České zdravotnictví potřebuje léčit. A jednou z cest může být to, když bude doktor díky přechodu do digitálního světa schopen pomoci násobnému množství pacientů. Právě tímto směrem míří průkopnický projekt Mindwell, za nímž stojí i Sotirios Zavalianis.

Na počátku nebylo slovo, nýbrž problém. „Začaly mi strašné úzkosti,“ vzpomíná CEO platformy Mindwell Jelena Holomany na to, jaký pro ni byl návrat do Česka po jedenácti letech strávených v Londýně. „Chodila jsem na terapie, vůbec mi to nepomáhalo, psychiatr mě jen dopoval léky, bylo to horší a horší. Pak začal covid a já si řekla: Buď se sebou něco udělám, nebo se doslova zblázním. Jiná varianta už není.“

Pointu lze prozradit: dopadlo to dobře. Pro ni samotnou – a hlavně díky následnému řetězci událostí výhledově také pro tisíce a tisíce Čechů, které trápí duševní problémy.

Zvlášť po koronavirové pandemii se hovoří až o startující epidemii duševních onemocnění. Český zdravotnický systém, který celkově naráží na kapacitní hrany, je zvlášť v psychiatrii zásadně přetížený.

Jedním z řešení mohou být digitální terapeutické programy Mindwell. Projekt, který společně tvoří jeho CEO Jelena Holomany, jeden z nejuznávanějších tuzemských psychiatrů a také člen výběru elitních lékařů Česka dle Forbesu profesor Ján Praško a AKESO, zdravotnický holding Sotiriose Zavalianise, letošního EY Podnikatele roku. Těm všem patří majetkové podíly.

Jejich misí je zpřístupnit psychiatrickou péči prostřednictvím kvalitní a na důkazech založené telemedicíny. 

„Naším cílem není nahradit klasického terapeuta, ale doplnit obrovskou propast mezi poptávkou a nabídkou,“ vysvětluje Holomany. „My jsme v Česku vždycky trochu pozadu, v USA, Anglii či Austrálii jsou terapeutické programy už dlouho využívány a také plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. V první řadě jde o to, že šetří čas terapeutů.“

Jelena Holomany a Ján Praško, klíčové postavy platformy Mindwell.

Tady se s byznysem propojuje její osobní příběh. Z Londýna totiž digitální péči o duševní zdraví znala. „Ale žádný wellbeing. Vždy šlo o medicínu založenou na důkazech, zaštítěnou odborníkem, a proto také proplácenou pojišťovnami,“ zmiňuje důležitý rozměr.

Když se pak seznámila s profesorem Praškem, všimla si, že léčí mnoho pacientů s různými diagnózami, které ale vždy spojovala používaná metoda – takzvaná kognitivně-behaviorální terapie (KBT).

Ta je definována jako forma terapie, která se soustředí na změnu myšlení a chování, jež souvisí s psychickými problémy. Platí za jednu z nejefektivnějších psychoterapeutických metod používaných například při léčbě depresí a úzkostí, ale také celého spektra psychiatrických diagnóz. 

„KBT je na Západě v léčbě těchto onemocnění zlatý standard. Viděla jsem, že to funguje – a že to je škálovatelné. Ráda tomu říkám škola na duši: Naučím tě to, ty si to sám procvičuj a mělo by dojít ke zlepšení stavu,“ říká Holomany. „Tak jsem se pana profesora zeptala, jestli přemýšlel o digitalizaci.“

S úsměvem vzpomíná, že profesora Praška přemlouvala snad čtyři měsíce. Tak začal vznikat Mindwell.

Praško dnes stojí v čele Centra duševní rehabilitace v Berouně, nejmodernějšího psychiatrického a psychoterapeutického zařízení u nás, které ve středočeském městě vystavělo Zavalianisovo AKESO. Tehdy ještě nespolupracovali, Mindwell vznikal nezávisle. Ale majitele přesvědčili rychle.

„Pan Zavalianis je známý inovacemi a tím, že se snaží na zdravotnictví dívat jinak,“ říká Holomany. „Vidí v tom potenciál, protože si uvědomuje, jak jsou psychiatrické kapacity omezené a že dojdeme ke hranici, kdy už nelze lidem pomoci. Proto musí vzniknout něco nového, co péči zpřístupní. Snaží se modernizovat a inovovat všechno, co v medicíně lze.“

Letošní EY Podnikatel roku a majitel holdingu AKESO Sotirios Zavalianis. Foto: Anna Kovačič

Jak tedy Mindwell funguje? Tento digitální projekt hradí zdravotní pojišťovny, momentálně plně Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a částečně Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Pokud by chtěl komplexní terapeutický program někdo jiný, stojí dle výběru programu osm nebo čtrnáct tisíc korun.

Digitální svět se nabízí hlavně proto, že terapeuti kvůli obrovskému převisu poptávky nejsou k dispozici, čekání bývá standardně mnohaměsíční a mezitím se potíže mohou zásadně zhoršovat.

Mindwell nabízí terapeutické programy zaměřené na řešení deprese, úzkosti nebo syndromu vyhoření. Každý program se skládá z několika modulů, které postupně otevírají problematiku. Modul obsahuje psychoedukaci, techniku kognitivně-behaviorální terapie či praktické cvičení pro aplikaci dovedností. Právě interaktivní cvičeni jsou zásadní pro navození změny myšlení a s tím i zlepšeni psychického stavu, programy měří duševní stav dle standardizovaných dotazníků v každém modulu.

Autorem programů je právě profesor Praško a spoluautorkou klinická psycholožka Marie Ocisková.

