Naše těla mluví sama za sebe a není to vždycky milé povídání. Řeč vašeho těla je součást vaší osobnosti, o které většinou vůbec nepřemýšlíte. Pokud to tak je, tak s tím musíte něco udělat. Jinak si totiž můžete hodně zavařit. Hlavně v práci.

Jen pro zamyšlení – americká agentura TalentSmart zkoumala více než milion lidí a zjistila, že ti úspěšní mají nadprůměrnou emoční inteligenci – uvědomují si sílu nevyslovených signálů a přizpůsobují tomu řeč svého těla.

Tohle je 14 nejčastějších neverbálních chyb, kterým se všichni úspěšní lidé vyhýbají:

1. Ohnutá záda

Hrbení se je známka neúcty. Naznačuje váš nezájem i to, že se nudíte. Asi byste nikdy svému šéfovi neřekli „Vůbec nechápu, proč tady jsem a poslouchám tě“, ale pokud jste shrbení, ani mu to říkat nemusíte, vaše tělo to pěkně nahlas a jasně říká za vás.

Mozek je pevně propojen s tělem a jeho síla se rovná prostoru, který zabírá vaše tělo. Když stojíte rovně, bez svěšených ramen, vyjadřujete tím sílu. Maximalizujete totiž místo, které zabíráte. Na druhou stranu pokud se hrbíte, je to známka kolapsu a malé sebedůvěry – zabíráte méně místa a ukazujete tím i méně síly.

Správným držením vašeho těla budete vzbuzovat respekt i zájem ostatních. Tak na to myslete.

2. Přehnaná gestikulace

Výrazná gesta mohou naznačovat, že něco skrýváte. Snažte se o malá a kontrolovaná gesta – ta znamenají sebedůvěru a schopnost vést. A dbejte taky na otevřený postoj – například otevřené dlaně či ruce od sebe – dáte tak najevo, že nic netajíte.

3. Kontrolování hodinek

Pokud v průběhu toho, co s někým mluvíte, pokukujete po hodinkách, je to jasné znamením neúcty, netrpělivosti a přebujelého ega. Naznačujete tím, že máte lepší věci na práci než mluvit s osobou, s níž právě hovoříte a že byste už nejraději odešli.

4. Separace

Jestliže se od ostatních odvracíte nebo se nezapojujete do konverzace, tak dáváte najevo, že o tyto lidi nemáte zájem, že se cítíte nepohodlně a pravděpodobně nevěříte lidem, se kterými se bavíte.

Zkuste se na člověka, s nímž mluvíte, přímo soustředit a mírně nakloňte hlavu na znamení, že posloucháte, co říká. Tohle drobné gesto naopak znamená plné soustředění a pozornost.

5. Obranná gesta

Zkřížené ruce či nohy jsou fyzickou bariérou, která indikuje nesouhlas s tím, co vám druhý říká. I přesto, že se usmíváte nebo se do konverzace zapojujete, člověk, se kterým mluvíte, z vás může cítit negaci, a ta ho může spolehlivě odradit.

6. Když se tváříte jinak

Nesoulad mezi tím co říkáte a jak se tváříte, dává lidem znamení, že něco není v pořádku a zároveň naznačuje, že se je možná snažíte podvést. Hodně zrádný je například nervózní úsměv.

7. Když si hrajete s vlasy

Upravování vlasů naznačuje nervozitu či nepozornost. Ostatní tím dostávají signál, že se více soustředíte na sebe, než na ně.

8. Nedostatečný oční kontakt

Vyhýbání se očnímu kontaktu značí snahu něco skrýt – třeba to, co si skutečně myslíte. Nedostatek očního kontaktu také může znamenat nedostatek sebevědomí a zájmu, což opravdu nechcete, aby bylo vidět, když jednáte s obchodními partnery.

Pokud se při rozhovoru s partnerem díváte do země, znamená to nedostatek sebedůvěry nebo rozpaky a to, co říkáte, nebude znít dostatečně věrohodně.

Soustředěný oční kontakt značí sebedůvěru, sílu, inteligenci a schopnost vést.

9. Přehnaný oční kontakt

Druhý extrém, tedy příliš intenzivní oční kontakt, mohou lidé kolem vás brát jako projev agresivity a snahy dominovat.

Důležité je také to, jakým způsobem oční kontakt přerušujete. Sklopením očí naznačujeme podřízenost, zatímco pohled stranou naznačuje sebedůvěru.

10. Povytažené obočí

Zvedání obočí je jasným důkazem nedostatku respektu vůči druhým.

11. Zamračený obličej

Pokud se mračíte nebo se tváříte nešťastně, vysíláte jasný signál, že nejste spokojení s lidmi kolem vás, i když s vaší špatnou náladou nemusí mít nic společného. Úšklebky odstrkují lidi pryč, protože se cítí souzení.

Úsměv na druhou stranu naznačuje, že jste otevření, důvěryhodní, přátelští a sebevědomí. Studie ukazují, že lidský mozek reaguje velmi dobře na lidi, kteří se usmívají.

12. Stisk rukou

Slabým stiskem ruky dáte najevo, že nejste autorita a máte malé sebevědomí. Příliš silný stisk může naopak vyznít jako znak agresivity a snahy o dominanci, což je špatné za jakýchkoli okolností. Dejte si tedy pozor na to, aby podání ruky bylo adekvátní situaci a osobě, se kterou se setkáváte a aby bylo pokaždé příjemné.

13. Ruce zaťaté v pěst

Zatnuté pěsti naznačují ještě více než zkřížené ruce a nohy vaši uzavřenost vůči názorům ostatních. Mohou také působit jako obranný postoj a výzva k boji, což může ostatní znervózňovat.

14. Pozor na to, kde stojíte

Pokud u někoho stojíte příliš blízko (blíže než půl metru) dáváte tím opět najevo nedostatek respektu vůči této osobě nebo to, že jste nikdy neslyšeli o osobním prostoru. Lidé se s vámi budou cítit nepohodlně.

A jaká je moje rada? Vše zkombinujte! Vyhněte se všem těmto základním chybám a vybudujte si v profesním i osobním životě lepší vztahy.


Od Travise Bradberryho čtěte také:

Jak si v práci poradit s prudičem, který ničí úspěch

Dělat víc věcí najednou ničí vaši produktivitu i váš mozek