skip to main content
Jak být lepší

Nesnesitelná tíha možností volby. Jak se rozhodovat a chybovat co nejméně

Mít nekonečně možností je určitým ztělesněním svobody a neduhem současně. Znamená to, že svým rozhodnutím zabijete všechny ostatní alternativy. Pokud se nad tímto mechanismem zamyslíme do důsledku, pochopíme, že každý náš sebebezvýznamnější čin může mít dalekosáhlé důsledky.

Úspěch je mnohdy definován jako sled těch správných rozhodnutí. Prakticky to znamená, že vaše volba by s sebou měla nést co nejméně negativ.

Podle autora světového bestselleru Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le (v originálu The Subtle Art of Not Giving a Fuck) Marka Mansona svá rozhodnutí nedostatečně promýšlíme a nedokážeme dostatečně zvážit zisk a ztrátu – nebo chcete-li cenu, kterou musíme za svou volbu zaplatit.

Reklama

Jak vypadá dobré rozhodnutí?

Představte si hru, ve které musíte dát někomu korunu a on ji vyhodí do vzduchu. Padne-li panna, dostanete stovku, když orel, vaše koruna propadne. Zahrajete si? Velmi pravděpodobně ano, protože ztráta se jeví jako zanedbatelná, kdežto zisk oproti ní docela vysoký.

Tento příklad jednoduše představuje, jak by vaše rozhodnutí měla ideálně vypadat. Hrozba ztráty co nejmenší, zisk co největší. Proto se příště nebojte odpovědět na inzerát na pozici, na niž si netroufáte, nebo na konferenci oslovit řečníka, který představuje váš profesní idol.

A teď špatné rozhodnutí

Typická je rychlá jízda autem, když někam spěcháte. Ztratit můžete vše, získat včasný příchod do práce. Je to důležité, ale nikoli životně. Dalším příkladem je třeba lhaní, abyste připadali svému okolí významnější a úspěšnější. Udělat dojem je poměrně malý zisk, když ho srovnáme se ztrátou reputace.

Hodnoty v hlavní roli

Úskalí většiny rozhodnutí tkví v jejich složitosti. Máte si teď koupit byt, nebo zůstat v nájmu? Odejít z práce, abyste začali studovat úplně nový obor, který má momentálně budoucnost?

Reklama

Kompasem pro rozetnutí životních situací jsou naše hodnoty. Musíte se v těch svých skvěle orientovat, abyste věděli, co chcete a kam směřujete. A úplně na rovinu: dělat správná rozhodnutí není nic snadného. I v případě, že je nám naprosto jasné, jak ona bezvadná volba vypadá. Naopak, špatná rozhodnutí, ta jdou jako po másle.

Co ovlivňuje naše rozhodnutí?

Vybírat si to, co nám v budoucnu uškodí, je pro člověka přirozené. Necháváme se unášet emocemi a neumíme přemýšlet v delším časovém horizontu, což dokazují nejrůznější výzkumy, které potvrzují, že většina lidí raději rychle získá menší obnos peněz, než aby čekala déle na větší.

Necháváme se také ovlivňovat statusem ostatních. Všimněte si například, že pokud něco říká úspěšný člověk, budete s jeho názory souhlasit spíš, než když to tvrdí někdo, kým neaspirujete být.

Chyby jsou důležité, ale rozhodnutí mohou být vyváženější

Zbavit se omylů by znamenalo přestat existovat. Chyby jsou důležitou součástí procesu poznávání. Problém je, že i když pořád slyšíme, jak máme všichni na chyby právo (je to také základní poučka asertivity), okolí se s našimi omyly špatně smiřuje.

Zkuste si vést deník, kde budete reflektovat rizika a výhody důležitých situací. Tyto zápisy vám umožní poodstoupit ze svého úhlu pohledu a vidět celý obrázek z větší vzdálenosti.

Naučte se překonávat strach

Správná řešení nejen vyžadují větší usilí, ale často znamenají udělat něco jinak. Což je strašidelné, ale čím víc opouštíme to, co známe, ve prospěch činů, které sice nejsou pohodlné, ale užitečné, tím méně se jich budeme děsit.

Reklama
Reklama