Prezident Petr Pavel i přes výhrady podepsal vládní penzijní novelu, která mimo jiné zpřísňuje pravidla předčasných důchodů a upravuje řádné lednové valorizace penzí. Nynější mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, nahradí dočasný přídavek. O podpisu zákona v pátek informoval v tiskové zprávě Hrad.

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková ve čtvrtek po prezidentově jednání s premiérem Petrem Fialou uvedla, že hlava státu buď novelu vetuje, nebo ji podepíše později. Kabinet přitom chtěl účinnost některých opatření už od 1. září, v takovém případě by ale novela musela vyjít ve sbírce zákonů ve čtvrtek.

Pavel uvedl, že podporuje úsilí vlády o zlepšení hospodaření veřejných rozpočtů i systematickou práci na zvýšení udržitelnosti důchodového systému. Novela podle něj obsahuje řadu potřebných kroků. Ocenil vůli a ochotu problémy systému řešit.

„Je nutné, byť politicky nepopulární, snížit váhu reálných mezd ve standardní valorizaci důchodů. Jak se zřetelně ukázalo v období vysoké inflace let 2022 a 2023, je potřebné přepracovat i pravidla pro mimořádnou valorizaci důchodů. Stejně tak je potřeba průběžně upravovat podmínky pro odchody do předčasných důchodů,“ poznamenal.

Novela ale podle Pavla upravuje mimořádné valorizace penzí způsobem, který by při dalším inflačním výkyvu vedl k nákladnějšímu řešení, než je to dnešní. „Paradoxně to vede ke konfliktu se základním cílem vlády, tj. dosažení pokroku na poli fiskální konsolidace,“ konstatoval Pavel. Úkolem by podle něj mělo být nalézt takový postup, který při nadměrné inflaci zvýší důchody obdobným tempem, jakým rostou příjmy ostatním spoluobčanům.

Zároveň považuje za problematickou náhlost zkrácení doby možného odchodu do předčasného důchodu z pěti na tři roky před standardním důchodovým věkem. V kombinaci s de facto nulovým rozdílem mezi termínem platnosti a účinnosti novely může postup zakládat v inkriminované části populace nadměrnou nerovnost v přístupu k institutu předčasných důchodů, míní.

„Nadto existuje nemalé riziko, že návrh nevalorizovat procentní výměru u nově přiznaných předčasných důchodů do doby, než důchodce dosáhne standardního důchodového věku, povede k nezamýšleným negativním sociálním efektům, zejména pokud by ekonomika opět čelila vyšší inflaci,“ dodal.

Novela jako celek jde ale podle Pavla správným směrem, proto ji podepsal. Výhrady sdělil osobně Fialovi a ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi. Zároveň obecně apeloval na respektování lhůty pro posouzení zákonů dané ústavou.

Úpravy důchodů představují první část jejich celkové reformy a mají podle vlády přispět k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a ke snižování zadlužení státu. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku a celkově snížit motivaci k využívání tohoto druhu penze. Opoziční poslanci naopak mluvili o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování.