skip to main content
Věda

O krok blíž k léku proti rakovině. Česká firma hlásí úspěch z Barcelony

Biotechnologická společnost Sotio je zase o kousek blíž v cestě za nejodvážnějším byznysovým plánem v Česku. Spočívá v uvedení původního protinádorového léku na trh a čerstvě oznámené výsledky přípravku SOT101 vzbuzují naději.

Data, která budou detailně prezentována 4. června na nejprestižnějším mezinárodním onkologickém kongresu ASCO v Chicagu, potvrzují příznivý bezpečnostní profil přípravku i jeho účinnost. Tyto dva parametry hodnotí klinická studie Aurelio-03.

Přípravek fungující na bázi interleukinu 15 byl v rámci studie testován jako monoterapie, ale i v kombinaci s lékem pembrolizumabem, a to u pacientů s pokročilými nádory. Výsledkem studie je též doporučená dávka SOT101 pro další klinickou studii fáze II.

SOT101 stimuluje imunitní systém tak, že aktivuje bílé krvinky, aby zabíjely nádorové buňky. V imunoonkologii jde o nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky. Jako monoterapie byl přípravek podáván třiceti pacientům, v kombinaci s pembrolizumabem jej užívalo pacientů jedenadvacet.

Reklama

Resumé? Podávání SOT101 jako monoterapie znamenalo u čtyř pacientů dlouhodobou stabilizaci onemocnění a u jednoho pacienta s karcinomem kůže došlo k částečnému ustoupení nádoru. Účinnost přípravku je v současné době dále hodnocena v rámci probíhajícího rozšíření monoterapie u karcinomu kůže, melanomu a karcinomu ledvinových buněk.

U lidí léčených SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem bylo potvrzeno úplné vymizení ložisek u jednoho pacienta s nádorovým onemocněním pohrudnice, u čtyř částečné ustoupení nádoru a v deseti případech dlouhodobá stabilizace onemocnění.

Data naznačují velký potenciál.

„Pacienti zahrnutí do studie patří mezi nejobtížněji léčitelné. Někteří z nich podstoupili již devět linií předchozí léčby, takže klinický přínos pozorovaný v této studii je hodně povzbudivý. Data naznačují velký potenciál SOT101 v oblasti léčby pevných nádorů,“ komentuje výsledky Elena Garralda z barcelonské Kliniky onkologie Fakultní nemocnice Vall D’Hebron, která coby hlavní zkoušející studie data v Chicagu přestaví.

„Výsledky první klinické studie jsou velmi slibné a těšíme se na zahájení navazující klinické studie Aurelio-04. Tato rozsáhlá klinická studie fáze II bude ve spolupráci se společností MSD započata v nejbližších týdnech,“ doplňuje generální ředitel Sotia Radek Špíšek.