Svaz výrobců minerálních vod upozorňuje na výrazný růst poplatků za sběr obalových materiálů, třídění nebo recyklaci. Výrobci je platí společnosti Eko-kom, který tuto činnost v Česku zajišťuje. V dopise adresovaném členům vlády Svaz uvedl, že výrobcům letos vzrostou náklady na tyto poplatky v rozsahu od 37 až do 92 procent.

Svaz žádá ministerstvo životního prostředí, které firmě uděluje ke sběru odpadu autorizaci, aby zjednalo nápravu, což mu umožňuje zákon. Šéf resortu Marián Jurečka svazu odpověděl, že ministerstvo se jeho podnětem bude zabývat.

Svaz, který sdružuje výrobce vod, jako jsou například společnosti Mattoni 1873, Kofola, Vincentka, Chodovar nebo Bohemia Healing Marienbad Waters, uvádí, že firmy čelí velkému růstu nákladů a že zvýšení poplatků společnosti Eko-kom může pro některé větší firmy znamenat růst nákladů až o desítky milionů korun.

Podle svazu plnění povinností spojených s odpovědností za sběr obalů uvedených na trh umožňuje v Česku firmám pouze uzavření smlouvy se společností Eko-kom, která jako jediná zajišťuje sběr, třídění nebo recyklaci obalů. Dodává k tomu, že přestože jde o obchodní korporaci se soukromými vlastníky, tak vykoná část kompetencí veřejné správy a stát na ní prostřednictvím zákona a autorizace udělené ministerstvem životního prostředí delegoval některé povinnosti.

Dodává, že výrazný růst cen je nezodpovědným krokem vzhledem k tomu, že současná situace na trhu je těžko předvídatelná a pro některé výrobce může tak výrazný růst nákladů být i likvidační. Ministerstvo životního prostředí svaz žádá o nápravu proto, že má ze zákona pravomoc uložit autorizované společnosti zjednání nápravy v případě, kdy nerespektuje své povinnosti. K tomu podle svazu nyní dochází.