Poslední rok výrazně zasáhl do fungování značné části českých firem, zhruba polovina z nich musela měnit strategii a hledat nové cesty pro svůj byznys. V březnovém průzkumu podnikatelské platformy Helas mezi stovkou českých společností některé firmy potvrdily, že krizi přežily jen díky maximálnímu osobnímu nasazení či výraznému šetření nákladů. Řada podniků z nejpostiženějších oborů ale musela své podnikání přerušit a propouštět.

Přizpůsobit se musely nejen velké organizace, ale i menší firmy. A právě malé a střední podniky to mnohdy měly nejtěžší. „Stojí za nimi skupina ekonomicky aktivních lidí, na kterou se často zapomíná a jejíž velká část to během posledního roku neměla příliš jednoduché. Přitom jde o skupinu lidí, která může nejsnáze měnit svět, řešit dopad svého působení na okolí, životní prostředí i společnost,“ říká Rudolf Tůma, business expert projektu Forbes Ideal Place.

Projekt, jehož je Forbes partnerem, chce ukázat firmám, jak se nenechat změnami semlít. A jak je naopak využít ve svůj prospěch. „Krize, včetně covidové pandemie, je pro spoustu organizací zátěžovou zkouškou. Výsledkem zátěžové situace je vlastně informace, jak jednotlivé součásti a procesy fungují za změněných podmínek. Pro majitele firmy je to rozhodně informace klíčová,“ upozorňuje Tůma.

Vytěžit ze zkušeností maximum a změnit se

Jak s touhle těžce vydřenou informací naložit? Identifikovat nefunkční procesy a změnit je, digitalizovat a pracovat na kompetencích zaměstnanců – vytvořit z firmy „ideal place“, kde lidé chtějí pracovat a kde se rozvíjí.

Právě s tím chce Forbes Ideal Place firmám pomoci. Projekt zaměřený na dlouhodobou podporu majitelů firem přichází do Česka ze Slovenska, kde úspěšně funguje už čtvrtým rokem, z toho dva roky s podporou slovenského Forbesu. Má za sebou spolupráci s více než 40 firmami, v nichž se daří udržovat růst a pečovat o pracovní prostředí. Ideal Place pomohl zefektivnit jejich řízení, poznat hlouběji potřeby zaměstnanců i zákazníků. 

V partnerských firmách pracuje s nástrojem Pulse-Check, softwarovou platformou, která pomáhá zviditelnit skrytá témata a nálady ve firmě a pomáhá změnit myšlení i vnitrofiremní atmosféru. Nástroj analyzuje, jak situaci ve firmě vnímají zaměstnanci a jak ji vnímá vedení. Následně mezi zaměstnanci rozdělenými do týmů mapuje 33 parametrů v oblastech, jako jsou motivace, komunikace, vztahy nebo styl vedení. Firmě se zároveň věnuje Ideal Place mentor, který pak díky podrobné analýze dokáže zjistit, jaké jsou skutečné potřeby týmů.

Tým Forbes Ideal Place, vpředu Jaroslav Chroňák (vlevo) a Valery Seničev.

„Díky pulse-check pak lidé ve firmách vidí, že mohou sami ovlivnit, jak bude jejich pracovní prostředí vypadat. Motivace zaměstnanců stoupá velmi rychle, pokud lidé cítí, že pracují na věcech, které jsou pro lidi ve firmě důležité,“ popisuje psycholog a Ideal Place mentor Valery Seničev „Konkurenceschopnost podle mě znamená mít ve firmě schopné lidi, kterým poskytujete možnosti rozvoje. Majitelé a majitelky firem by měli vědět, proč jsou jejich lidé v jejich firmě. Co je motivuje? Abyste mohli zaměstnance rozvíjet, musíte je nejdříve poznat,“ dodává.

Jak připravit firmu na život po pandemii?

Dalším nástrojem, který může firmám pomoci posunout se správným směrem, je inovační audit, během kterého odborníci sadou uzavřených a otevřených otázek zjišťují, v jakém jsou firmy stavu, jakým čelí výzvám, kam směřují a co potřebují změnit. Cílem je společně nadefinovat plán, který je maximálně srozumitelný a jasný pro obě strany. 

„Je potřeba sledovat změny ve třech významných faktorech: lidé, týmy a technologie. Sledujeme chování klíčových lidí, zda ukázali flexibilitu a loajalitu a jak jsou na tom po roce změn nejen v práci. U týmů je důležité sledovat, jak fungují, jaké jsou uvnitř a mezi týmy vztahy a co se třeba změnilo po přechodu do onlinu. Klíčová je i otázka, jaké technologie firma využívala před covidem a během covidu. Pomohlo to, nebo se technologie využívaly sporadicky a nepřineslo to žádný dopad?“ říká Rudolf Tůma. 

Podle něj je třeba také přemýšlet, jak je na tom z pohledu lidí, týmů a technologií konkurence. „Kam vaše konkurence směřuje? Co dělá? Tyto otázky pomáhají budovat obrysy strategie fungování v době po pandemii,“ dodává.

„Kompetitivní firma přichází s novinkami, je schopna rychlého zavádění změn a přizpůsobuje se potřebám zákazníků a trhu. Má také tendenci neustále zvyšovat pozitivní zkušenost stávajících i nových zákazníků a buduje jejich loajalitu,“ doplňuje ho inovační konzultant a Ideal Place mentor Jaroslav Chroňák.

Nejste na to sami

Forbes Ideal Place chce také ukázat menším podnikům, že na řešení zásadních změn nejsou samy. Že mohou vzájemně sdílet a nacházet prověřená řešení z praxe. „Lidé ve vedení středních či menších podniků často postrádají možnost probrat co a jak dál, prozkoumat jednotlivé možnosti nebo se jen svěřit někomu, kdo jim porozumí, protože má obdobné zkušenosti a právě se zabývá stejnými tématy,“ podotýká psycholog Saničev.

Andrej Kiska na setkání slovenského Growclubu.

Součástí projektu Forbes Ideal Place je takzvaný Growclub, VIP členský klub, jehož účastníci mohou diskutovat s odborníky a sdílet zkušenosti s fungováním v konkrétních oborech a lokalitách. První setkání členů a partnerů Growclubu v Česku proběhne už 26. 5. Připojit se mohou inovativní majitelé malých nebo středních firem. V rámci klubu pak mohou využít inovační audit i individuální konzultace a nabrat nové zkušenosti. Sami pak vidí, co mohou v rámci členství vyřešit nebo posunout, ať už jde o řízení změn, business development, hybridní modely práce, hlubší zapojení technologií nebo větší důraz na firemní kulturu a human-centered design.