V prvním pololetí v ČR ubylo 208 226 podnikatelů, což je dosud nejvíce. Činnost zahájilo 37 409 podnikatelů a 245 635 jich činnost ukončilo. Vyplývá to z analýzy dat společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Úbytek je v důsledku zavedení povinných datových schránek.

„V prvním pololetí nastalo očišťování podnikání od neaktivních podnikatelů, kteří svou činnost ukončili, aby se vyhnuli povinnému zřízení datových schránek. Červen ukázal, že vlna hromadného opouštění podnikání opadá, a vracíme se k počtům zaniklých v řádu jednotek tisíc,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V červnu podnikání ukončilo 8070 podnikatelů, což je sice téměř dvakrát více než ve stejném období loni, ale v rámci letoška je to zdaleka nejnižší počet zaniklých za měsíc. Zároveň v červnu začalo podnikat 5268 lidí, což je rovněž nejméně v tomto roce.

V červnu se také zvýšil počet nových podnikatelů v poměru k těm zaniklým. Zatímco průměr za pololetí je dva noví živnostníci na deset zaniklých, v červnu už na deset zaniklých připadlo sedm nových. Znamená to, že podnikatelů v červnu i nadále ubývalo, ale již výrazně pomalejším tempem.

Nejvíce lidí od začátku roku vstoupilo do podnikání v Praze, kde svou živnost rozjelo 6153 lidí. V závěsu za hlavním městem je potom kraj Ústecký a v Jihomoravský.

Meziročně se počet nových podnikatelů zvýšil prakticky ve všech krajích. Nejrychleji to bylo v Plzeňském kraji o jedenáct procent. V Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji se počet nových podnikatelů proti loňsku téměř nezměnil.

Co se týče odvětví, začalo za pololetí nejvíce lidí podnikat ve zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví a v profesních vědeckých a technických činnostech. Do každého z těchto odvětví zamířilo zhruba pět tisíc nových podnikatelů.

Jejich počet meziročně nejvíce narostl v zemědělství a lesnictví a ve stavebnictví. Nejvíce zaniklých podnikatelů zaznamenal obchod, odkud odešlo něco málo přes 76 tisíc podnikatelů, na zhruba poloviční hodnotu se dostalo stavebnictví a zpracovatelský průmysl.

Téměř polovina všech začínajících podnikatelů v prvním pololetí byla ve věkové skupině osmnáct až třicet let, dalších dvacet osm procent ve skupině třicet jedna až čtyřicet let. Věková skupina šedesát jedna a více let je pak v celé struktuře zastoupena jedním procentem. Avšak na počtu zaniklých se tato věková skupina podílela šedesáti procenty, zatímco živnostníci v nejmladší věkové kategorie dvěma procenty.

Celkově jsou v České republice aktuálně zaregistrovány dva miliony fyzických osob podnikatelů, dvě třetiny z nich jsou muži a jedna třetina ženy. V prvním pololetí měly ženy o něco nižší než třetinový podíl na vzniklých a naopak o něco vyšší podíl na zaniklých.