skip to main content
Forbes Woman

Předpojatí investoři. Do ženských startupů nechtějí investovat

Rozjet nový startup chce odvahu. A chce to ještě větší odvahu a umění přesvědčovat, pokud jste žena. Množství úspěšně nastartovaných startupů, za nimiž stojí ženy, sice roste, investoři přesto pořád dávají přednost těm mužským.

Nejprve trochu čísel. Databáze webu Crunchbase eviduje 55 tisíc společností po celém světě, které vznikly mezi lety 2009 a 2017. Alespoň jednu ženu mezi zakladateli z nich má jen devět tisíc, tedy zhruba 16 procent.

Celkové množství společností se ženskými zakladatelkami v databázi vzrostlo ze 186 v roce 2009 na 1588 v roce 2016. Poměr mezi „ženskými“ a  „mužskými“ startupy se však za posledních pět let takřka nezměnil. Kdo by se také divil – ukazuje se, že cesta startupů založených ženami bývá o dost složitější. V rané fázi obvykle vydělávají 82 dolarů na každých 100 dolarů, které berou mužské týmy.

Ten problém je přitom celosvětový. Třeba i ve Švédsku, které je podle indexu Evropské unie pro genderovou rovnost na prvním místě, vlastní ženy jen třetinu podniků a dostávají jen sedm procent z venture kapitálových investic (rizikového kapitálu k financování prvotního rozvoje).

Na švédské univerzitě v Lulee podnikli výzkum, aby zjistili, co za tím stojí. Dle výsledků zveřejněných v Harvard Business Review se ukázalo, že názory investorů výrazně ovlivňují genderové předsudky. Tohle byly jejich nejčastější obavy:

První se týkala toho, že podle investorů se ženy bojí riskovat. Neoddají se byznysu naplno, a proto jim prý nelze důvěřovat s velkými sumami peněz. Což se u ambiciózních mužů údajně stávat nemá.

Ve druhé kategorii se mluví o tom, že ženy v očích investorů netouží po velkém růstu svých byznysů. Jeden z nich se zmínil, že ženám nevadí žít „z ruky do pusy“.

Třetí kategorie zpochybňovala zázemí podnikatelek a jejich kapitál a ve čtvrté se investoři zmiňovali o nedůvěře ve schopnosti žen a výkonnost jejich byznysu.

Výzkum přitom ukázal, že se tyto předsudky nezakládají na pravdě. Vědci sesbírali data z firem vedených ženami a muži a porovnávali je mezi sebou. Podle závěrů jsou ženy ve vedoucích pozicích ochotné jít do stejných rizik jako muži, firmy vedené muži i ženami rostou stejnou rychlostí, ženy disponují stejnými zdroji jako muži a jejich společnosti fungovaly stejně jako ty vedené muži.

Reklama

Nejde přitom o jedinou práci, která na tento problém upozornila. Výzkum společnosti Unilever Foundry, platformy pro startupy spolupracující s Unileverem, došel k závěru, že jen 17 procent startupů zakládají ženy.

Až 39 procent se při tom setkalo se sexismem a 42 procent si myslí, že se se stejným přístupem budou muset potýkat i dál. I v tomto pojednání si podnikatelky stěžovaly na problémy spojené s přesvědčováním investorů.

„Hodně se mě ptali třeba na to, jestli budu schopná řídit společnost naplno, když budu zároveň vychovávat dvě děti. Na to se asi mužů moc neptají,“ popsala jedna z nich.

Obdobná je i situace v Česku. Podle průzkumu z roku 2016, který pořádal Aspen Institute Prague, je mezi 150 startupy v České republice jen 19 procent těch, které zakládala nebo spoluzakládala žena.

Hana Němcová, česká startupistka a spoluautorka nápadu na alternativu k mikrotenovým sáčkům Frusack, setkání s některými investory pro Forbes popsala takhle: „Další přístup byl: Tak, holčičky, vy si sedněte a buďte hezké, já vám dám ty prachy, můj tým to udělá a vy budete ty ksichtíky za tím. Opravdu nás oslovoval holčičky.“

Aby se tedy současná nerovnost mohla změnit, musí se nejprve změnit přístup investorů. Výsledky startupů, které založily ženy, by jim měly posloužit jako nejlepší důkaz.

Jestli vás zajímá, jak se daří českým startupistkám, kupte si naše speciální vydání Forbes Woman. Najdete v něm příběhy šesti projektů, kterým se podařilo prorazit.

Chci koupit Forbes Woman »