Dobrý lídr je tak trochu superman. Ve vypjatých momentech zůstává ledově klidný, ví, co chce, dokáže bleskově vyhodnotit situaci, rozhodnout se a konat. Tak jako profesionální sniper.

Ty samé mentální schopnosti, které udělají z armádního rekruta snadno podléhajícího emocím dokonale vycvičeného a soustředěného zabijáka, se dají využít k přeměně chybujícího lídra ve vůdce, který dělá ta nejlepší rozhodnutí. Potvrzují to výzkumy, které v posledních letech provádí americká vojenská agentura DARPA a další vědecká pracoviště. Vyplývá z nich i to, že s těmito vlastnostmi se nemusíte jen narodit, ale můžete se je i naučit.

Na první pohled může srovnání manažera a snipera působit směšně, oba ale využívají svůj mozek k rozhodování v situacích, kdy na vlásku visí osud jiných lidí i jich samotných. Nervový mechanismus, který toto rozhodování řídí, je stejný u snipera i lídra.

Studie agentury DARPA navíc prokázala, že snipeři, kteří se naučili navodit si optimální mentální stav, tím dramaticky zlepšili svůj výkon. To naznačuje, že svou schopnost rozhodovat mohou zlepšit i manažeři. A to nácvikem chladného uvažování pod nátlakem.

sniper oko done

Správný lídr by se měl od sniperů naučit tyhle čtyři věci:

1. Je to osobní

Odstřelování i rozhodování ve firmě jsou osobní záležitosti, ať se vám to líbí, nebo ne. Rozhodnutí, která lídři a snipeři dělají, a způsob, jakým zvládají nátlak a kritiku, se promítají do jejich psychiky a zanechávají na jejich osobnostech své stopy. To, jak pohlížejí na lidi, o kterých rozhodují, se promítá do tlaku, kterému při každém rozhodnutí čelí.

2. Bez empatie to nejde

Empatie je zásadní. Snipeři jsou se svými cíli úžeji propojeni než, dejme tomu, piloti či tankisté. Tohle spojení je v ozbrojených složkách unikátní. Pochopit co a proč cíle dělají, je jedinečně polidšťující zkušeností, která napomáhá lepšímu rozhodování, zda zabít, či ne.

Stejně jako lídři ve firmách jsou i snipeři pod neustálým přísným dohledem. Každé zabití je zkoumáno a musí být obhájeno; za špatné rozhodnutí může sniper skončit i ve vězení.

Schopnost vcítit se je zkrátka naprosto zásadní ingrediencí nutnou ke správnému rozhodování, která zlepšuje jeho výsledky. V jakékoliv situaci.

3. Počítejte se vším

Sniper si musí před každým rozhodnutím projít v hlavě obsáhlý seznam pro a proti, aby dokázal svůj výstřel obhájit. Důvod „protože můžu“ prostě nestačí. Podobně to mají i lídři: každé jejich rozhodnutí pečlivě zkoumá představenstvo, vlastníci akcií, podřízení, tisk i veřejnost. Pokud má odůvodnění nějakého rozhodnutí trhliny, pak to může poškodit pověst a hodnotu společnosti.

4. Vyhodnoťte situaci

Existuje velká spousta proměnných, které musí sniper vzít v potaz předtím, než stiskne spoušť. Patří mezi ně rychlost větru, teplota vzduchu, úhel výstřelu i neustále se měnící situace v cílové oblasti. Firemní vedoucí jsou často nuceni, aby rozhodovali narychlo, a to zvláště ve složitějších obdobích. I pro kvalitu těchto rozhodnutí je naprosto klíčová schopnost správně vyhodnotit každou proměnnou a přesně vypočíst její následky.

Podtrženo, sečteno

Dnešní doba vyžaduje schopné vůdce. Stále více se ale ukazuje, že přenechat vedení jen tak ledaskomu vede jen a jen k problémům. Vedení společnosti dnes vyžaduje skutečné schopnosti a vysokou míru specializace. Vhodná osobní historie a schopnost vytvářet si konexe v představenstvu už zkrátka nestačí. Zkuste se naučit přemýšlet jako sniper.


Čtěte také:

Vyšvihněte se do první ligy. Trénujte mozek jako vrcholoví sportovci a manažeři

Nejlepšími zaměstnanci jsou sportovci. Hledejte je a najměte do své firmy