skip to main content
Daily Cover

Pro nemoc nehrajeme. Komerční divadla živoří, městským scénám pomáhá s náklady stát

Divadelní sezona je v plném proudu. Jenže divadla nehrají. Covid-19 je zavřel a pro ta, která nejsou placená z rozpočtů měst, to může být i poslední štace. 

Snaží se ale držet, jak to jen jde. I tak, že prodávají vstupenky a vouchery předem a plánují letní scény pod širým nebem. Některé scény se dokonce přesunuly do online světa, přestože si stěžují, že to není ono, protože divadlo potřebuje herce a diváka tváří v tvář.

Městská divadla, která jsou příspěvkovými organizacemi financovanými ze státního rozpočtu, ruší premiéry, zmrazují investice a nevyplácejí honoráře externistům, ale o to, kdo zaplatí fixní provozní náklady, se alespoň loni bát nemusela. 

Úplně jiný příběh se ale odehrává u komerčních divadel. Právě otázka, z čeho hradit náklady, které divadlo má, i když se nehraje, je aktuálně trápí nejvíce. Takové náklady se obvykle pohybují v řádech stovek tisíc až milionu korun měsíčně. Částečně je divadla pokrývají z kompenzačních programů Antivirus, Covid nájemné a kultura nebo grantů. Stěžují si ale, že ani to nemusí pro jejich přežití stačit. 

Předplatné Forbesu

„Pokud vše dobře dopadne a my na kompenzace ze státních programů dosáhneme, budou představovat pět až sedm procent našeho obratu z minulých let, o který jsme v loňském roce přišli a i v tom letošním roce o něj nadále přicházíme. Nechci být neskromný, ale slovo dostačující bych pro pomoc státu nepoužil,“ říká divadelní producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek. 

Problémy získat státní pomoc má i Divadlo Na Jezerce. „Na peníze z programu Covid kultura I jsme nedosáhli ani v jednom bodu,“ říká ředitel divadla Jan Hrušínský. A také žádost o peníze z programu Covid kultura II zůstává, podobně jako u jiných scén, zatím bez odezvy. Takže se Jezerka musí spolehnout na kompenzace mezd a 40procentní slevu na nájemném od městské části Praha 4.

Divadlo s ročními dvacetimilionovými náklady získalo loni od magistrátu grant ve výši 1,5 milionu korun. Od ministerstva kultury žádný, stejně jako celých 18 let existence této scény.

Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v opuštěném sále. | Foto Divadlo Na Jezerce

„Vládní opatření jsou z našeho pohledu od počátku koronakrize nesystémová, nelogická a nedostatečně zdůvodněná. Zůstali jsme ze dne na den odříznuti od příjmu s obrovským množstvím prodaných vstupenek na neuskutečněná představení a s pravidelnými náklady,“ konstatuje Hrušínský. Počet neodehraných představení už přesáhl hranici 150 a počet diváků, kteří prozatím přišli o své představení, se blíží ke 30 tisícům. 

Pražská divadla v číslech (SAF)

  • Propad v kultuře je kvůli pandemii odhadován na 12 miliard korun a ohrožuje přes deset tisíc pracovních míst
  • Sedmdesát procent českých divadel, tedy více než stovka, se nachází v Praze. Deset z nich je příspěvkových, zbytek patří do nezávislého a soukromého sektoru
  • V Praze tak připadá 130 divadelních sedadel na každých 10 tisíc obyvatel. A také návštěvnost je tu čtyřnásobně vyšší než v ostatních regionech
  • Pražské Národní divadlo v roce 2020 přeplánovalo 600 představení, divákům vrátilo více než 100 tisíc vstupenek za více než 70 milionů korun a přesunulo přes stovku představení a „přesadilo“ téměř 20 tisíc diváků
  • Městem zřizovaná divadla jsou financována příspěvkem Prahy zhruba 518 mil. Kč ročně
  • Granty na kulturu na rok 2021 činí v Praze 330 milionů korun, z toho 253 milionů na víceleté granty a více než 102 milionů na granty jednoleté
  • O granty žádalo v hlavním městě 763 subjektů, z toho na divadla připadá 120 žádostí a zhruba čtvrtina všech prostředků, které město na granty má

Ne všichni mají ale tak negativní zkušenost. Například Činoherní klub, který má status obecně prospěšné společnosti, naopak konstatuje, že zásluhou navýšení grantu od pražského magistrátu o 20 procent a záchranného balíčku ministerstva kultury dopadl loňský rok ekonomicky dobře. 

„Díky městské i státní podpoře a paradoxně i díky drastickému snížení provozu, a tedy nákladů na něj, jsme zatím tuto dobu přečkali ekonomicky ve zdraví,“ vzkazuje z divadla jeho ředitel Vladimír Procházka. 

