Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) poskytne skupině členských zemí Evropské unie včetně České republiky 1,1 miliardy eur, tedy 26 miliard korun. Chce jim pomoci zlepšit udržitelnost a minimalizovat dopady na životní prostředí, aby tak dosáhly svého plného zeleného potenciálu, uvedla banka v pondělním sdělení.

Přímé investice nebo finanční zprostředkování zamíří kromě České republiky také do Bulharska, Chorvatska, Estonska, Řecka, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, na Slovensko a do Slovinska. Investiční výbor unijního fondu InvestEU schválil záruky v hodnotě až 150 milionů eur pro první operace EBRD.

Finanční prostředky podpoří zelené a udržitelné investice v komunálu, dopravě a energetice s cílem pomoci řešit problémy životního prostředí. Podpoří také úspěšný program EBRD Green Cities, který je aktivní ve více než 50 městských oblastech a pomáhá jim urychlit přechod k zelené ekonomice. Vyčleněné peníze také mají pomoci vybraným unijním zemím zotavit se z nedávné pandemické krize, vyřešit nedostatky v infrastruktuře a zlepšit konkurenceschopnost a socioekonomickou konvergenci těchto zemí EU s ostatními členskými státy.

Typické projekty, které se dočkají financování, jsou mimo jiné recyklační iniciativy, zelené budovy, udržitelné potravinářské produkty, skladování energie, odpadní voda nebo nízkouhlíková a městská doprava.

EBRD vznikla v roce 1991 s cílem pomoci zemím bývalého východního bloku s transformací na tržní hospodářství. Později svou působnost rozšířila do zemí Blízkého východu a Střední Asie. Česká republika patří k zakládajícím členům EBRD.