skip to main content
Cover rozhovor

Praha musí lákat světové mozky umělé inteligence, říká ředitelka prg.ai

Zabývá se spolek prg.ai také riziky umělé inteligence? Vědec Ondřej Bajgar například v rozhovoru pro Forbes NEXT varoval před nebezpečími špatně nastavené komunikace s umělou inteligencí bez obranných mechanismů. 

V prg.ai usilujeme o to, aby si byli lidé vědomi rizik i přínosů AI a přistupovali k ní i dalším technologiím kriticky. Umělá inteligence je závislá na poskytnutých datech, která mohou být zkreslena, a to i neúmyslně. Do dat se mohou propsat všechny druhy lidské zaujatosti, proto například vznikají aplikace s funkcí rozpoznání tváře, které nevidí lidi tmavé pleti, nebo HR systémy, jež z kandidátů vyřazují ženy.

Samozřejmě je zde, jako u každé technologie, možnost zneužití. Vidíme to například na automaticky generovaných fake news nebo na technikách k vytvoření deepfake videí, které se dnes už využívají v kreativních disciplínách, ale mohou také nahradit tvář politika.

Reklama

Jak takovým rizikům předcházet?

Spustili jsme například sérii takzvaných HumanAIse talks, kde se setkávají lidé různých profesí a zaměření, které spojuje zájem o dopady umělé inteligence na společnost a svět kolem nás, ať už v oblasti právní, etické, sociální nebo mediální.

Ve spolupráce s vysokou školou Ambis, Fakultou elektrotechnickou ČVUT a Masarykovou univerzitou jsme se stali součástí projektu Umělá inteligence a lidská práva podpořeného Technologickou agenturou ČR, který si klade za cíl identifikovat a zhodnotit rizika a příležitosti v oblasti vztahu umělé inteligence a lidských práv a navrhnout řešení, jak by AI technologie měly být vyvíjené, používané a regulované, aby neohrožovaly lidská práva a naopak pomohly jejich rozvoji a ochraně.

Co se vašemu spolku i přes covidovou krizi v uplynulém roce a půl v propagaci umělé inteligence ještě podařilo?

Nechtěla bych na tomto zvláštním a těžkém období hledat pozitiva, ale díky současné krizi se podařilo dostat nové technologie do popředí zájmu médií i veřejnosti. S podporou Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a Úřadu vlády jsme spustili českou verzi bezplatného online kurzu Elements of AI, který širokou veřejnost seznamuje se základy umělé inteligence.

V září letošního roku ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Machine Learning College spustíme pilotní program výuky AI na pěti pražských středních školách a školy v dalších regionech jsou v jednání. Vytvořili jsme nový web, který vedle obsahové platformy nabízí databázi zahrnující téměř dvě stě subjektů z řad firem, výzkumných skupin nebo investičních fondů, kterou průběžně aktualizujeme. Předcházel jí průzkum AI firem, jehož výsledky zveřejníme na podzim.

K čemu ten web slouží?

K prezentaci prg.ai a pražské AI scény, ale také ke sběru poptávek od zájemců o studium, stáže nebo aplikace umělé inteligence do praxe. A i přes uzavřené hranice jsme začali budovat mezinárodní komunitu AI výzkumníků, kteří přijíždějí do Prahy rozvíjet kariéru. Vypracovali jsme pro ně podrobnou příručku pro život v Praze, pořádáme pravidelné meetupy a spustili jsme online komunitu Prague’s International Researchers, která si klade za cíl usnadňovat zdejší působení zahraničním výzkumníkům napříč obory.

Zmiňovala jste kurz o umělé inteligenci. K čemu běžnému člověku bude?

Elements of AI je bezplatný online kurz pro veřejnost, jehož cílem je poskytnout lidem základní povědomí o umělé inteligenci. Pomáhá pochopit, co je a jak funguje umělá inteligence, strojové učení nebo neuronové sítě, vysvětluje náročnost předvídání budoucnosti a ukazuje, jak vyhodnocovat tvrzení o umělé inteligenci nebo identifikovat některé hlavní společenské dopady umělé inteligence na soukromí a práci. A to vše bez potřeby umět programovat nebo mít technické vzdělání.

