skip to main content
Věda

Miliony pro českou vědu. Nejbohatší vědecký ústav v zemi založil nadační fond

Dlouhodobá podpora výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy. To jsou cíle nově založeného nadačního fondu, za nímž stojí nejbohatší vědecký ústav v zemi. Jde o Nadační fond IOCB Tech a pro první rok svého fungování má k dispozici dvacet milionů korun.

IOCB Tech je společnost vlastněná Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, který na tuzemské poměry výjimečně profituje z objevů a následných licencí postoupených zejména velkým farmaceutickým firmám. Smyslem IOCB Tech je přenos vědecko-výzkumných poznatků do praxe, čili propojování vědy s byznysem.

I proto je vznik Nadačního fondu IOCB Tech logickým krokem. A také plynulým pokračováním filantropické činnosti mateřské společnosti IOCB Tech s.r.o., která jen v minulých třech letech rozdělila přes padesát milionů korun.

Reklama

„Naše firma pomohla uvést do praxe řadu významných objevů a je pro nás samozřejmé, že část ze zisků do vědy vracíme,“ říká jednatel společnosti Martin Fusek. „Soustředíme se na projekty, které mají velký potenciál pro společnost a potřebují peníze okamžitě nebo shání financování velmi obtížně,“ upřesňuje jednatel.

Fond tak bude financovat široké spektrum projektů. Zaměří se na pomoc vědcům nebo na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. V plánu je také podpora studijních pobytů a výměny zkušeností mezi vědci a studenty, případně projektů zaměřených na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost.

Známy už jsou první konkrétní projekty, kterou mohou počítat s podporou fondu. Půjde o spolupráci českých vědců a studentů s odborníky z prestižního Massachusettského technologického institutu, vývoj metody genové terapie českým vědcem na Kolumbijské univerzitě, stáže českých studentů v Izraeli nebo zahraniční stáže doktorandů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.