Hana a Františka. Jedna budoucí inženýrka v oboru chemie, která se před šesti měsíci přestěhovala do Londýna za studiem na prestižní univerzitě Imperial College, druhá za pár let vystudovaná psycholožka s titulem z Univerzity Karlovy.

Dvě mladé talentované studentky pojí jedna věc – mezinárodně uznávaná zkouška, která jim otevřela dveře k dalšímu vzdělávání i profesnímu uplatnění. Ať už v rodném Česku nebo za jeho hranicemi.

Každá z nich přitom k dosažení této maturity absolvovala jinou cestu. Zatímco Hana Růžičková na mezinárodní školu nastoupila už do první třídy a nikdy se tak s výukou v systému českého školství nesetkala, Františka Kolářová přestoupila do soukromé školy z českého státního gymnázia až na poslední tři ročníky.

Maturita místo příjímaček

„Mezinárodní maturita je završením dvouletého studijního programu v anglickém jazyce a skládá se z šesti předmětů,“ popisují studentky princip zkoušky, kterou uznávají univerzity na celém světě a na mnoha prestižních vysokých školách také nahrazuje přijímací řízení.

Na studium v angličtině Hana i Františka nedají dopustit. Ačkoliv studium bylo náročné, velmi oceňují komplexní výuku International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), který rozvíjí nejen znalosti studentů, ale učí je i kritickému myšlení, vede k otevřenosti k jiným kulturám a umožňuje studentům získat mezinárodní přehled .

„Podstatnou součástí programu je důraz na týmovou spolupráci a diskuzi. Studenti se učí tomu, jak naslouchat druhým, zpracovávat dostupné informace, názory a stanoviska a potom z nich samostatně vytvářet výstupy,“ popisuje způsob výuky Jan Čihák, vedoucí českého programu a zároveň koordinátor IB programu na mezinárodní škole Park Lane v Praze, kterou obě dívky absolvovaly.

„Učili nás, že je důležité si nejprve vyslechnout všechny názory a až potom dělat závěry. Zaměřit se na zdroj, odkud informace přicházejí. Když dnes čtu vědecké články, tak už se automaticky sama zamyslím nad tím, z jakého zdroje ty informace pocházejí,“ potvrzuje Hana.

Co je IB Diploma Programme?

Dvouletý mezinárodní maturitní program uznávaný světovými univerzitami. Jeho úspěšným absolvováním získává student mezinárodní maturitu a na mnoha prestižních vysokých školách nahrazuje přijímací řízení.

„Nejpozitivnější na celém programu bylo, že zatímco na české škole se výuka soustředí na velký objem informací a jejich povrchové memorování, v Park Lane jsme kladli důraz na analýzu, hledání souvislostí a obecně jsme šli mnohem víc do hloubky,“ doplňuje Františka.

Jako příklad uvádí výuku dějepisu. „V českém školství se jede od pravěku, přes středověk, k novověku a tak dále, takto obecně. Zatímco ve vyšších ročnících na Park Lane jsme se učili pracovat spíše jako historici. Vybrali jsme si jedno téma, například genocidu ve Rwandě, a tomu jsme se věnovali několik měsíců. Našli a analyzovali jsme veškeré informace a data, psali jsme eseje, připravovali výzkum,“ vysvětluje.

Příprava na vysokou školu

Dalším z benefitů, které Hana vnímá, že jí Park Lane do života dala, je vnitřní disciplína. „Jsou to hodně intenzivní a náročné dva roky. Nedílnou součástí je kromě samotného studia či výzkumů i dobrovolnická činnost a mimoškolní aktivity. Učí vás si vše rozplánovat na několik týdnů dopředu. Protože jinak je těch termínů najednou strašně moc. Na univerzitě v Londýně nás to učí znovu. Kdybych přišla z jiného prostředí, asi bych byla v šoku.“

K pozitivním slovům se připojuje i Františka. „Mám pocit, že jsme získali odbornější a komplexnější než jen obvyklé středoškolské znalosti.“

„Park Lane nám dala nejen otevřenost a rozhled, ale vzbudila v nás i zvědavost, chuť se něco nového dozvědět. Učitelé nejeli jen podle osnov, ale zapojovali nové věci, zajímavé podněty. K probírané látce nám vždy dali spoustu odkazů, abychom si sami mohli nacházet další informace. Ve mně osobně to vzbudilo nadšení a chuť si jít za svým oborem,“ potvrzuje Hana, studentka chemického inženýrství na prestižní britské univerzitě.

Ráda prý vzpomíná na fyzikáře, který studenty motivoval zajímavými příklady z praxe, historie i vesmíru. Vysvětloval je zaníceně a vždy na odborné úrovni. „Například nám popisoval, jak vikingové měřili čas nebo nám odborně vysvětloval problematiku černých děr.“

Základní okruhy IB DP

Program se skládá ze šesti maturitních předmětů, studenti si vybírají z okruhů předmětů, které zahrnují dva jazyky, včetně rodného jazyka a literatury (Park Lane nabízí studentům studovat český jazyk po celou dobu studia), dále zahrnuje povinnou matematiku, přírodní vědy (chemii, biologii, fyziku aj), humanitní vědy a umění.