Díky magistrátnímu grantu a státní pomoci dobře přežívá například i Dejvické divadlo. Jeho ředitelka Blanka Cichon uvedla, že také jim pomohlo dvacetiprocentní navýšení grantu a mimořádná dotace v rámci programu Covid kultura I.

„Pro nás kompenzace efektivní byly.  Naše divadlo má rozpočet nastaven na padesátiprocentní soběstačnost, výpadek příjmů z tržeb by tedy bez mimořádných dotací byl pro naši další existenci fatální,“ říká. Díky nim ale divadlo za rok 2020 nekončí v červených číslech.  

Některá divadla se sice úplně nevypnula a stále se snaží být v kontaktu s diváky on-line, ale nejde jim ani tak o zisk, jako o vzkaz: Jsme tu, a hned jak to půjde, otevřeme! I proto prodávají vouchery a chystají letní scény, u kterých panuje menší riziko, že se divák nakazí. 

A jestli se zvýší ceny vstupenek? Většina divadel se shoduje, že spíš ne, naopak, aby přilákala diváky do hlediště, budou muset nabídnout různé akce.

I když například ředitel Činoherního klubu Vladimír Procházka podotýká, že si nedovede představit zlevňování. „Na Broadwayi stojí průměrná vstupenka na činohru 350 dolarů. Doufám ale, že až budeme moci hrát, dokážeme cenovou hladinu udržet a zvyšovat ji jen velmi pozvolně,“ věří.

Jak loni česká divadla sezonu přečkala?

Komerční scény

Divadlo Kalich

kompenzace
Divadlo získalo příspěvek od pražského magistrátu a podporu v rámci programu Covid nájemné a Antivirus. Zažádalo si o dotaci v rámci programů Covid kultura I a II.

finanční situace
Obrat za rok 2020 byl o více než 75 procent nižší než v roce 2019. Divadlo čeká nahrazení asi stovky plných představení, která loni nestačilo odehrát v náhradních termínech. Do kamenného divadla oproti běžným čtyřem tisícům vstupenek týdně neprodá vstupenek ani 30, měsíčně tak přichází o desítky milionů korun. 

fixní měsíční náklady na provoz
Okolo jednoho milionu korun.

Divadlo Na Jezerce

kompenzace
Na program Covid kultura I divadlo nedosáhlo. Program Covid kultura II je zatím bez odezvy. Divadlo čerpalo z programu Antivirus, získalo grant od magistrátu 1,5 milionu korun a městská část Praha 4 mu poskytla 40procentní slevu na nájemném.

finanční situace
neuvedeno

fixní měsíční náklady na provoz divadla
Zhruba 1,67 milionu korun.

Divadlo Bez zábradlí

kompenzace
Dosud divadlo získalo asi 1,5 milionu korun z programu Covid kultura I, nájemné a Antivirus a také mimořádný příspěvek od hlavního města Prahy. Zažádalo si i o podporu z programu Covid kultura II. 

finanční situace
Pokles v tržbách je oproti minulému roku okolo 20 milionů korun, tedy asi o 66 procent. Loni bylo odehráno přes 100 představení, v jiných letech jich bývalo okolo 320. 

fixní měsíční náklady na provoz divadla 
Zhruba jeden milion korun.

Ungelt

kompenzace
Zhruba 220 tisíc korun získalo divadlo v rámci programu Covid kultura I a čekají na vyřízení žádosti v programu Covid kultura II. Antivirus je minimální pomocí, protože většina lidí s divadlem spolupracuje jako OSVČ nebo na dohodu. 

finanční situace 
Propad tržeb zhruba 17 milionů korun.

fixní měsíční náklady na provoz
Zhruba 600 tisíc korun.

La Fabrika

kompenzace
Program Antivirus pokrývá náklady na dva zaměstnance divadla, žádost o peníze z programu Covid kultura II je zatím bez výsledku. 

finanční situace 
Divadlo je ve ztrátě. V roce 2019 prodalo a darovalo téměř 28 tisíc vstupenek, v roce 2020 jich bylo necelých 5800 a z toho je 1400 přesunutých do roku 2021. Komerčních nájmů zdejšího divadelního prostoru bylo v roce 2019 přes 40, v roce 2020 byly čtyři.

Reklama

fixní měsíční náklady na provoz
Zhruba 500 tisíc korun.

Foto Divadlo Archa

Příspěvkové scény

Národní divadlo Praha

kompenzace
Od ministerstva kultury získalo divadlo kompenzace za výpadek plánovaných tržeb. 

finanční situace 
Vyrovnaný hospodářský výsledek, měsíčně přichází o tržby 32 milionů korun.

fixní měsíční náklady na provoz
Zhruba 103 milionů korun.

Městská divadla pražská

kompenzace
Prostředky přidělené magistrátem. 

finanční situace 
Loňský propad tržeb částečně pokryl navýšený příspěvek od zřizovatele. V letošním roce se už s navýšením nepočítá. Každý měsíc bez hraní přichází divadla asi o 4,2 milionu korun. 

fixní měsíční náklady na provoz
Zhruba 10 milionů korun.

