skip to main content
Longread

Na depresi extázi či LSD? Budoucnost psychedelik možná přeskočí trip

Firmy jako Compass Pathways, Atai Life Sciences, MindMed nebo Cybin, které se za tímto cílem ženou, jsou už listovány na burze a předhánějí se v tom, do které investoři ve víře v psychedelika napumpují více milionů dolarů.

Rick Doblin, průkopník ve výzkumu psychedelik, který v roce 1986 založil Multidisciplinární asociaci pro psychedelická studia, považuje vizi nepsychedelické psychedelické sloučeniny za utopii. Co víc, tento hon za svatým grálem, který má osvobozovat od tripu, považuje za morálně pochybný, když mnoho pacientů potřebuje lepší léčbu co nejdříve. Znovu připomeňme, že SSRI léky zabírají jen třiceti procentům pacientů.

„Já považuji za velmi smutné, že DARPA by už teď mohla úspěšně léčit PTSD pomocí MDMA,“ říká Doblin. „Ale oni si řekli, že pohřbí psychedelickou zkušenost a investují do nepsychedelických psychedelik, zatímco denně se nám zabije dalších dvacet veteránů.“

Pan Molly. Rick Doblin, zakladatel Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia. Jeho organizace by mohla být první, která od FDA získá schvalovací razítko pro užití MDMA při léčbě PTSD. | Foto Getty
Reklama

Poznámka Doblina, který se rozhodl svůj pracovní život zasvětit psychedelickým drogám poté, co si jako student dal papírek LDS u cirkusové rodiny Ringlingových, je rozhodně namístě.

Jeho organizace nedávno publikovala výsledky třetí fáze testování terapie asistované MDMA při léčbě PTSD. A byly až ohromující.

Po experimentu, kdy ani testující, ani testovaná strana nevěděla, který subjekt dostával MDMA a který placebo, celých 67 procent zkoumaných z MDMA skupiny již nadále nesplňovalo kritéria diagnózy PTSD. Ve skupině, která dostávala placebo, to bylo jen 32 procent. Doblin doufá, že by povolení FDA mohl získat během následujících několika let.

Čím to ale je, že tyto drogy skutečně mírní projevy deprese či PTSD? Aktivují totiž receptor 5-HT-2A, který spouští jev zvaný neuroplasticita. Při té mozek vytváří nová nervová spojení, což by mělo stát za okamžitým i trvajícím zlepšením nálady.

Řada studií o terapeutických efektech psilocybinu prokázala v podstatě okamžité zmírnění symptomů deprese po podání jediné vyšší dávky a u některých subjektů tenhle efekt přetrval až šest měsíců.

Robin Carhart-Harris, ředitel Centra pro výzkum psychedelik na Královské univerzitě v Londýně, je navíc přesvědčen, že podstata terapeutického fungování tkví právě v psychedelické zkušenosti. Podle něj vychází léčivý účinek z kombinace podávaných látek a terapie. „Tyto složky nelze oddělit, jedno doplňuje druhé,“ tvrdí.

Reklama

Myslí si rovněž, že modifikací psychedelických sloučenin ve snaze zkrátit trip nebo mu zcela zabránit, se snažíme obcházet práci, kterou člověk musí podstoupit, aby se jeho stav zlepšil.

Carhart-Harris věří, že dostat se k jádru toho, proč člověk trpí depresí nebo jiným duševním onemocněním vyžaduje čas a práci – nahlédnout do vlastní duše podle něj nelze hned. „Léčebný efekt psychedelické terapie spočívá z velké části v následné analýze – v hovoru, sdílení, v procesu učení, schopnosti sebeuvědomění a vědomého rozhodování měnit věci.“

Když u člověka po požití látky, jako je psilocybin, LSD nebo MDMA, přijde chvíle zvýšené neuroplasticity, je možné rekalibrovat a obnovit mozkové obvody. „Ne nějakým kouzlem, ale vědomým procesem učení, vhledem, uvolněním emocí a katarzí,“ vysvětluje. Taková léčba podle něj nespočívá v polykání léků, ale ve změně mysli.

Změnilo by to celé lidstvo.

Robert Barrow, CEO společnosti MindMed, která zkoumá LSD a za účelem léčby závislosti na opioidech vyvinula nepsychedelickou alternativu halucinogenního kořenu ibogainu, nicméně věří, že změnit fungování mysli je možné i bez tripu.

„Ta otázka zůstává otevřená: potřebujeme trip samotný, nebo ne? Domněnek je spousta, ale k objektivnímu konstatování, zda ano, nebo ne, potřebujeme více dat,“ říká. Hledání odpovědi není jen akademickým cvičením, tvrdí Barrow, který vedl vývoj léků na Usona Institute, v neziskové organizaci zkoumající léčebný potenciál psilocybinu.

„Porozumění je nedílnou součástí toho všeho. Dovedeme-li LSD nebo psilocybin proměnit na lék, který vás neodstaví na osmihodinový trip, pak se nám tu rodí senzace s akceptovatelnými vedlejšími účinky.“

Roth ze Severní Karolíny k tomu dodává, že brzy zjistí, zda jeho laboratoř již našla onu dokonalou sloučeninu. „Víme, že vyrobit takové látky lze. Už je i máme a testujeme na myších,“ přibližuje. „Otázkou je, jak budou v testech působit na lidi. Jestli budou psychedelické a budou mít antidepresivní účinek.“

Ostatně i on doufá, že se v mezidobí potvrdí důkazy, že psilocybin a MDMA fungují spolehlivěji a dlouhodoběji než nyní dostupné léky a vyústí to ve schválení FDA.

„V kratším časovém horizontu bychom tu měli mít klasická psychedelika, což je paráda a velký posun v psychiatrii,“ pokračuje. Pro případ, kdy by uspěl se svým veleambiciózním projektem, však nešetří velkými slovy: „Změnilo by to celé lidstvo.“

Předchozí stránka

Reklama
Reklama