Vybrat střední školu není nic jednoduchého. Je to jeden z milníků, které vašemu dítěti určí budoucnost. Pokud stále váháte, kam přihlášky poslat (a deadline se už blíží), tak jsme pro vás vybrali střední školy a gymnázia, které byste při zvažování neměli opomenout.

Žebříček nejzajímavějších středních škol, lyceí a státních i soukromých gymnázií v České republice sestavil odborník na vzdělávání Bohumil Kartous z organizace EDUin.

Čtěte také: Martin Roman: Jak se pozná dobrá střední škola

Přírodní škola

Počet let: Čtyřleté studium
Školné: 32 400 Kč + platby za výjezdy
Kde: Praha

Tato škola byla založena v roce 1993 jako alternativa k velkým státním gymnáziím a její hlavní filozofií je, aby byla místem, kde každý najde své místo a může se realizovat bez ohledu na věk, talent nebo zaměření. Velmi zajímavé je maximální zapojení studentů do organizace a života školy (samospráva, lektorské praxe, systém patronů mladších studentů).

Specifický systém zkoušení a hodnocení (systém dílčích zkoušek, tzv. podmínek a zápočtů) vede k tomu, že student si sám do značné míry stanovuje konkrétní cestu a aktivně pracuje na svém budoucím zaměření.

Smíchovská střední průmyslová škola

Počet let: Čtyřleté studium
Školné: –
Kde: Praha

Na této střední průmyslovce se děti rozhodně nebudou učit se svářečkou. Škola připravuje žáky na další studium či práci ve dvou velmi vyhledávaných oborech – informační technologie a technické lyceum.

Kromě vlastní výuky jsou žáci zapojováni i do dalších akcí, jako je spolupráce s jinými školami, firmami či mezinárodní projekty, kde mohou získat cenné zkušenosti z praktického využití svých znalostí a schopností. V roce 2015 byla škola znovu vyzvána, aby se podílela na vzniku nového oboru vzdělání kybernetická bezpečnost.

PORG 

Počet let: Osmileté studium
Školné: 60 223 Kč pro primu až septimu, 56 290 Kč pro oktávu
Kde: Praha a Ostrava

PORG profiluje svého studenta jako sebevědomého a kriticky myslícího člověka, který po jeho absolvování bude umět mluvit nejméně dvěma světovými jazyky a bude připravený na výzvy v profesním i osobním životě. Studenti mají také velkou úspěšnost v navazujících příjímacích zkouškách na zahraniční vysoké školy.

Namátkou vybíráme: Princeton (USA), Columbia (USA), Brown (USA), Cambridge (UK), Oxford (UK), École polytechnique de Lausanne (Švýcarsko)…

Gymnázium Na Zatlance

Počet let: Čtyřleté studium
Školné: –
Kde: Praha

Na gymnáziu Na Zatlance je velmi zajímavý především program ALT. Jedná se o třídu s novým experimentálním školním vzdělávacím programem. Ten se inspiruje zkušenostmi ze zahraničí a usiluje o aplikaci nejnovějších pedagogických teorií o tom, proč, co a jakým způsobem učit.

Hlavním záměrem programu ALT je podporovat studenty, aby z nich vyrostly samostatné a sebevědomé osobnosti schopné odpovědnosti, spolupráce a respektu k druhým. Studenti budou mít možnost rozvíjet silné stránky a poznávat sami sebe.
Hořické gymnázium
Počet let: Čtyřleté studium
Školné: neuvedeno
Kde: Hořice
Záměrem Hořického gymnázia je umožnit žákům harmonický rozvoj osobnosti a pomoci jim v jejich životní cestě za poznáním. Vzdělání je pro profesory i studenty komplexní proces. „Člověka utvářejí nejen jeho vědomosti, ale i prožitky, vlastní zkušenosti, tvořivé a praktické činnosti. Důležitý je pro nás celý proces učení, nejen jeho výsledek.“
Gymnázium vede k samostatnému myšlení a k utváření vlastního názoru na smysl života a lidské existence. Snaží se, aby si žáci byli vědomi vlastní odpovědnosti jak za své vzdělání, tak za své myšlení, mluvení a jednání, protože tím tvoří naši (a především svoji) budoucnost.
Waldorfské lyceum
Počet let: Čtyřleté studium
Školné:
Kde: Praha a Semily
Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti (holistické pojetí výchovy). Lycea v Praze a Semilech tedy vycházejí z potřeb osobnostního rozvoje žáka. Vyučované předměty proto nejsou cílem, ale prostředkem k celkovému rozvoji osobnosti mladého člověka.
V roce 2011 (jediný rok, kdy byl zveřejněn žebříček škol) byla škola na 1. místě v České republice v rámci středních odborných škol.
Open Gate School
Počet let: Osmileté studium
Školné: 236 000 Kč / rok
Kde: Babice
Na Open Gate si student vybere. Může zde vyniknout jak akademicky, tak umělecky, technicky anebo sportovně. Při výuce se klade důraz na jeho všestranný rozvoj a zohledňuje individuální pokrok. Student je brán jako partner školy a podílí se na formování vlastního vzdělávání.
Poslední čtyři roky je studium na Open Gate vedeno v angličtině, s výjimkou češtiny a českých reálií. Ukončit gymnázium je možné mezinárodní maturitou IB, státní českou maturitou nebo oběma zkouškami. Zhruba polovina studentů získává stipendium od nadace.
Gymnázium Jana Keplera
Počet let: Osmileté a čtyřleté studium
Školné:
Kde: Praha
Gymnázium, které najdete kousek od Pražského hradu, už řadu let láká studenty, pro které je učení se zábava. Hlavním cílem školy totiž není nalít do dětí co nejvíc vědomostí, ale rozvíjet jejich intelektové a osobnostní předpoklady. Místní prostředí je tak maximálně podporuje v tom, aby se co možná nejvíc věnovaly věcem, které je skutečně zajímají.
Vedle povinných předmětů tu s přibývajícím počtem na škole strávených let proto přibývá i těch volitelných, s nimiž se vaše děti můžou začít profilovat ještě předtím, než vyrazí na vysokou. Škola taky hodně dbá na vytváření společného zázemí a pravidelně organizuje nejrůznější akce napříč všemi ročníky.

Informace, které potřebujete vědět: 

Možnost podání 2 přihlášek

Přihlášku je nutno odevzdat řediteli dané střední školy do 1. 3. 2018
1. termín:
12. 4. 2018 pro čtyřleté obory
13. 4. 2018 pro šestiletá a osmiletá gymnázia
2. termín:
16. 4. 2018 pro čtyřleté obory
17. 4. 2018 pro šestiletá a osmiletá gymnázia