Jestli Češi můžou být na něco hrdí, je to silná průmyslová tradice, která přesahuje hranice republiky. Zvlášť, když se spojí s designem. Aby však byla ještě silnější, podali si zástupci českých firem své zlaté ručičky a založili po vzoru dalších evropských zemí asociaci, která si klade za cíl právě jeho podporu a propagaci.

Zajímavý je především fakt, že se zde na jednom místě setkává několik předních zástupců sklářského průmyslu – konkrétně Lasvit, Brokis, Bomma a Preciosa. A co víc, projekt láká další. Zájem tak projevil už i proslulý Moser, který se v dohledné době stane dvacátým členem spolku.

Jedním z iniciátorů vzniku Asociace českého průmyslového designu, kteří s myšlenkou přišli už během jarního lockdownu, byla i ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

„Tehdy jsme si uvědomili, že je nutné, aby náš obor, tedy design, měl pro stát a instituce reprezentativního zástupce, který bude pro obor pracovat. Oslovili jsme zakládající členy a začali pracovat, přibližuje Zielinski.

Asociace chce dlouhodobě upevňovat pozici České republiky mezi evropskými průmyslovými výrobci a společně s orgány státní správy zlepšovat podmínky podnikatelům a podporovat oblast průmyslového designu jako jedné ze silných oblastí českého exportu.

„Chceme dát jasně najevo, že český průmyslový design, společně s technologickými inovacemi, bude posouvat naši ekonomiku k vyspělému světu,“ vysvětluje Martin Wichterle, majitel sklářských podniků Bomma a Rückl.

„Právě vysoká kreativita, výzkum a inovace budou definovat konkurenceschopnost naší země a stírat hranici mezi vyspělým a rozvojovým světem.“

Asociace si navíc klade za cíl rozvoj spolupráce se školami, státními institucemi a samozřejmě s co nejširším spektrem průmyslu. Průmyslový design vnímá jako součást inovace a nástroj konkurenceschopnosti, který je postavený na produktech s vysokou přidanou hodnotou.

„Chceme český průmyslový design rozvíjet, těžit z historie, a přitom se dívat dopředu,“ dodává Wichterle.

S veřejnou prezentací projektu uskupení začalo už v průběhu letošního ročníku Designbloku, kde ho zástupci Asociace představili ministru průmyslu a obchodu Havlíčkovi.

Mezi první kroky pak dále patřilo i její zařazení do Národní inovační platformy v Kulturním a kreativním odvětví, jež byla ustavena ministerstvem průmyslu a obchodu.

V současnosti tvoří Asociaci významné firmy zastupující široké spektrum českého průmyslu, tedy nejen ten sklářský.

Konkrétně se jedná o následující firmy: ANV Knives, Bohematic, Bomma, Brokis, Egoé, Festka, G.Benedikt, Jánošík okna-dveře, Kovap, Lasvit, mmcité, M&T, Polstrin, Preciosa, Profil Media, Ravak, Rudolf Kampf, TON a USSPA.