Bude to přehlídka hlav států celého světa, ale především všech evropských králů a královen.

Do Londýna totiž míří nejen americký, německý či francouzský prezident a představitelé většiny evropských států, kanadský premiér nebo novozélandská premiérka, ale i desítky korunovaných hlav.

Na pohřeb zesnulé královny Alžběty II. se v pondělí 19. září chystají dokonce téměř tři desítky královských rodin z celé Evropy i řady dalších zemí světa.

U královniny rakve se tak pokloní španělský král Filip VI. s manželkou královnou Letizií, nizozemský král Vilém Alexandr s manželkou královnou Máximou, belgický král Filip s manželkou královnou Matildou, švédský král Karel XVI. Gustav s manželkou královnou Silvií, norský král Harald V. s manželkou královnou Sonjou i dánská královna Markéta II.

Dále samozřejmě monacký kníže, brunejský sultán, král Bhútánu i japonský císař s císařovnou, vévodové a knížata z desítek menších evropských vévodství a knížectví.

A je to, jako když se sjíždí rozvětvená rodina. Mimochodem, většina členů evropských královských rodin označovala britskou královnu Alžbětu II. v soukromí při neformální mluvě za „tetičku Lilibet“ („Auntie Lilibet“). A zcela právem.

Vlivem sňatkové politiky královny Viktorie a celé hannoverské a sasko-kobursko-gothské dynastie totiž pojí britskou královskou rodinu s většinou evropské šlechty přímé příbuzenské vztahy.

Zejména u skandinávských a jihoevropských královských rodin až na úrovni bratranců a sestřenic. Stařičká britská královna byla pro mnoho z nynějších evropských králů a královen skutečně jejich (pra)tetičkou.

Příkladně Viktoriin nejstarší syn, princ Albert, později známý jako král Edward VII., vládnoucí od roku 1901, měl za manželku Alexandru Dánskou, která byla matkou Jiřího V., a tedy vlastní prababičkou Alžběty II. Dětí měla královna Viktorie devět a podobně provázáno bylo s ostatní evropskou šlechtou prakticky každé z nich.

Bývalá španělská královna Sofia, matka vládnoucího krále Filipa VI. a tchyně královny Letizie, byla zase rodem princeznou řeckou a dánskou. Pocházela tedy ze stejné rodiny jako manžel zesnulé královny, princ Philip, vévoda z Edinburghu, narozený jako princ řecký a dánský. Philip a Sofia byli bratranec a sestřenice, i když je dělilo sedmnáct let věku.

A takto bychom mohli pokračovat, přímé příbuzenské vztahy vedou z britské královské rodiny prakticky do všech královských domů Evropy. A také do České republiky. Zatímco nový král Karel III. odvozuje svůj původ až k Přemyslovcům a Lucemburkům, jeho českými příbuznými jsou i zdejší aristokratické rodiny Kinských nebo Schwarzenbergů.