Divadlo pod Palmovkou

kompenzace 
Čerpání rezerv magistrátu pro kulturní oblast a vytvořené vlastní rezervy ve fondech. 

finanční situace 
Za rok 2020 přišlo divadlo o 10 milionů korun v tržbách. Na základě všech opatření by skončilo oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 ve ztrátě 2,9 milionu korun. Ztráta byla hrazena z rezervních fondů magistrátu a divadla.

fixní měsíční náklady na provoz
Zhruba čtyři miliony korun.

Švandovo divadlo

kompenzace
Z magistrátních zdrojů a z fondů divadla.

finanční situace 
Za rok 2020 přišlo divadlo o tržby zhruba ve výši 13 milionů korun. I přes šetření a výrazně nižší náklady na provoz činil celkový propad přes sedm milionů korun. Letos se příspěvek města snížil o 10 procent na asi pět milionů korun. Za první dva měsíce roku 2021, kdy se nehraje, budou chybět tři miliony korun. Divadlo ruší divadelní prázdniny a bude hrát i v létě. Příspěvek magistrátu pokrývá především mandatorní výdaje. 

fixní měsíční náklady na provoz
Zhruba 4,5 milionu korun.

Národní divadlo Brno

kompenzace
Divadlo získalo peníze z programu ministerstva kultury určeného pro divadla financovaná z veřejných zdrojů. 

finanční situace
Divadlo má vyrovnaný hospodářský výsledek díky pomoci v rámci programu na podporu profesionálních divadel a masivním úsporám a tomu, že nevyplácelo honoráře umělcům na volné noze. Propad příjmů vyčíslilo na 60 milionů korun.

fixní měsíční náklady na provoz
Zhruba 42 milionů korun. Většinu výdajů tvoří mandatorní položky. 

Městské divadlo Brno

kompenzace
Divadlo získalo peníze z programu ministerstva kultury určeného pro divadla financovaná z veřejných zdrojů. 

finanční situace 
Měsíčně přichází asi o 10 milionů korun.

fixní měsíční náklady na provoz
neuvedeno

Husa na provázku, Brno

kompenzace
Provozní dotace od města Brna.

finanční situace 
Vyrovnaný rozpočet, měsíčně divadlo přichází o tržby 600 tisíc korun.

fixní měsíční náklady na provoz
Zhruba 200 tisíc korun.

Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

kompenzace
Divadlo získalo peníze z programu ministerstva kultury určeného pro divadla financovaná z veřejných zdrojů. 

finanční situace
Divadlo odhaduje vyrovnaný výsledek, dokonce je mírně v plusu díky pozastaveným investicím a vyšší dotaci ministerstva kultury na provoz.

fixní měsíční náklady na provoz 
asi 20 až 25 milionů korun

Divadlo Josefa Kajetána Tyla Plzeň

kompenzace
Divadlo získalo peníze z programu ministerstva kultury určeného pro divadla financovaná z veřejných zdrojů.

finanční situace
Výsledek za rok 2020 ještě není znám, ztráta na tržbách činí zhruba 28,5 milionu korun. Další ztráty v řádech milionů jsou za nevyužité pronájmy a neuskutečněné domácí či zahraniční zájezdy.

fixní měsíční náklady na provoz
neuvedeno

Obecně prospěšné společnosti

Divadlo Archa

kompenzace
Mimořádná podpora od ministerstva kultury a magistrátu. Na neziskové organizace se nevztahuje program Covid nájemné.

finanční situace 
V roce 2020 umožnila podpora pokrýt výpadek rozpočtu, a ten tak skončil vyrovnaný. V roce 2021 se plošně snižuje grant od magistrátu o 10 procent.

fixní měsíční náklady na provoz
zhruba 2,5 milionu korun

Dejvické divadlo

kompenzace
V roce 2020 čerpalo divadlo podporu z programu Antivirus A a C. Získalo slevu na nájemném za 2. kvartál 2020 a byl mu navýšen víceletý grant magistrátu o 20 procent. Divadlo také získalo mimořádnou dotaci Covid kultura I v rámci programu podpory profesionálních divadel – roční příspěvek byl navýšen o čtyři miliony korun.

finanční situace 
Díky zvýšeným příspěvkům nebylo divadlo v roce 2020 ve ztrátě. Na tržbách přichází měsíčně o 1,5 milionu korun. 

fixní měsíční náklady na provoz
Tři miliony korun.

Činoherní klub

kompenzace
Divadlu byl loni navýšen víceletý grant magistrátu o 20 procent, pro letošek jen o 10 procent.

finanční situace
Díky městské i státní podpoře a drastickému snížení nákladů divadlo zatím přečkalo ekonomicky „ve zdraví“. Na tržbách každý měsíc ztrácí zhruba jeden milion korun.

fixní měsíční náklady na provoz
Zhruba 1,3 milionu korun.