Do programu jsou dále zahrnuty:

  • Rozšířená esej – studenti provádí nezávislý výzkum prostřednictvím detailního rozboru otázky spojené s jedním z DP předmětů, které studují
  • Teorie vědění – kurz kritického myšlení rozvíjí ucelený přístup k učení se, studenti se zabývají podstatou vědění i tím, jak víme, co tvrdíme, že víme
  • Kreativita, akce, služba – zapojuje studenty do řady prospěšných „neakademických“ aktivit. Jak v umění a kreativním myšlení, zdravém životním stylu prostřednictvím fyzických aktivit, tak především v aktivitách na poli dobročinnosti a pomoci lidem, kteří to potřebují

Podpora učitelů

„V rámci IB programu nás učitelé vedli. Byli našimi mentory a byli nám neustále a ochotně k dispozici. Díky jejich přístupu jsme se naučili orientovat v akademickém světě. Neumím si představit, kde bych tuhle schopnost získala na státní střední škole. To je neocenitelné i na univerzitě,“ říká Františka.

Kromě osobního přístupu profesorů si studentky pochvalují i další vzdělávací aktivity školy. Zmiňují třeba mezinárodní konferenci Model of United Nations, která simuluje práci v OSN. Studenti celou konferenci připravují, organizují a následně i koordinují. 

V pozici delegátů pak společně se studenty z dalších škol diskutují nad aktuálními problémy současného světa. Tímto přístupem jsou směřováni k samostatnému výzkumu otázek týkajících se lidských práv, bezpečnosti, ekonomiky nebo vzdělávání a politiky.

„Součástí IB programu je i předmět Theory of Knowledge, který je o tom, jak vlastně víme, to, co víme a jak si tím můžeme být jisti. Zní to hodně filozoficky, ale je to jen další perspektiva přemýšlení nad tématem a také tím, odkud bereme informace,“ doplňuje Hana Růžičková.

Zmiňuje také motivaci, která se studentům na pražské škole Park Lane dostávala stran dalšího směřování a přihlášek na univerzity. Jak učitelé pomáhali s výběrem školy a jak jim záleželo na úspěchu jejich svěřenců.

Škola také v rámci scholarship programu nabízí nejnadanějším studentům, kteří projdou náročným výběrovým procesem, stipendium až v plné výši školného.

Otevřené dveře do budoucnosti

Františka byla jedna z devíti spolužáků z celkových pětatřiceti, kteří se rozhodli pro pokračování ve studiu v Česku. Sama rozhodnutí nevyužít mezinárodní IB program ke studiu v zahraničí nelituje. „Nemám to v plánu, ale nikdy neříkej nikdy,“ usmívá se a soustředí se na studium prvního ročníku psychologie.

Připravenost z Park Lane si pochvaluje. „Psychologii jsem studovala už v rámci IB programu. Díky tomu jsem na vysokou přicházela se základní orientací v oboru, a to nejen v teoretické rovině. Jako součást výuky jsme prováděli výzkumy, rekonstruovali významnými psychology provedené experimenty, psali jsme reporty. A teď v prváku na univerzitě děláme podobné věci.“

To budoucnost Hany leží za hranicemi Česka. „Byl by nesmysl se vracet. I kvůli nástupnímu platu chemického inženýra,“ podotýká. Uplatnění by prý našla v širokém spektru oborů. Od farmacie, přes energetiku, potravinářství, chemický průmysl či finanční sektor. Sama se ale vidí v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Na Imperial College London, mezi jejíž absolventy patří i čtrnáct laureátů Nobelových cen či desítky členů Královské společnosti, Hanu fascinuje propojenost jednotlivých předmětů. „Profesoři evidentně vědí, co se učíme v jiných hodinách, a vzájemně na sebe odkazují.“ Nadšená je i nejmodernějším technologickým vybavením.

„Líbí se mi, jak na naší univerzitě sledují technologické trendy. Jakmile vyjde něco nového, okamžitě se to snaží zavádět. Například virtuální realitu, díky které můžeme sledovat práci kolegů v laboratoři,“ vyzdvihuje Hana přístup své londýnské alma mater.

I když se každá z dívek po absolvování mezinárodní školy a maturitního IB programu v anglickém jazyce vydala za dalším vzděláním jinou cestou, obě jsou svým výběrem nadšené. „Než se člověk rozhodne, měl by si ujasnit, kam chce v životě směřovat. A když tomu věnuje energii, promyslí to z různých úhlů a udělá si tak jasnější představu, pak má přeci jen vyšší šance, že se rozhodne správně,“ uzavírá s úsměvem Františka Kolářová, dvacetiletá studentka psychologie.

Více se o Park Lane International School můžete dozvědět osobně. Dny otevřených dveří proběhnou 8. února a 5. dubna 2022.