Vláda spolkového kancléře Olafa Scholze ve středu schválila národní bezpečnostní strategii Německa, která se hlásí k výdajům na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu. Koncepce, která je pro Německo první svého druhu, také počítá s německou armádou jako se základním pilířem evropské konvenční obrany a oporou pro spojence. Strategie, jak vyplývá z dokumentu, staví na třech prvcích – obranyschopnosti, odolnosti a udržitelnosti.

„Politikou integrované bezpečnosti se spolková vláda snaží o propojení a provázání všech prostředků a nástrojů tak, abychom posílili naši bezpečnost před vnějšími hrozbami,“ uvádí vládní materiál.

Dokument ale nezmiňuje vytvoření bezpečnostní rady, za konkrétními opatřeními mají stát příslušná ministerstva. „Spolková vláda bude pokrok v prosazování opatření pravidelně kontrolovat,“ dodává materiál.

Bezpečnost země podle vlády zaručují tři dimenze. Jednou z nich je obranyschopnost, která má zaručit pokračování života v míru a ve svobodě. „Proto se neochvějně hlásíme k NATO a k Evropské unii a posilujeme bundeswehr v jeho klíčovém úkolu obrany země a spojenců,“ uvedla vláda se zdůrazněním výdajů na armádu ve výši dvou procent hurbého domacího produktu.

K takovým investicím se státy NATO zavázaly už dříve, Německo ale tento cíl podobně jako jiné země včetně Česka zatím neplní.

V rámci odolnosti, kterou vláda označuje za další základní dimenzi národní bezpečnostní strategie, chce Německo lépe chránit své demokratické zřízení proti nelegitimním vnějším vlivům. Hlásí se také k zásadám mezinárodního práva a Chartě OSN. Součástí posílení odolnosti je podle dokumentu snížení jednostranné závislosti na surovinách a energiích diverzifikací dodavatelských vztahů a také vytvářením strategických zásob. „Posílíme také naši kybernetickou a vesmírnou bezpečnost,“ uvedla německá vláda.

Třetí základní dimenzí je udržitelnost, o kterou chce německá vláda pečovat bojem proti klimatické krizi, posílením celosvětové potravinové bezpečnosti a vybudováním protipandemické prevence.

Strategie zmiňuje řadu konkrétních opatření. Vedle investic do armády, které mají podle dokumentu dosáhnout ve víceletém průměru dvou procent hrubého domacího produktu, jsou to mimo jiné rozšíření kybernetických dovedností, posílení ochrany před špionážemi a sabotážemi či zaměření na dálkově řízené přesné zbraně.

Jako důležitou vnímá Německo ochranu vesmírného prostoru a kosmické infrastruktury včetně zařízení pro lety do vesmíru, satelitní komunikace i pozemních stanic.

Dokument se věnuje i migračnímu problému. Pro zvládání migračních krizí jsou podle Berlína nezbytná cílená migrační partnerství Evropské unie a rovněž bilaterální dohody se zeměmi původu migrantů, aby byly možné deportace.