Celkový majetek České republiky měl ke konci loňského roku hodnotu 6,59 bilionu korun a proti předchozímu roku se zvýšil o 12,8 procenta. Vyplývá to z nejnovější konsolidované účetní závěrky České republiky, o které dnes informovalo ministerstvo financí. Majetek státu tvoří zejména stavby, pozemky, movité věci a peníze na účtech.

Vlastní zdroje pokrývaly 29,1 procenta majetku státu, cizí zdroje 70,9 procenta. „Cizími zdroji se rozumí především vydané dlouhodobé dluhopisy a státní pokladniční poukázky v celkové hodnotě 2473,9 miliardy korun,“ uvedl náměstek ministra pro finanční řízení a audit Jiří Fojtík.

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako kdyby šlo o jednu ekonomickou jednotku. Závěrka zahrnuje ministerstva a další úřady, kraje, obce, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti držené státní správou a samosprávou.

Z účetní závěrky podle ministerstva financí vyplývá, že se v roce 2021 výrazně zvýšily krátkodobé pohledávky a závazky, stejně jako finanční náklady a výnosy. Souvisí to zejména s rychlým růstem cen elektřiny a plynu v rámci obchodních operací největší tuzemské energetické společnosti ČEZ, v níž má stát většinový podíl.

Účetní závěrku loni ovlivnila opatření přijatá v souvislosti s pandemií covidu-19, především podpory vyplacené na podporu sektorů postižených pandemií. Česká republika jako konsolidační celek vykázala v roce 2021 v důsledku covidové pandemie ztrátu ve výši 194 miliard korun.