skip to main content
BrandVoice
BrandVoice jsou speciálně označené články a další typy obsahu, které připravuje kreativní studio Forbes BrandVoice Lab ve spolupráci s obchodními partnery. Jejich cílem je informovat o zajímavých produktech a tématech a propojit partnery se čtenáři. Pokud se chcete o BrandVoice dozvědět více, napište na jana.viskova@forbes.cz.

Ostravský recept na školství 4.0. Místo biflování smysluplná příprava na život

České školství potřebuje změnu, na tom se shodují špičky českého byznysu i politiky. Kde ale hledat recept? Jeden takový je schovaný v razovitem regionu Ostravska, který v posledních letech prochází razantní metamorfózou a z hornického kraje se postupně stává inkubátor mladých a progresivních firem. Nejen díky technologickým fakultám tamních univerzit. 

S proměnou tu pomáhá i ostravská privátní mezinárodní škola The Ostrava International School (TOIS). „Průmyslová revoluce 4.0 potřebuje zodpovědné, samostatně myslící a inovující osobnosti. Aby byla úspěšná musí jít ruku v ruce s revolucí ve školství,“ říká ředitel mezinárodní školy Brett Gray. TOIS připravuje na studium děti už od předškolního věku. A dělá to po svém.

„Učíme se věcem, které nám budou v životě opravdu prospěšné. K učení a informacím se tu přistupuje úplně jinak, žádné biflování, ale kritické a analytické myšlení. Díky tomu nabíráme schopnosti, které jsou v dnešní době nejvíce ceněné,“ popisuje Ben, šestnáctiletý student TOIS. 

Až do čtvrté třídy chodil na tradiční českou školu, teď je v prvním ročníku IB Diploma Programme a příští rok bude skládat mezinárodní maturitu. A má jasno. „Biflovat se informace, u kterých ani nevím, jak je použít? Ne, do tradičního systému bych se vrátit nechtěl. Rád bych zkusil studium za hranicemi, nebo tam alespoň nabral nějaké zkušenosti a tady mě připraví tak, že můžu jít na univerzitu kamkoliv,“ jasně formuluje svoje pocity.

Výuka na TOIS probíhá v angličtině, která je tu komunikačním nástrojem, díky kterému jsou studenti připraveni na budoucí studium v zahraničí i v Česku. Škola má učitele a studenty 29 různých národností. Na kořeny a rodný jazyk se tu ale nezapomíná. Čeští studenti, kterých je zhruba deset procent, mají i hodiny českého jazyka a českých reálií.

Dokonalá příprava na univerzitu

„Předměty jsou tu víc propojené. Funguje to dohromady jako celek. A s kritickým myšlením se přistupuje nejen k matematice a vědám, ale  i k takovým předmětům, jako je tělocvik nebo výtvarka. Nehrajeme jenom fotbal, nebo se neučíme jen různé techniky kreslení. Bavíme se o principech, návaznostech. A je jedno jestli jde o tělesné zdraví nebo propojování toho, co zrovna kreslíme s nějakým důležitým globálním problémem,“ vysvětluje Ben. 

Vzdělávací programy od školky až po maturitu na sebe navazují a studium završují zkoušky International Baccalaureate Diploma Programme, uznávané na zahraničních univerzitách. Studenti TOIS byli přijati na univerzity Ivy League, jako jsou Columbia University či Brown University.

Škola je akreditována u nadnárodních institucí Council of International Schools a americké New England Association of Schools and Colleges. Program International Baccalaureate pak školu řadí mezi světové IB Continuum World Schools, což je v Česku unikátní. „Zahraniční univerzity jsou si vědomy kvality IB programu  a proto mají pro absolventy IB s dobrými výsledky výhodné podmínky v přijímacím řízení,“ dodává Ben.

Propojené předměty a učení v kontextu

Koncepční výuka a propojování předmětů do jednoho smysluplného a taky zábavného celku je srdcem celé školy. „Někomu to může znít jako takový pedagogický žvást nebo jako naprosté klišé, ono se to taky těžko popisuje, zvláště někomu, kdo pracuje v  „tradičním vzdělávání“,“ říká Jonáš Gray, mladý učitel literatury.

Jeho předmět tu ale nestojí stranou od dějepisu a dalších humanitních oborů, ale ani od chemie nebo biologie. „U nás dějepis nevypadá tak, že si otevřeme knihu a učíme se od pravěku až po současnost, co se kdy stalo. Všechno souvisí se vším, takže propojujeme jednotlivé události do větších celků,“ popisuje výuku, kterou spolu učitelé jednotlivých předmětů ladí.

„Když jsme probírali například první světovou válku, tak v dějepise jsme si vysvětlovali historické souvislosti, v literatuře jsme navázali dobovou poezií, prózou, pracovali jsme s texty a ukazovali jsme si i propagandistické plakáty a srovnávali jsme je se současnou propagandou na sociálních sítích. V dalších předmětech studenti poznávali technické vynálezy a objevy té doby. Takže se to období probírá z mnoha úhlů a i mě překvapilo, jak to studenti najednou vnímají, jak si dovedou představit celé to období a jak chápou souvislosti,“ říká Jonáš.

Výchova sebevědomých lidí v rodinné atmosféře

Děti jsou na TOIS k takovému propojování a kontextovému učení vedeny už od předškolního věku, umí se zeptat, aktivně se zapojují, diskutují s učiteli. Stávají se z nich zdravě sebevědomí lidé, kteří umí vyhledávat a analyzovat informace a prezentovat svoje myšlenky. „Fungujeme tak ve všech fázích výuky a ve všech předmětech. Položíme si otázku a tu probíráme z mnoha úhlů pohledu. Jdeme do hloubky. Děti se nebiflují a předměty tu nemají svoje přísně oddělené škatulky. Učíme studenty nést zodpovědnost za své vzdělávání. To je důvod, proč se mi tady tak dobře pracuje. Už si vlastně nedovedu představit, že by škola mohla fungovat jakkoli jinak,” dodává Jonáš Gray.

Nikola Gray Jirousek, Brett Gray a jejich velká rodina.

„Je pravda, že učitelé, kteří přijdou k nám a zkusí si moderní přístup IB programu, už nechtějí učit jinak,“ směje se zakladatel TOIS Brett Gray. Shoda příjmení tu není náhodná. Jonáš je Brettův syn. A škola funguje jako takový rodinný podnik. Brettovi s vedením pomáhá jeho žena Nikola a výuku tu absolvuje všech pět mladších dětí, které spolu vychovávají. 

„Rodinná atmosféra je pro nás hodně důležitá. A snažíme se ji přenést i na rodiče našich studentů. Chceme, aby se kolem školy vytvořila komunita, která si vzájemně pomáhá a důvěřuje,“ dodává Brett, rodilý Kanaďan, který do Česka přišel na začátku 90. let. TOIS spoluzakládal v roce 2005 s cílem poskytnout Ostravě plnohodnotnou, světově uznávanou mezinárodní školu. „Doufám, že se mi to za těch posledních šestnáct let podařilo,“ dodává.