Reklama

Po absolvování kurzu, jehož délka může být dny, týdny i měsíce, a je tak zcela závislá na zápalu pro věc, účastníci dostanou oficiální certifikát. Do kurzu se po celém světě přihlásilo už přes sedm set tisíc účastníků, což vypovídá o jeho přístupnosti i kvalitách.

Například ve Finsku, kde tato iniciativa vznikla, byl zájem obrovský. Je tomu tak i u nás?

Za tři měsíce od spuštění se do české verze přihlásily už skoro tři a půl tisíce lidí. Na dedikovaném kanálu platformy Discord účastníkům kurzu radí skupina osmi studentů a lektorů z ČVUT a Univerzity Karlovy a na Facebooku spravujeme skupinu, kterou pravidelně živíme inspirací pro fanoušky AI. A na Univerzitě Karlově se kurz stal celouniverzitním předmětem, kterým prošlo již přes sto šedesát studentů.

K jednotlivým kapitolám chystáme ve spolupráci s Czechitas didaktická videa, abychom kurz lidem co nejvíce zpřístupnili. To bude české unikum, nikde jinde podobná iniciativa nevznikla. Chceme kurz dostat do co nejvíce středních a vysokých škol a firem po celém Česku. A ke komukoli, komu by základní znalosti o AI mohly rozšířit obzory a přinést nové příležitosti. Velkou inspirací je pro nás zmiňované Finsko, kde Elements of AI používají i k rekvalifikaci vězňů.

Předplatné Forbesu
Forbes NEXT
Forbes NEXT podzim 2021

Váš spolek se vzdělávání věnuje poměrně výrazně. Jak zajistit, aby současná generace dětí a dospívajících měla díky znalostem o umělé inteligenci snazší vstup do zaměstnání nebo podnikání?

Umělá inteligence proniká nejen do průmyslu, ale také do přírodovědných, humanitních, společenských i uměleckých oborů, a proto se dnes tak často skloňuje důležitost mezioborovosti. Abychom mohli jednou mít samořiditelná auta, budeme potřebovat kromě inženýrů také filozofy, právníky, sociology a psychology, kteří AI systémům rozumí, umí je ovládat, analyzovat a dále rozvíjet.

V rámci vzdělávání dalších generací se musíme zaměřit nejen na tvrdé dovednosti jako logické myšlení a programování, ale také na rozvoj kritického myšlení, schopnosti učit se učit, týmové spolupráce, empatie či kreativity. To jsou zásadní dovednosti pro 21. století.

Mohou se o rozvoj dovedností, které jste zmiňovala, postarat školy?

Nejen vysoké, ale i střední a základní školy budou muset tyto skutečnosti reflektovat a zavést umělou inteligenci do osnov. Maximálně si ceníme snahy o revize rámcových vzdělávacích programů s větším důrazem na rozvoj digitální gramotnosti a informatiky. Bylo by ovšem bláhové spoléhat se na český vzdělávací systém, který není schopen držet krok s neustále zrychlující se dobou. Jeho limity jasně odhalila pandemická situace. Je třeba koukat se i za mantinely škol.

Na trhu již působí několik zajímavých subjektů jako NVIAS.org nebo Aignos. A jejich množství poroste. Na internetu je k dispozici nespočet zdrojů a kurzů zdarma, ostatně i námi podporovaný kurz Elements of AI je vhodný již pro studenty středních škol. Děti, studenti, jejich rodiče a kdokoli, kdo bude ještě několik desetiletí působit na trhu práce, si musí rychle uvědomit, že příchod umělé inteligence vyžaduje vzít osud do vlastních rukou a zaujmout proaktivní přístup k celoživotnímu vzdělávání.

Předchozí stránka

Reklama
Reklama