Nejlepším městem pro podnikání na jihu Moravy bylo v loňském roce znovu Brno. V pravidelné analýze Město pro byznys tak vyhodnotila společnost Datank. Na druhém místě se umístil Moravský Krumlov a třetí příčku obsadil Hodonín.

Brno se na první příčce objevilo i ve výsledcích za rok 2021, 2018 a 2017. Každoroční výzkum hodnotí všechna města a obce s rozšířenou působností v kraji. Na jihu Moravy je jich více než dvacet.

„Rozvoj podnikání bezesporu podporuje výborné dopravní spojení. V Brně se hodně staví, o čemž svědčí největší počet dokončených bytů v regionu v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel,“ uvedli zástupci firmy Datank a dodali, že z pohledu podnikatele byly jako nejlepší vyhodnoceny rovněž webové stránky města.

U Moravského Krumlova analýza zdůraznila nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na obyvatele i nárůst počtu obyvatel, který slibuje rozvoj podnikání v budoucnu. „Moravský Krumlov má v kraji především nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obce a také nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech. Je třeba také vyzdvihnout kvalitu a rychlost odpovědí živnostenských úřadů,“ uvedli analytici.

Na třetím místě se v žebříčku za loňský rok umístil Hodonín. Body mu přineslo velké množství firem, nadprůměrný počet dobíjecích stanic pro elektromobily a také dostatek úředních hodin pro vyřízení administrativních záležitostí.

Nejlepším městem pro podnikání za rok 2020 byly Šlapanice. V roce 2019 pak tento titul získal Hodonín, který se na vítězné příčce ocitl také v roce 2016. Srovnávací výzkum letos Datank uspořádal pošestnácté, v celém Česku hodnotí 250 měst a obcí s rozšířenou působností a dvaadvacet městských částí Prahy.