Bývala to nevzhledná část Ostravy, aglomerace, která v minulosti znečišťovala město a jeho široké okolí červeným prachem ze zpracování nekvalitní sovětské rudy. To je naštěstí už dávno pryč.

Teď je někdejší průmyslová lokalita nedaleko řeky Ostravice vyčištěná a brzy se světu představí ve zcela nové podobě. A vrátí se do ní život. Pozemky u Rudné ulice s dopravním napojením na silnici i železnici před pár dny od společnosti Vítkovice a.s. odkoupila velká developerská skupina P3 působící ve dvanácti zemích Evropy.

Ačkoliv výše současného kontraktu nebyla s ohledem na smluvní závazky obou stran zveřejněna, celková investice do nového projektu skupiny P3 by mohla překročit dvě miliardy korun.

Developerské plány nového majitele jsou ambiciózní: na více než 40 hektarech chce vybudovat velkou průmyslově-obchodní čtvrť, kterou budou tvořit výrobní a skladové haly, obchody, showroomy, kanceláře a další zázemí pro podnikání. Architektem celého zamýšleného nového areálu je ostravský David Kotek.

Navázat chce pomyslně na další zdařilou rekultivaci někdejšího slavného průmyslového areálu, nedalekou Dolní oblast Vítkovic, z níž v uplynulé dekádě vzniklo pod vedením architekta Josefa Pleskota nové kulturní a společenské centrum Ostravy a jedna z nejvyhledávanějších lokalit ve městě.

Majitelé Vítkovic a.s., mezi něž nadále patří i známý zdejší průmyslník a ostravský patriot Jan Světlík, mají z nynějšího obchodu radost.

„Ostrava před zhruba 190 lety rostla do podoby města díky průmyslu, díky Vítkovicím. Dnes firma rozvoj města podporuje tím, že hledá nové využití pro původní průmyslová území a v tomhle smyslu je vrací zpátky Ostravanům jako součást života města,“ uvedl Světlík, který ve Vítkovicích v 80. letech sám začínal jako kovář.

Jan Světlík se letos díky výsledkům své skupiny Cylinders Holding, zaměřené na výrobu ocelových bezešvých lahví na stlačený plyn, po třech letech vrátil i do našeho žebříčku nejbohatších lidí Česka.

Jedna z někdejších částí rozpadlého vítkovického strojírenského impéria, Vítkovice a.s., se právě v posledních třech letech po rozsáhlé restrukturalizaci odklonila od strojírenské výroby a soustředí se na správu majetkových podílů, reality development a s tím související služby.

Klíčové projekty Vítkovic se soustředí na zmíněné rekonverze průmyslových areálů. To je i případ brownfieldu, zvaného místními Aglomerace.

„Po rozsáhlé sanaci je bývalá Aglomerace novým rozvojovým územím na atraktivní ose Dolní Vítkovice – výrobní areály Nových Vítkovic – vodíkové město H2 District, které vznikne na rekultivované uhelné a struskové Haldě Hrabůvka,“ komentuje vývoj Rodan Broskevič, předseda představenstva společnosti Vítkovice, a.s.

„Zbořili jsme ploty a vrátili běžný život do Dolních Vítkovic, dnes vzdělávacího centra se Světem techniky, aulou Gong, zpřístupněnou národní kulturní Památkou, nebo známou Bolt Tower. Teď se smysluplně oživuje Aglomerace.“

Očista rozsáhlých vítkovických pozemků probíhá postupně od roku 1998. Sanace lokality Aglomerace trvala zhruba dva roky a byla převážně hrazena z prostředků, které se na tyto účely zavázal – v rámci smluv o odstranění starých ekologických zátěží – poskytovat průmyslovým firmám stát.

„Odborné firmy odstranily přes 40 různých objektů, 150 tun odpadu, množství potrubních řadů, dopravních mostů a souvisejících zařízení. Bylo provedeno okolo 250 odběrů vzorků zemin a podzemních vod. Poté bylo území opatřeno tzv. sanačním překryvem inertními zeminami a zatravněno,“ uvedla specialistka Vítkovic pro ekologii Hana Bártková.

Na pozemcích Aglomerace vznikne podnikání, které na tomto území nikdy v historii nebylo: moderní lehký průmysl. Podél řeky Ostravice současně zmizí další pozůstatek předchozích dob, který léta ležel ladem. A právě na to se nový majitel, skupina P3, mimořádně těší.

Bude to mimořádná investice.

„Máme jedinečnou možnost vdechnout zpátky život místu, jež bylo součástí slavné historie Ostravy jakožto průmyslového srdce naší země,“ uvedl ředitel P3 pro Českou republiku a další z místních patriotů Tomáš Míček, rodák ze Slezska.

„Bude to mimořádná investice a na poměry průmyslového developmentu vznikne něco výjimečného. Pevně věřím, že se nám podaří udržitelně oživit průmyslovou zónu, a přitom vizuálně přirozeně navázat na blízké centrum města.“

Za návrhem zamýšlené podoby ostravského P3 parku stojí David Kotek z Projektstudia, který navrhoval například druhou fázi Nové Karoliny, sportovní halu Krystal, firemní sídlo Grande Furioso nebo zábavní park Fun Kids.

„V návrhu byznys parku respektujeme ortogonální vazby, které Josef Pleskot vytvořil pro oblast Dolních Vítkovic, a doplňujeme chybějící urbanistickou strukturu. Snažíme se zachovat co nejvíce industriálních stop, a zároveň chceme pracovat se zelenými fasádami a udržitelnými materiály. Jsem hrdý, že vznikne areál, který má příkladné ambice jak v urbanismu, tak architektuře,“ říká architekt Kotek.

Zamýšlené průmyslově-obchodní centrum zahájí výstavbu na konci příštího roku, dokončení areálu investoři očekávají v polovině dekády.

P3 je dlouhodobý vlastník, správce a developer evropských průmyslových nemovitostí a v České republice vlastní a spravuje celkem 80 průmyslových nemovitostí. Na čtyřiačtyřicetihektarovém pozemku vítkovické Aglomerace bude zastavěná plocha tvořit 160 tisíc m², čímž se nový park zařadí mezi největší průmyslově-logistické parky v regionu.

Ve stejné lokalitě vzniká i několik dalších projektů. V oblasti Ostrava-Hrušov roste velký logistický projekt Contera Park, ve stejné části Ostravy pak investor a developer GLP před pár dny představil výstavbu dalšího nového průmyslového parku o celkové rozloze 94 000 m².

Další výstavba se chystá nedaleko dálnice D1 s napojením na ulici Hlučínská, kde vznikne administrativní centrum Přívoz II skupiny Asental Group podnikatele Zdeňka Bakaly.