„Pan profesor už dlouhé roky nepřijímá pacienty na osobní psychoterapie, kapacitně to zkrátka nejde. My jsme proto vzali jeho postupy a zdigitalizovali je, takže je to jako chodit k němu osobně,“ říká Holomany.

Většinu terapie obstará software. Právě proto, že metoda KBT je strukturovaná a škálovatelná.

Navýšíme kapacitu systému. A když poskytneme víc péče za stejnou jednotku času, jsme schopní snížit náklad na jednu terapii.

„V klasické terapii se musí pacient a terapeut setkat v jeden čas a na jednom místě, Mindwell umožní terapeutovi za hodinu práce stihnout až čtyři pacienty místo jednoho, čímž navýšíme kapacitu systému. A když poskytneme víc péče za stejnou jednotku času, jsme schopní snížit náklad na jednu terapii,“ vysvětluje Holomany. „Jedná se tedy o asynchronní formu telemedicíny, kdy klient a terapeut nemusí být ve stejný čas na stejném místě a efekt terapie přitom zůstává zachován.“

Pacient má v platformě Mindwell přiděleného svého terapeuta, který vyhodnocuje jednotlivé moduly a vždy odpovídá písemně nejpozději do sedmi dní, načež se pacienti posouvají do dalších modulů. Žádná AI, na druhém konci jsou lidé z masa a kostí.

Odborník vyhodnocuje klientovu práci v modulu se zásadní časovou úsporou: „Reaguje přímo na konkrétní problémy klienta a nemusí dlouhé hodiny vysvětlovat, jak fungují emoce, jak vzniká úzkost, což k tradiční terapii patří. To všechno už předtím vysvětlí software.“

Zásadní otázka se nabízí – funguje to? Odpověď nabízí sama věda.

„Existují desítky metastudií dokazujících, že KBT v této formě pacientům pomáhá. Profesor Praško rád opakuje, že vztah terapeuta s pacientem vzniká i touto formou a až trochu překvapivě je někdy terapeut schopen se skrz digitál napojit na pacienta dokonce lépe. Proto, že ho pacient nikdy nepotká naštvaného nebo unaveného a má vždycky čas si vše promyslet,“ dodává Holomany.

V jejich dotaznících 86 procent pacientů uvedlo, že jim terapie skrz Mindwell pomohla. První data o klinické účinnosti ukazují vysokou míru jak pro program Deprese, tak pro program Úzkost.

„Jsme na to velmi hrdí, protože to znamená, že to funguje,“ dodává Holomany.

Zdravotnický holding AKESO označuje Mindwell za svoji strategickou investici, zatím to obnášelo finanční vklad v řádu vyšších desítek milionů korun. Cesta ale teprve začíná.

Digitalizace je naprosto nutná.

„Digitalizace je naprosto nutná,“ říká Holomany o budoucnosti psychiatrie. „U nás je za mě největší potíž v tom, že se psychiatrie hodně soustředí na problémy, ne na prevenci. Nezachytíme pacienty v zárodku potíží, kdy třeba pociťují lehké úzkosti, což lze řešit komunitní péčí nebo podobnou aplikací. Buď nedostanu žádnou péči, nebo skončím rovnou na pojišťovnu v nemocnici na šest týdnů. Náklady jsou ohromné a vůbec se tím neřeší kapacity.“

Inspirací jí je anglický model Step Care, tedy léčby krok po kroku. Aplikace typu Mindwell, vždy zaštítěné odbornou péčí i všemi potřebnými certifikáty ministerstva zdravotnictví, mohou odlehčit systému tím, že pacientům v lehčích stadiích depresí či úzkostí pomohou prostřednictvím digitální terapie.

„Protože v první fázi potíží nepotřebujete nutně jít přímo k psychiatrovi,“ dodává CEO Mindwell.

Až se berounské Zavalianisovo psychiatrické zařízení rozjede naplno, má Mindwell sloužit jako jeden z klíčových nástrojů pro posthospitalizační léčbu. A byznysové plány jsou ještě širší.

„Rozdělujeme prevenci a péči s diagnózou,“ vysvětluje Holomany. „K prvnímu patří program pro budování psychické odolnosti, program pro práci se stresem či program pro spánkovou hygienu, vše založené na KBT. To chceme B2B nabízet jako produkt pro firmy v komplexním balíčku, aby mohly zlepšovat duševní zdraví svých zaměstnanců.“

Lze očekávat, že se podobný přístup bude rychle šířit zdravotnictvím napříč obory. Populace stárne, doktorů ubývá, léčba je čím dál dražší. Svoji „ordinaci“ tak výhledově můžeme mít každý doma.

„Tohle ale není cvičení v mobilu, které byste si mohli dělat v tramvaji,“ upozorňuje Holomany. „Musíte sedět v klidu a pracovat na sobě, je to regulérní terapie. Jen digitální, s pomocí softwaru a v závěrečné fázi asynchronně s terapeutem.“

Jinými slovy, nejde ani o zázračný postup, ani o distribuci kouzelných pilulek. 

„Ano, lidé u nás pořád chtějí prášek. Ale jde o aktivní zapojení klienta,“ dodává Holomany. „Momentálně máme čtvrtou verzi Mindwell a zjišťujeme, že když najdeme balanc mezi voděním za ruku a převzetím zodpovědnosti, adherence (míra spolupráce) se zvyšuje. Ale to řeší všechna chronická onemocnění, diabetologové, neurologové, psychiatři. Bude to věčný boj.“

K němuž se díky terapii přes monitor nabízejí nové prostředky.