dobročinné účely, získá-li student titul za jeden kalendářní rok.

Pokud by vám pro dobrý pocit nestačilo dokončené vzdělání stvrzené ziskem profesionálního diplomu MBA a mezinárodního certifikátu IES a ICI, rozšiřující se možnost uplatnění na trhu práce, ani benefit, že si jako absolvent můžete osobně vybrat charitu, kterou chcete podpořit, možná vás potěší i networking s dalšími studenty a absolventy nebo plánované zavedení promocí, kde byste ukončené studium oslavili společně se všemi spolužáky. Jak jinak, než on-line.