Miliardář Pavel Hubáček rozšiřuje svůj byznysový záběr do Číny. Technologický startup Lifeliqe, který spadá pod jeho investiční skupinu Creditas, uzavřel partnerství se stovkami škol v Šanghaji a jejím okolí.

Parta nadšenců z Brna vytváří výukový software postavený na interaktivním obsahu ve třech rozměrech či virtuální a rozšířené realitě. Nově navázala spolupráci s čínskou firmou General Plan Menco (GP Menco) a společně v největší čínské metropoli vytvořili podnik Joint Venture, kladoucí si za cíl digitalizovat tamní školství.

Zatímco GP Menco dodává hardware v podobě speciálních oboustranných monitorů, Lifeliqe do nich nahrává software, který studentům v hodinách biologie, fyziky či chemie umožňuje zobrazit si trojrozměrné modely jednotlivých předmětů jako hologram – a dotykem prstu je dále prozkoumávat.

„Od vzájemné spolupráce si slibujeme, že naše projekty budou mít pozitivní dopad na čínské školství. Věříme, že společné řešení učiní vzdělávání v Číně přístupnějším a poutavějším pro všechny,“ komentuje Yang Daping, ředitel a spolumajitel čínské společnosti GP Menco.

„Budoucnost vzdělávání je v IT technologiích a jsme rádi, že se díky podpoře skupiny Creditas můžeme v této sféře dále rozvíjet,“ dodává Matouš Tlapák, ředitel české pobočky Lifeliqe, která v Číně spolupracuje i se společností China Mobile, největším mobilním operátorem na světě.

Součástí asijského tažení firmy z jižní Moravy by v blízké budoucnosti mělo být rovněž vytvoření takzvané „holoverse“ laboratoře neboli vzdělávacího metaverza, které by umožnilo spolupráci na displejích s holografickým zobrazením, bez využití virtuálních přileb. Lifeliqe aktuálně vytváří a testuje 3D software pro demonstraci chemických a fyzikálních pokusů a nasazení v čínských školách očekává v první polovině nadcházejícího roku.

Pro brněnský startup jde o již druhý globální trh, na nějž v rozmezí několika měsíců proniká. Už dříve se etabloval v USA, konkrétně ve státě Nevada, kde prostřednictvím virtuálních rekvalifikačních kurzů pomáhá bojovat s nezaměstnaností. Dokonce v rámci vládou podporovaného projektu SANDI (Supporting and Advancing Nevada’s Dislocated Individuals) obdržel grant ve výši tří milionů dolarů (přes sedmdesát milionů korun).

Lifeliqe, Matouš Tlapák, Creditas
Matouš Tlapák, ředitel české pobočky Lifeliqe

Původním záměrem Lifeliqu, založeného v roce 2015, bylo vytvořit vzdělávací 3D platformu, která by umožnila využívat virtuální obsah napříč různými typy zařízení. Během první vlny covidu zaujal například interaktivním trojrozměrným modelem viru SARS-CoV-2, od letošního roku se ovšem orientuje také na zmíněné rekvalifikace dospělých ve virtuální realitě.

Výši investic, kterou skupina Creditas do společnosti Lifeliqe vložila, nechce třicátý nejbohatší Čech Pavel Hubáček veřejně komentovat. Podle informací Forbesu by se však mělo jednat o osmicifernou dolarovou sumu.