Řídit úspěšnou firmu je často alchymie a žádný univerzální návod na to, jak být dobrý šéf, neexistuje. Přesto jsme se pokusili dát dohromady společné znaky, které kvalitní CEO často mají. Na to, které to jsou, jsme se zeptali šéfů významných českých firem.

Vyšlo nám z toho, že ideální šéf:

  • má dlouhodobou vizi
  • je autentický
  • vybírá si správný tým
  • nebojí se obklopit lidmi lepšími, než je on sám
  • je empatický a umí naslouchat
  • dokáže motivovat a inspirovat
  • je schopen důvěřovat zaměstnancům
  • je skromný a pokorný
  • zvládá dělat těžká rozhodnutí a přebírá za ně odpovědnost
  • dokáže přiznat chybu a poučit se z ní

A jak si dobrého lídra představují čeští CEO?

Petr Vodák, Miele Technika

Petr Vodák, Miele

„Z mého pohledu musí být v první řadě dobrý kouč. Musí umět naslouchat, musí se umět pohybovat s otevřenýma očima i ušima a informace si dávat do souvislostí. Musí být neustále hladový a otevřený. A nesmí se bát obklopit spolupracovníky lepšími, než je on sám. Věci jako jít příkladem, mít jisté charizma, umět rozhodnout a převzít odpovědnost jsou samozřejmostí.“

Milan Šlachta, Bosch

Foto Bosch

„Měl by umět formulovat směr z dlouhodobé perspektivy, orientovat se nejen na procesy, ale i na lidi. Zároveň by měl mít dostatek empatie, schopnost motivovat svůj tým a nechat ho samostatně pracovat. Není na škodu být spíše optimistou, orientovat se v oboru a umět realisticky vyhodnocovat rizika. Dobrý CEO by měl být autentický.“

Vít Podešva, Rossmann

„Být lídrem, vzorem, inspirátorem, inovátorem, motivátorem, prostě ,lokomotivou‘ a občas trochu vizionářem, pokud jde o budoucnost. Jsou situace, kdy musí následovat své instinkty, umět zdravě zariskovat, a ne slepě následovat názory ostatních a jít s proudem. Myslím, že je pro jakoukoliv firmu demotivující, když na takové židli sedí jen administrátor bez schopnosti věci rozvíjet a permanentně zlepšovat.“

Tomáš Havryluk, Alza

Foto Lukáš Bíba

„Opravdová vnitřní touha dělat věci jinak, nově a lépe, to je interní generátor energie, který v sobě musí mít každý CEO a který pohání celou firmu. Na druhém místě to pak je odvaha říci ne, případně odvaha dělat zásadní a těžká rozhodnutí. A na tom třetím to jsou lidi – CEO stojí a padá se svými lidmi a schopnost postavit zeď z kamenů, které najdeme na ulici, je tak naprosto klíčová.“

Ivana Tůmová, Mondelēz

„Dobrý lídr by měl umět svým lidem dávat křídla. To znamená vytvářet prostředí, kde je možno přicházet s nápady, přijímat rozhodnutí, nebát se říct svůj názor a to vše s cílem posouvat firmu dále. Také by měl být konzistentní v názorech a rozhodnutích, plnit sliby. Měl by být přirozený a skromný.“

Roman Juráš, Generali Česká pojišťovna

„Úspěšný ředitel, respektive manažer obecně, by měl mít především vizi. Dále schopnost inspirovat, motivovat a nadchnout lidi. Dát jim důvěru a přenést na ně zodpovědnost. Měl by mít i disciplínu a integritu. Zároveň by mu neměla chybět skromnost a pokora. A na závěr bych zmínil důležitou věc. Špičkový manažer se musí neustále učit a hlavně umět se poučit z chyb.“

Petr Novotný, Hella

„Tah na branku. Neformálnost, otevřenost a smysl pro férovost. Nebát se kritiky, vybízet i své okolí ke konstruktivnímu dialogu. Obklopit se schopnými lidmi. Budovat kulturu firmy a rozvíjet lidi kolem sebe. Znát svůj byznys a procesy. Být kreativní s kombinací analytického myšlení.“

Jaroslava Rezlerová, ManpowerGroup

Foto ManpowerGroup

„Vytrvalý vizionář, který se obklopuje skvělými lidmi, zvědavý, otevřený novým věcem, vzdělaný, vidící širší souvislosti.“

Martin Žáček, Uniqa pojišťovna

„Musí umět ovládat sám sebe, aby zvládl ostatní. Je schopen naslouchat lidem, má lidský přístup, umí pozdravit, pochválit a poděkovat. Dává lidem důvěru a prostor přinášet a realizovat nové myšlenky, ale požaduje i odpovědnost. Podporuje týmového ducha. Přesto musí umět být i osamělý, protože konečné rozhodnutí je často jen a jen na něm. S tím musí počítat a umět žít.“

Petr Lukasík, Tieto

Foto Jiří Zerzoň

„Umí stanovit a vysvětlit směrování a pomáhá týmům spolupracovat a tímto směrem jít. Nevede je za ručičku. Raději nechává volnost a pouze koriguje. Umí pojmenovat, co je dobře a co špatně.“

Eduard Palíšek, Siemens

„Chová se tak, aby se mohl podívat lidem do očí a sám na sebe do zrcadla. Základem je osobní integrita, kterou je potřeba zachovat za všech okolností. Důležitá je i důvěra – byť je občas potřeba ji verifikovat. Ať už je to důvěra k zaměstnancům, obchodním partnerům či zákazníkům. CEO musí být připraven přijmout těžká rozhodnutí a nikdy neztrácet zápal a nadšení pro věc. Musí myslet kriticky i strategicky a lidi kolem sebe spojovat, ne je rozdělovat.“

Michal Jurka, Skanska

Foto Libor Fojtík

„Pro mě je to vlastnost obklopit se dobrými lidmi, dát jim příležitosti, odpovědnost a správnou motivaci. Když máte kolem sebe dobrý tým se správnými hodnotami a motivací, jsou pozitivní výsledky přirozeným důsledkem. Prostě měním, jako někteří další, význam slova CEO na Chief Enthusiasm Officer – lídr, který strhne ostatní.“